Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

[Bang AnhEm] Đơn Đấu Bang Hội - vltk2005.net

Embed these Brackets

Custom Map
Best of 1
Date / Time

2800006 Cái Bang - bodoidahoiCái Bang - bodoidahoi 1

2800032 FreeWinFreeWin 0

2800028 Võ Đang - LinhNhjVõ Đang - LinhNhj 0

Match 2

2800027 Côn Lôn - Mẹ YêuCôn Lôn - Mẹ Yêu 0

2800023 Thúy Yên - CafeDenThúy Yên - CafeDen 1

2800033 FreeWinFreeWin 0

2799992 Ngũ Độc - Chuột ĐộcNgũ Độc - Chuột Độc 1

2800034 FreeWinFreeWin 0

2800020 Võ Đang - Tiểu KimVõ Đang - Tiểu Kim 1

2800035 FreeWinFreeWin 0

2799995 Thiên Nhẫn - NgocEMThiên Nhẫn - NgocEM 0

Match 6

2800025 Thiếu Lâm - ...81...Thiếu Lâm - ...81... 0

2799996 Cái Bang - Vô SongCái Bang - Vô Song 1

2800036 FreeWinFreeWin 0

2800003 Thiên Vương - BốGià GăngTơThiên Vương - BốGià GăngTơ 0

Match 8

2799988 Ngũ Độc - HắcMiuNgũ Độc - HắcMiu 0

2800022 Đường Môn - Máy Cưa SắtĐường Môn - Máy Cưa Sắt 1

2800037 FreeWinFreeWin 0

2799994 Thiếu Lâm - Duy ShinThiếu Lâm - Duy Shin 0

Match 10

2800007 Thiên Nhẫn - 43 Chu Thần CaThiên Nhẫn - 43 Chu Thần Ca 0

2800001 Cái Bang - 43 A KhóaCái Bang - 43 A Khóa 1

Match 11
View Details

2800038 FreeWinFreeWin 0

2800004 Nga My - 43 A KhanhNga My - 43 A Khanh 1

Match 12
View Details

2800039 FreeWinFreeWin 0

2800026 Cái Bang - LãnhHuyếtCái Bang - LãnhHuyết 1

Match 13
View Details

2800040 FreeWinFreeWin 0

2800024 Thúy Yên - Mưa Sao BăngThúy Yên - Mưa Sao Băng 0

Match 14

2800019 Cái Bang - Thần Linh ơICái Bang - Thần Linh ơI 0

2800030 Đương Môn - Xoáy NãoĐương Môn - Xoáy Não 1

Match 15
View Details

2800041 FreeWinFreeWin 0

2799997 Thiếu Lâm - 43 A DânThiếu Lâm - 43 A Dân 0

Match 16

2800021 Nga My - Gái Mẹ Vĩ ĐạiNga My - Gái Mẹ Vĩ Đại 0

2800014 Thiếu Lâm - HOANGLONGThiếu Lâm - HOANGLONG 1

Match 17
View Details

2800042 FreeWinFreeWin 0

2800008 Đường Môn - Lão XoáyĐường Môn - Lão Xoáy 0

Match 18

2800018 Đường Môn - Say Say Mà TỉnhĐường Môn - Say Say Mà Tỉnh 0

2800029 Võ Đang - 43 A GiangVõ Đang - 43 A Giang 1

Match 19
View Details

2800043 FreeWinFreeWin 0

2800002 Nga My - Moon BabyNga My - Moon Baby 1

Match 20
View Details

2800044 FreeWinFreeWin 0

2800017 Thiên Nhẫn - ÔngTrùm ThanhLâuThiên Nhẫn - ÔngTrùm ThanhLâu 1

Match 21
View Details

2800045 FreeWinFreeWin 0

2800016 Cái Bang - HoàngPhiHồngCái Bang - HoàngPhiHồng 0

Match 22

2799990 Nga My - VipNgaMyNga My - VipNgaMy 0

2800005 Thiên Vương - ĐenĐạiĐếThiên Vương - ĐenĐạiĐế 1

Match 23
View Details

2800046 FreeWinFreeWin 0

2800000 Cái Bang - Bố của NghéCái Bang - Bố của Nghé 0

Match 24

2800010 Thiên Vương - Trịnh Tiểu LâmThiên Vương - Trịnh Tiểu Lâm 0

2799993 Đường Môn - Tuột Xà RôngĐường Môn - Tuột Xà Rông 1

Match 25
