Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

# #

1

0

 Trần Văn Cường

Ngô Ngọc Huân

Match Information

Match ID 1297946

Date -

Tournament CLB Hà Nội - Chào xuân 2015

Stage / Bracket Winner Brackets

Round Round 2 (RO64)

Match Format BO1 (Best of 1)

Replay Pack Unavailable

Individual Map Scores

-

1

1

 Trần Văn Cường Ngô Ngọc Huân

Notes / Description

GG! ㅎㅎ! ㅈㅈ! ww!
DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League