Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13Gcafe Cup Đống Đa

Embed these Brackets

RO128
Best of 1

1561042 Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh 1

1561102 FreeWinFreeWin 0

1561031 Mai Hùng AnhMai Hùng Anh 0

Match 2

1561044 Phạm Ngọc BảoPhạm Ngọc Bảo 0

1561062 Phạm Ngọc QuânPhạm Ngọc Quân 1

1561103 FreeWinFreeWin 0

1561039 Nguyễn Đức LợiNguyễn Đức Lợi 1

1561104 FreeWinFreeWin 0

1561069 Dương Quang TrườngDương Quang Trường 1

1561105 FreeWinFreeWin 0

1561086 Đào Sỹ DũngĐào Sỹ Dũng 0

Match 6

1561097 Hà Hoàng LongHà Hoàng Long 0

1561051 Hoàng Đình ĐứcHoàng Đình Đức 1

1561106 FreeWinFreeWin 0

1561071 Đỗ Văn HùngĐỗ Văn Hùng 0

Match 8

1561050 NGHIÊM ĐÌNH HƯỜNGNGHIÊM ĐÌNH HƯỜNG 0

1561077 Nguyễn Thành TrungNguyễn Thành Trung 1

1561107 FreeWinFreeWin 0

1561052 Ngô Trung Hiếu Ngô Trung Hiếu 0

Match 10

1561101 Nguyễn Đức NghĩaNguyễn Đức Nghĩa 0

1561067 Lê Đại DươngLê Đại Dương 1

Match 11
View Details

1561108 FreeWinFreeWin 0

1561037 phùng đú́c hiểnphùng đú́c hiển 1

Match 12
View Details

1561109 FreeWinFreeWin 0

1561029 Lê Anh DũngLê Anh Dũng 1

Match 13
View Details

1561110 FreeWinFreeWin 0

1561024 nguyễn trọng phúnguyễn trọng phú 0

Match 14

1561092 Tạ Minh Vũ Tạ Minh Vũ 0

1561057 Trần Tuấn VũTrần Tuấn Vũ 1

Match 15
View Details

1561111 FreeWinFreeWin 0

1561083 Trần Anh LộcTrần Anh Lộc 1

Match 16
View Details

1561112 FreeWinFreeWin 0

1561055 Coong Quang TrungCoong Quang Trung 1

Match 17
View Details

1561113 FreeWinFreeWin 0

1561034 Nguyễn văn DươngNguyễn văn Dương 0

Match 18

1561074 Hà Hữu LợiHà Hữu Lợi 0

1561089 Nguyễn MInh ChâuNguyễn MInh Châu 1

Match 19
View Details

1561114 FreeWinFreeWin 0

1561079 vũ văn côngvũ văn công 1

Match 20
View Details

1561115 FreeWinFreeWin 0

1561066 nông quốc trungnông quốc trung 1

Match 21
View Details

1561116 FreeWinFreeWin 0

1561043 Tạ HiềnTạ Hiền 0

Match 22

1561058 Tô Văn QuýTô Văn Quý 0

1561053 Hoàng Xuân TặngHoàng Xuân Tặng 1

Match 23
View Details

1561117 FreeWinFreeWin 0

1561064 Nguyễn Khắc Quý Nguyễn Khắc Quý 1

Match 24
View Details

1561118 FreeWinFreeWin 0

1561068 Vũ Thanh HùngVũ Thanh Hùng 1

Match 25
View Details

1561119 FreeWinFreeWin 0

1561085 Nguyễn Văn ThànhNguyễn Văn Thành 0

Match 26

1561076 Lê Kỳ QuânLê Kỳ Quân 0

1561030 Kiều Quang HùngKiều Quang Hùng 1

Match 27
View Details

1561120 FreeWinFreeWin 0

1561094 Đoàn Việt HùngĐoàn Việt Hùng 1

Match 28
View Details

1561121 FreeWinFreeWin 0

1561081 Dương Danh HàDương Danh Hà 1

Match 29
View Details

1561122 FreeWinFreeWin 0

1561099 Bùi Tuấn NghĩaBùi Tuấn Nghĩa 0

Match 30

1561060 Nguyễn Văn ViênNguyễn Văn Viên 0

1561065 Trần Văn ChiếnTrần Văn Chiến 1

Match 31
View Details

1561123 FreeWinFreeWin 0

1561078 Nguyễn Xuân BáchNguyễn Xuân Bách 1

Match 32
View Details

1561124 FreeWinFreeWin 0

1561047 LÊ THÀNH ĐỨC LÊ THÀNH ĐỨC 1

Match 33
View Details

1561125 FreeWinFreeWin 0

1561096 Lê Quốc Việt Lê Quốc Việt 0

Match 34