View Details

2800047 FreeWinFreeWin 0

2800009 Đường Môn - 43 A HảiĐường Môn - 43 A Hải 0

Match 26

2800031 Thiếu Lâm - hoangphonhThiếu Lâm - hoangphonh 0

2800012 Ngũ Độc - SaturdayNgũ Độc - Saturday 1

Match 27
View Details

2800048 FreeWinFreeWin 0

2800013 Thiếu Lâm - Ơ KìaThiếu Lâm - Ơ Kìa 1

Match 28
View Details

2800049 FreeWinFreeWin 0

2799998 Đường Môn - 43 A LĩnhĐường Môn - 43 A Lĩnh 1

Match 29
View Details

2800050 FreeWinFreeWin 0

2800011 Đường Môn - VuNamNguyênĐường Môn - VuNamNguyên 0

Match 30

2799991 Thiếu Lâm - ThíchQuayTayThiếu Lâm - ThíchQuayTay 0

2799999 Thiên Nhẫn - KiepNgheoThiên Nhẫn - KiepNgheo 1

Match 31
View Details

2800051 FreeWinFreeWin 0

2799989 Thiên Vương - kimthienbaoThiên Vương - kimthienbao 0

Match 32

2800015 Đường Môn - Đường Môn VNĐường Môn - Đường Môn VN 0

Custom Map
Best of 1
Date / Time

2800006 Cái Bang - bodoidahoiCái Bang - bodoidahoi 0

Match 33

0 -

2800023 Thúy Yên - CafeDenThúy Yên - CafeDen 0

Match 34

2799992 Ngũ Độc - Chuột ĐộcNgũ Độc - Chuột Độc 0

2800020 Võ Đang - Tiểu KimVõ Đang - Tiểu Kim 0

Match 35

0 -

2799996 Cái Bang - Vô SongCái Bang - Vô Song 0

Match 36

0 -

2800022 Đường Môn - Máy Cưa SắtĐường Môn - Máy Cưa Sắt 0

Match 37

0 -

2800001 Cái Bang - 43 A KhóaCái Bang - 43 A Khóa 0

Match 38

2800004 Nga My - 43 A KhanhNga My - 43 A Khanh 0

2800026 Cái Bang - LãnhHuyếtCái Bang - LãnhHuyết 0

Match 39

0 -

2800030 Đương Môn - Xoáy NãoĐương Môn - Xoáy Não 0

Match 40

0 -

2800014 Thiếu Lâm - HOANGLONGThiếu Lâm - HOANGLONG 0

Match 41

0 -

2800029 Võ Đang - 43 A GiangVõ Đang - 43 A Giang 0

Match 42

2800002 Nga My - Moon BabyNga My - Moon Baby 0

2800017 Thiên Nhẫn - ÔngTrùm ThanhLâuThiên Nhẫn - ÔngTrùm ThanhLâu 0

Match 43

0 -

2800005 Thiên Vương - ĐenĐạiĐếThiên Vương - ĐenĐạiĐế 0

Match 44

0 -

2799993 Đường Môn - Tuột Xà RôngĐường Môn - Tuột Xà Rông 0

Match 45

0 -

2800012 Ngũ Độc - SaturdayNgũ Độc - Saturday 0

Match 46

2800013 Thiếu Lâm - Ơ KìaThiếu Lâm - Ơ Kìa 0

2799998 Đường Môn - 43 A LĩnhĐường Môn - 43 A Lĩnh 0

Match 47

0 -

2799999 Thiên Nhẫn - KiepNgheoThiên Nhẫn - KiepNgheo 0

Match 48

0 -

Custom Map
Best of 1
Date / Time

0 -

Match 49

0 -

0 -

Match 50

0 -

0 -

Match 51

0 -

0 -

Match 52

0 -

0 -

Match 53

0 -

0 -

Match 54

0 -

0 -

Match 55

0 -

0 -

Match 56

0 -

Custom Map
Best of 1
Date / Time

0 -

Match 57

0 -

0 -

Match 58

0 -

0 -

Match 59

0 -

0 -

Match 60

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 61

0 -

0 -

Match 62

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 63

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 64

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League