Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

FIFA 13GIẢI ĐẤU CLB FO3 HUẾ - VENUS GAMING CENTER

Embed these Brackets

RO128
Best of 1

2657160 Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa 1

2657209 FreeWinFreeWin 0

2657199 Châu kHắc HùngChâu kHắc Hùng 0

2657146 Đỗ Đình Anh Vũ Đỗ Đình Anh Vũ 1

2657156 Ngô Viết Tấn TàiNgô Viết Tấn Tài 0

2657134 Phạm Văn Long Phạm Văn Long 1

2657196 Phạm Hoài SơnPhạm Hoài Sơn 0

2657131 Trần Văn Hoàng Guyn Trần Văn Hoàng Guyn 1

2657157 Đặng Văn NghĩaĐặng Văn Nghĩa 1

2657210 FreeWinFreeWin 0

2657204 Phùng Hữu TuânPhùng Hữu Tuân 0

2657110 Lê Văn ThịnhLê Văn Thịnh 1

2657128 Trần Văn Phồn Trần Văn Phồn 1

2657211 FreeWinFreeWin 0

2657135 Cao Viết Khánh Cao Viết Khánh 0

2657119 Nguyễn Tuấn VũNguyễn Tuấn Vũ 1

2657189 Trần Qúy Minh Tuấn Trần Qúy Minh Tuấn 1

2657212 FreeWinFreeWin 0

2657168 Nguyễn Vũ Nguyễn Vũ 1

Match 10
View Details

2657130 Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Tấn Phát 0

2657158 Lê Văn Cường Lê Văn Cường 1

Match 11
View Details

2657213 FreeWinFreeWin 0

2657191 Hoàng Sông Hương Hoàng Sông Hương 1

Match 12
View Details

2657127 Lê Hồng Đức Lê Hồng Đức 0

2657183 Đoàn Việt Đoàn Việt 1

Match 13
View Details

2657214 FreeWinFreeWin 0

2657143 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 1

Match 14
View Details

2657181 Nguyễn Đức Hải Nguyễn Đức Hải 0

2657120 Trần Văn Hậu Trần Văn Hậu 1

Match 15
View Details

2657215 FreeWinFreeWin 0

2657151 Mai Bá Hoàng Mai Bá Hoàng 1

Match 16
View Details

2657179 Nguyễn Thanh Hà Nguyễn Thanh Hà 0

2657154 Nguyễn Văn An Thịnh Nguyễn Văn An Thịnh 1

Match 17
View Details

2657216 FreeWinFreeWin 0

2657206 La Văn Thương La Văn Thương 0

Match 18
View Details

2657202 Hoàng Trọng TuệHoàng Trọng Tuệ 1

2657115 Nguyễn Vũ Công Minh Nguyễn Vũ Công Minh 1

Match 19
View Details

2657217 FreeWinFreeWin 0

2657165 Nguyễn Hữu Hải Nguyễn Hữu Hải 0

Match 20
View Details

2657148 Dương Hữu Khoa Dương Hữu Khoa 1

2657205 Trần Trung HiếuTrần Trung Hiếu 1

Match 21
View Details

2657218 FreeWinFreeWin 0

2657145 Thân Đình Ngọc Thân Đình Ngọc 0

Match 22
View Details

2657194 Hoàng Bình Minh Hoàng Bình Minh 1

2657124 Thái Bình Dương Thái Bình Dương 1

Match 23
View Details

2657219 FreeWinFreeWin 0

2657188 Huỳnh Kim Thủy Huỳnh Kim Thủy 1

Match 24
View Details

2657184 Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Minh Phúc 0

2657182 Nguyễn Hữu Tiến Nguyễn Hữu Tiến 1

Match 25
View Details

2657220 FreeWinFreeWin 0

2657173 Trần Quang Hưng Trần Quang Hưng 1

Match 26
View Details

2657208 Nguyễn Đại PhongNguyễn Đại Phong 0

2657200 Lê Quang Nhật Minh Lê Quang Nhật Minh 1

Match 27
View Details

2657221 FreeWinFreeWin 0

2657164 Nguyễn Ngọc Hóa Nguyễn Ngọc Hóa 0

Match 28
View Details

2657111 Lê Quang Huy Lê Quang Huy 1

2657118 Châu Văn Thân Châu Văn Thân 1

Match 29
View Details

2657222 FreeWinFreeWin 0