1561084 Đặng Văn HuânĐặng Văn Huân 0

1561073 Hàn Quang ChungHàn Quang Chung 1

Match 35
View Details

1561126 FreeWinFreeWin 0

1561056 Phạm Tiến ĐạtPhạm Tiến Đạt 1

Match 36
View Details

1561127 FreeWinFreeWin 0

1561026 Đào Văn Dương Đào Văn Dương 1

Match 37
View Details

1561128 FreeWinFreeWin 0

1561063 Trần Anh Tài Trần Anh Tài 0

Match 38

1561054 Phạm Quang HuyPhạm Quang Huy 0

1561040 Nguyễn Đức AnhNguyễn Đức Anh 1

Match 39
View Details

1561129 FreeWinFreeWin 0

1561035 Vũ Công TuấnVũ Công Tuấn 0

Match 40

1561041 Phạm Duy ĐạtPhạm Duy Đạt 0

1561032 Vũ Tiến SơnVũ Tiến Sơn 1

Match 41
View Details

1561130 FreeWinFreeWin 0

1561080 Lương tuấn minhLương tuấn minh 0

Match 42

1561072 Bùi Quang HuyBùi Quang Huy 0

1561087 Phạm Văn ThắngPhạm Văn Thắng 1

Match 43
View Details

1561131 FreeWinFreeWin 0

1561048 Tô Nhật Hoàng Tô Nhật Hoàng 1

Match 44
View Details

1561132 FreeWinFreeWin 0

1561023 Vũ Thành ChungVũ Thành Chung 1

Match 45
View Details

1561133 FreeWinFreeWin 0

1561095 Trần Sơn TùngTrần Sơn Tùng 0

Match 46

1561061 Đặng Xuân LộcĐặng Xuân Lộc 0

1561082 Trương Hoàng HảiTrương Hoàng Hải 1

Match 47
View Details

1561134 FreeWinFreeWin 0

1561021 Bùi Hoàng HuyBùi Hoàng Huy 1

Match 48
View Details

1561135 FreeWinFreeWin 0

1561038 Nguyễn Ngọc TânNguyễn Ngọc Tân 1

Match 49
View Details

1561136 FreeWinFreeWin 0

1561045 Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Huy Hoàng 0

Match 50

1561075 Đặng Hoài NamĐặng Hoài Nam 0

1561046 Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Mạnh Dũng 1

Match 51
View Details

1561137 FreeWinFreeWin 0

1561033 nguyễn Tiến Vũnguyễn Tiến Vũ 1

Match 52
View Details

1561138 FreeWinFreeWin 0

1561025 Trần Bá VươngTrần Bá Vương 1

Match 53
View Details

1561139 FreeWinFreeWin 0

1561090 Nguyễn Mạnh HuyNguyễn Mạnh Huy 0

Match 54

1561070 Nguyễn Tạ TrungNguyễn Tạ Trung 0

1561049 Bùi Ngọc ĐứcBùi Ngọc Đức 1

Match 55
View Details

1561140 FreeWinFreeWin 0

1561020 Nguyen Thanh TungNguyen Thanh Tung 1

Match 56
View Details

1561141 FreeWinFreeWin 0

1561036 Mai Trọng Dũng Mai Trọng Dũng 1

Match 57
View Details

1561142 FreeWinFreeWin 0

1561059 Trần Quang DuyTrần Quang Duy 0

Match 58

1561022 Nguyễn Phúc HuyếnNguyễn Phúc Huyến 0

1561088 Trần anh tuấnTrần anh tuấn 1

Match 59
View Details

1561143 FreeWinFreeWin 0

1561100 Nguyễn Đức AnhNguyễn Đức Anh 1

Match 60
View Details

1561144 FreeWinFreeWin 0

1561028 Lê tiến longLê tiến long 1

Match 61
View Details

1561145 FreeWinFreeWin 0

1561098 Trần Tuấn MinhTrần Tuấn Minh 0

Match 62

1561093 nguyễn văn thiệnnguyễn văn thiện 0

1561027 Lê Tuấn TrọngLê Tuấn Trọng 1

Match 63
View Details

1561146 FreeWinFreeWin 0

1561091 Khúc Hoàng Anh Khúc Hoàng Anh 1

Match 64
View Details

1561147 FreeWinFreeWin 0

RO64
Best of 1

1561042 Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anh 0

Match 65

0 -

1561062 Phạm Ngọc QuânPhạm Ngọc Quân 0

Match 66

1561039 Nguyễn Đức LợiNguyễn Đức Lợi 0

