Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13Giải đấu G-cafe cup

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

1800261 Trần Ngọc DươngTrần Ngọc Dương 0

1800262 Vi Nam CườngVi Nam Cường 1

1800273 nguyễn duy tuânnguyễn duy tuân 0

1800260 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 1

1800253 Hà Việt Đức Hà Việt Đức 1

1800286 Đào Văn Hưng Đào Văn Hưng 0

1800283 Bế Chung HiếuBế Chung Hiếu 1

1800309 FreeWinFreeWin 0

1800290 Kim Thành Công Kim Thành Công 1

1800310 FreeWinFreeWin 0

1800267 Bùi Thế Anh Bùi Thế Anh 0

1800278 Lê Minh Hiếu Lê Minh Hiếu 1

1800311 FreeWinFreeWin 0

1800257 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 1

1800282 nguyễn hoàng hảinguyễn hoàng hải 1

1800312 FreeWinFreeWin 0

1800287 Nguyễn KiênNguyễn Kiên 1

1800313 FreeWinFreeWin 0

1800266 Nguyễn Huy PhongNguyễn Huy Phong 1

Match 10
View Details

1800314 FreeWinFreeWin 0

1800254 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 1

Match 11
View Details

1800259 Nguyễn Công ThắngNguyễn Công Thắng 0

1800315 FreeWinFreeWin 0

Match 12
View Details

1800272 nguyễn tuấn anhnguyễn tuấn anh 1

1800316 FreeWinFreeWin 0

Match 13
View Details

1800280 Đoàn Hồng TháiĐoàn Hồng Thái 1

1800317 FreeWinFreeWin 0

Match 14
View Details

1800285 Nguyễn Minh HiếuNguyễn Minh Hiếu 1

1800318 FreeWinFreeWin 0

Match 15
View Details

1800289 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 1

1800288 Nguyễn Đức Vuợng Nguyễn Đức Vuợng 1

Match 16
View Details

1800319 FreeWinFreeWin 0

1800274 Phạm Gia Huy Phạm Gia Huy 1

Match 17
View Details

1800320 FreeWinFreeWin 0

1800264 Trần Mai SơnTrần Mai Sơn 1

Match 18
View Details

1800321 FreeWinFreeWin 0

1800263 Đặng Hoàng SơnĐặng Hoàng Sơn 1

Match 19
View Details

1800322 FreeWinFreeWin 0

1800291 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 1

Match 20
View Details

1800284 Nguyễn Đăng KhaNguyễn Đăng Kha 0

1800323 FreeWinFreeWin 0

Match 21
View Details

1800252 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 1

1800324 FreeWinFreeWin 0

Match 22
View Details

1800271 Đoàn Hữu TrungĐoàn Hữu Trung 1

1800265 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 1

Match 23
View Details

1800325 FreeWinFreeWin 0

1800268 Văn Việt Hưng Văn Việt Hưng 1

Match 24
View Details

1800326 FreeWinFreeWin 0

1800279 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 1

Match 25
View Details

1800275 Dương Thiện MinhDương Thiện Minh 0

1800327 FreeWinFreeWin 0

Match 26
View Details

1800270 Nguyễn Ngọc TúNguyễn Ngọc Tú 1

1800328 FreeWinFreeWin 0

Match 27
View Details

1800256 Lê Mạnh CườngLê Mạnh Cường 1

1800329 FreeWinFreeWin 0

Match 28
View Details

1800276 Nguyen huy hoangNguyen huy hoang 1

1800330 FreeWinFreeWin 0

Match 29
View Details

1800258 Dao Thai HaDao Thai Ha 1

1800277 Trần Thanh TùngTrần Thanh Tùng 1

Match 30
View Details

1800281 Hiệp BossHiệp Boss 0

1800331 FreeWinFreeWin 0

Match 31
View Details

1800269 Đào Trọng HuyĐào Trọng Huy 1

1800332 FreeWinFreeWin 0

Match 32
View Details

1800255 Lương Anh TháiLương Anh Thái 1

RO32
Best of 1

1800262 Vi Nam CườngVi Nam Cường 0

Match 33
View Details

1800260 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 1

1800253 Hà Việt Đức Hà Việt Đức 1

Match 34
View Details

1800283 Bế Chung HiếuBế Chung Hiếu 0