2657137 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 1

Match 30
View Details

2657197 Nguyễn Nhật Anh Nguyễn Nhật Anh 0

2657163 Hồ Tấn Phát Hồ Tấn Phát 1

Match 31
View Details

2657223 FreeWinFreeWin 0

2657112 Nguyễn Anh Nhật Nguyễn Anh Nhật 0

Match 32
View Details

2657125 Trần Văn Cư Trần Văn Cư 1

2657114 Hồ Đắc Thi Hồ Đắc Thi 1

Match 33
View Details

2657224 FreeWinFreeWin 0

2657141 Nguyễn Ngọc Hân Nguyễn Ngọc Hân 1

Match 34
View Details

2657122 Đinh Quyết Phú Đinh Quyết Phú 0

2657170 Phan Quang Sơn Phan Quang Sơn 0

Match 35
View Details

2657132 Hoàng Trọng Khôi Hoàng Trọng Khôi 1

2657155 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Minh Trí 1

Match 36
View Details

2657150 Ngô Gia Huy Ngô Gia Huy 0

2657138 Lê Quang Hải Lê Quang Hải 1

Match 37
View Details

2657225 FreeWinFreeWin 0

2657177 Lê Công Thành Lê Công Thành 1

Match 38
View Details

2657186 Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Minh Tiến 0

2657172 Lê Minh Cao Lê Minh Cao 1

Match 39
View Details

2657226 FreeWinFreeWin 0

2657142 Nguyễn Cửu Trung Nguyễn Cửu Trung 1

Match 40
View Details

2657198 Nguyễn Đình QUý Nguyễn Đình QUý 0

2657167 Nguyễn Thành Công Nguyễn Thành Công 1

Match 41
View Details

2657227 FreeWinFreeWin 0

2657140 Lê Nguyễn Thanh Cư Lê Nguyễn Thanh Cư 0

Match 42
View Details

2657121 Đặng Văn Danh Đặng Văn Danh 1

2657136 Nguyễn Trung Đức Nguyễn Trung Đức 1

Match 43
View Details

2657228 FreeWinFreeWin 0

2657147 Bùi Phước Học Bùi Phước Học 0

Match 44
View Details

2657133 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 1

2657159 Hoàng Lê Quốc Cương Hoàng Lê Quốc Cương 1

Match 45
View Details

2657229 FreeWinFreeWin 0

2657152 Phan Thiên Tùng Phan Thiên Tùng 1

Match 46
View Details

2657187 Đặng Anh Tuấn Đặng Anh Tuấn 0

2657178 Phan Cường Phan Cường 1

Match 47
View Details

2657230 FreeWinFreeWin 0

2657149 Hoàng Trọng Qúy Hoàng Trọng Qúy 1

Match 48
View Details

2657129 Nguyễn Ngọc Bảo Trung Nguyễn Ngọc Bảo Trung 0

2657180 Nguyễn Đăng Phong Nguyễn Đăng Phong 1

Match 49
View Details

2657231 FreeWinFreeWin 0

2657207 Trần Thanh Hải Trần Thanh Hải 0

Match 50
View Details

2657126 Hồ Trường Hậu Hồ Trường Hậu 1

2657174 Hồ Văn Huy Hồ Văn Huy 1

Match 51
View Details

2657193 Nguyễn Hữu Shatin Nguyễn Hữu Shatin 0

2657169 Võ Mừng Võ Mừng 1

Match 52
View Details

2657203 Nguyễn Ngọc KhôiNguyễn Ngọc Khôi 0

2657123 Nguyễn Minh Quân Nguyễn Minh Quân 1

Match 53
View Details

2657232 FreeWinFreeWin 0

2657113 Hồ Văn Quốc Hồ Văn Quốc 1

Match 54
View Details

2657162 Phan Phúc Phan Phúc 0

2657195 Tôn Thất Văn Thắng Tôn Thất Văn Thắng 1

Match 55
View Details

2657233 FreeWinFreeWin 0

2657144 Nguyễn Đình Trung Toàn Nguyễn Đình Trung Toàn 0

Match 56
View Details

2657161 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong 1

2657117 Nguyễn Ngọc Thật Nguyễn Ngọc Thật 1

Match 57
View Details

2657234 FreeWinFreeWin 0