1561069 Dương Quang TrườngDương Quang Trường 0

Match 67

0 -

1561051 Hoàng Đình ĐứcHoàng Đình Đức 0

Match 68

0 -

1561077 Nguyễn Thành TrungNguyễn Thành Trung 0

Match 69

0 -

1561067 Lê Đại DươngLê Đại Dương 0

Match 70

1561037 phùng đú́c hiểnphùng đú́c hiển 0

1561029 Lê Anh DũngLê Anh Dũng 0

Match 71

0 -

1561057 Trần Tuấn VũTrần Tuấn Vũ 0

Match 72

1561083 Trần Anh LộcTrần Anh Lộc 0

1561055 Coong Quang TrungCoong Quang Trung 0

Match 73

0 -

1561089 Nguyễn MInh ChâuNguyễn MInh Châu 0

Match 74

1561079 vũ văn côngvũ văn công 0

1561066 nông quốc trungnông quốc trung 0

Match 75

0 -

1561053 Hoàng Xuân TặngHoàng Xuân Tặng 0

Match 76

1561064 Nguyễn Khắc Quý Nguyễn Khắc Quý 0

1561068 Vũ Thanh HùngVũ Thanh Hùng 0

Match 77

0 -

1561030 Kiều Quang HùngKiều Quang Hùng 0

Match 78

1561094 Đoàn Việt HùngĐoàn Việt Hùng 0

1561081 Dương Danh HàDương Danh Hà 0

Match 79

0 -

1561065 Trần Văn ChiếnTrần Văn Chiến 0

Match 80

1561078 Nguyễn Xuân BáchNguyễn Xuân Bách 0

1561047 LÊ THÀNH ĐỨC LÊ THÀNH ĐỨC 0

Match 81

0 -

1561073 Hàn Quang ChungHàn Quang Chung 0

Match 82

1561056 Phạm Tiến ĐạtPhạm Tiến Đạt 0

1561026 Đào Văn Dương Đào Văn Dương 0

Match 83

0 -

1561040 Nguyễn Đức AnhNguyễn Đức Anh 0

Match 84

0 -

1561032 Vũ Tiến SơnVũ Tiến Sơn 0

Match 85

0 -

1561087 Phạm Văn ThắngPhạm Văn Thắng 0

Match 86

1561048 Tô Nhật Hoàng Tô Nhật Hoàng 0

1561023 Vũ Thành ChungVũ Thành Chung 0

Match 87

0 -

1561082 Trương Hoàng HảiTrương Hoàng Hải 0

Match 88

1561021 Bùi Hoàng HuyBùi Hoàng Huy 0

1561038 Nguyễn Ngọc TânNguyễn Ngọc Tân 0

Match 89

0 -

1561046 Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Mạnh Dũng 0

Match 90

1561033 nguyễn Tiến Vũnguyễn Tiến Vũ 0

1561025 Trần Bá VươngTrần Bá Vương 0

Match 91

0 -

1561049 Bùi Ngọc ĐứcBùi Ngọc Đức 0

Match 92

1561020 Nguyen Thanh TungNguyen Thanh Tung 0

1561036 Mai Trọng Dũng Mai Trọng Dũng 0

Match 93

0 -

1561088 Trần anh tuấnTrần anh tuấn 0

Match 94

1561100 Nguyễn Đức AnhNguyễn Đức Anh 0

1561028 Lê tiến longLê tiến long 0

Match 95

0 -

1561027 Lê Tuấn TrọngLê Tuấn Trọng 0

Match 96

1561091 Khúc Hoàng Anh Khúc Hoàng Anh 0

RO32
Best of 1

0 -

Match 97

0 -

0 -

Match 98

0 -

0 -

Match 99

0 -

0 -

Match 100

0 -

0 -

Match 101

0 -

0 -

Match 102

0 -

0 -

Match 103

0 -

0 -

Match 104

0 -

0 -

Match 105

0 -

0 -

Match 106

0 -

0 -

Match 107

0 -

0 -

Match 108

0 -

0 -

Match 109

0 -

0 -

Match 110

0 -

0 -

Match 111

0 -

0 -

Match 112

0 -

RO16
Best of 1

0 -

Match 113

0 -

0 -

Match 114

0 -

0 -

Match 115

0 -

0 -

Match 116

0 -

0 -

Match 117

0 -

0 -

Match 118

0 -

0 -

Match 119

0 -

0 -

Match 120

0 -

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 121

0 -

0 -

Match 122

0 -

0 -

Match 123

0 -

0 -

Match 124

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 125

0 -

0 -

Match 126

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 127

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League