1800290 Kim Thành Công Kim Thành Công 0

Match 35
View Details

1800278 Lê Minh Hiếu Lê Minh Hiếu 1

1800257 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 1

Match 36
View Details

1800282 nguyễn hoàng hảinguyễn hoàng hải 0

1800287 Nguyễn KiênNguyễn Kiên 0

Match 37
View Details

1800266 Nguyễn Huy PhongNguyễn Huy Phong 1

1800254 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 1

Match 38
View Details

1800272 nguyễn tuấn anhnguyễn tuấn anh 0

1800280 Đoàn Hồng TháiĐoàn Hồng Thái 0

Match 39
View Details

1800285 Nguyễn Minh HiếuNguyễn Minh Hiếu 1

1800289 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 1

Match 40
View Details

1800288 Nguyễn Đức Vuợng Nguyễn Đức Vuợng 0

1800274 Phạm Gia Huy Phạm Gia Huy 0

Match 41
View Details

1800264 Trần Mai SơnTrần Mai Sơn 1

1800263 Đặng Hoàng SơnĐặng Hoàng Sơn 0

Match 42
View Details

1800291 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 1

1800252 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 1

Match 43
View Details

1800271 Đoàn Hữu TrungĐoàn Hữu Trung 0

1800265 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 1

Match 44
View Details

1800268 Văn Việt Hưng Văn Việt Hưng 0

1800279 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 1

Match 45
View Details

1800270 Nguyễn Ngọc TúNguyễn Ngọc Tú 0

1800256 Lê Mạnh CườngLê Mạnh Cường 0

Match 46
View Details

1800276 Nguyen huy hoangNguyen huy hoang 1

1800258 Dao Thai HaDao Thai Ha 1

Match 47
View Details

1800277 Trần Thanh TùngTrần Thanh Tùng 0

1800269 Đào Trọng HuyĐào Trọng Huy 0

Match 48
View Details

1800255 Lương Anh TháiLương Anh Thái 1

RO16
Best of 1

1800260 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 1

Match 49
View Details

1800253 Hà Việt Đức Hà Việt Đức 0

1800278 Lê Minh Hiếu Lê Minh Hiếu 0

Match 50
View Details

1800257 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 1

1800266 Nguyễn Huy PhongNguyễn Huy Phong 0

Match 51
View Details

1800254 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 1

1800285 Nguyễn Minh HiếuNguyễn Minh Hiếu 0

Match 52
View Details

1800289 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 1

1800264 Trần Mai SơnTrần Mai Sơn 0

Match 53
View Details

1800291 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 1

1800252 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 1

Match 54
View Details

1800265 Nguyễn Anh TuấnNguyễn Anh Tuấn 0

1800279 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 1

Match 55
View Details

1800276 Nguyen huy hoangNguyen huy hoang 0

1800258 Dao Thai HaDao Thai Ha 0

Match 56
View Details

1800255 Lương Anh TháiLương Anh Thái 1

Quarter-finals
Best of 1

1800260 Đậu Quang Lượng Đậu Quang Lượng 0

Match 57
View Details

1800257 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 1

1800254 Diệp Quang BiênDiệp Quang Biên 0

Match 58

1800289 Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên 0

1800291 Đặng Tiến HùngĐặng Tiến Hùng 0

Match 59

1800252 Điêu Chính TháiĐiêu Chính Thái 0

1800279 Phạm Mạnh CườngPhạm Mạnh Cường 0

Match 60
View Details

1800255 Lương Anh TháiLương Anh Thái 1

Semi-finals
Best of 1

1800257 Hoàng Anh Thông Hoàng Anh Thông 0

Match 61

0 -

0 -

Match 62

1800255 Lương Anh TháiLương Anh Thái 0

Final
Best of 1

0 -

Match 63

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League