Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13Gspace VP

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2441075 Lại Đăng Sơn Lại Đăng Sơn 1

2441081 FreeWinFreeWin 0

2441070 Đỗ Minh Thành Đỗ Minh Thành 0

Match 2

2441077 Nguyễn đức anhNguyễn đức anh 0

2441071 Ngô Trọng Đạt Ngô Trọng Đạt 1

2441082 FreeWinFreeWin 0

2441073 Nguyễn Tuấn ThànhNguyễn Tuấn Thành 0

Match 4

2441076 Thái Đăng TùngThái Đăng Tùng 0

2441079 Trần Ngọc TrungTrần Ngọc Trung 1

2441083 FreeWinFreeWin 0

2441072 Lê Quang Tùng Lê Quang Tùng 0

Match 6

2441069 Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Duy Hiếu 0

2441080 Nguyễn Quốc BảoNguyễn Quốc Bảo 1

2441084 FreeWinFreeWin 0

2441074 Phạm Xuân Tú Phạm Xuân Tú 0

Match 8

2441078 Nguyễn trung nghĩaNguyễn trung nghĩa 0

Quarter-finals
Best of 1

2441075 Lại Đăng Sơn Lại Đăng Sơn 0

Match 9

0 -

2441071 Ngô Trọng Đạt Ngô Trọng Đạt 0

Match 10

0 -

2441079 Trần Ngọc TrungTrần Ngọc Trung 0

Match 11

0 -

2441080 Nguyễn Quốc BảoNguyễn Quốc Bảo 0

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League