2657153 Hoàng Ngọc Khoa Hoàng Ngọc Khoa 1

Match 58
View Details

2657190 Hồ Hữu Hào Hồ Hữu Hào 0

2657185 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Hải 1

Match 59
View Details

2657235 FreeWinFreeWin 0

2657171 Nguyễn Phước Qúy Tài Nguyễn Phước Qúy Tài 0

Match 60
View Details

2657176 Nguyễn Bằng Nguyễn Bằng 1

2657175 Nguyễn Viết Nhật Trường Nguyễn Viết Nhật Trường 1

Match 61
View Details

2657236 FreeWinFreeWin 0

2657116 Bùi Quốc Vinh Bùi Quốc Vinh 1

Match 62
View Details

2657201 Nguyễn Anh KiệtNguyễn Anh Kiệt 0

2657139 Hà Công Phúc Hà Công Phúc 1

Match 63
View Details

2657237 FreeWinFreeWin 0

2657192 Đỗ Minh Hoàng Đỗ Minh Hoàng 1

Match 64
View Details

2657166 Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Hoàng Huy 0

RO64
Best of 1

2657160 Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa 1

Match 65
View Details

2657146 Đỗ Đình Anh Vũ Đỗ Đình Anh Vũ 0

2657134 Phạm Văn Long Phạm Văn Long 1

Match 66
View Details

2657131 Trần Văn Hoàng Guyn Trần Văn Hoàng Guyn 0

2657157 Đặng Văn NghĩaĐặng Văn Nghĩa 0

Match 67
View Details

2657110 Lê Văn ThịnhLê Văn Thịnh 1

2657128 Trần Văn Phồn Trần Văn Phồn 1

Match 68
View Details

2657119 Nguyễn Tuấn VũNguyễn Tuấn Vũ 0

2657189 Trần Qúy Minh Tuấn Trần Qúy Minh Tuấn 0

Match 69
View Details

2657168 Nguyễn Vũ Nguyễn Vũ 1

2657158 Lê Văn Cường Lê Văn Cường 1

Match 70
View Details

2657191 Hoàng Sông Hương Hoàng Sông Hương 0

2657183 Đoàn Việt Đoàn Việt 0

Match 71
View Details

2657143 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 1

2657120 Trần Văn Hậu Trần Văn Hậu 1

Match 72
View Details

2657151 Mai Bá Hoàng Mai Bá Hoàng 0

2657154 Nguyễn Văn An Thịnh Nguyễn Văn An Thịnh 0

Match 73
View Details

2657202 Hoàng Trọng TuệHoàng Trọng Tuệ 1

2657115 Nguyễn Vũ Công Minh Nguyễn Vũ Công Minh 1

Match 74
View Details

2657148 Dương Hữu Khoa Dương Hữu Khoa 0

2657205 Trần Trung HiếuTrần Trung Hiếu 0

Match 75
View Details

2657194 Hoàng Bình Minh Hoàng Bình Minh 1

2657124 Thái Bình Dương Thái Bình Dương 1

Match 76
View Details

2657188 Huỳnh Kim Thủy Huỳnh Kim Thủy 0

2657182 Nguyễn Hữu Tiến Nguyễn Hữu Tiến 1

Match 77
View Details

2657173 Trần Quang Hưng Trần Quang Hưng 0

2657200 Lê Quang Nhật Minh Lê Quang Nhật Minh 0

Match 78
View Details

2657111 Lê Quang Huy Lê Quang Huy 1

2657118 Châu Văn Thân Châu Văn Thân 0

Match 79
View Details

2657137 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 1

2657163 Hồ Tấn Phát Hồ Tấn Phát 0

Match 80
View Details

2657125 Trần Văn Cư Trần Văn Cư 1

2657114 Hồ Đắc Thi Hồ Đắc Thi 1

Match 81
View Details

2657141 Nguyễn Ngọc Hân Nguyễn Ngọc Hân 0

2657132 Hoàng Trọng Khôi Hoàng Trọng Khôi 0

Match 82
View Details

2657155 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Minh Trí 1

2657138 Lê Quang Hải Lê Quang Hải 1

Match 83
View Details

2657177 Lê Công Thành Lê Công Thành 0

2657172 Lê Minh Cao Lê Minh Cao 0

Match 84
View Details

2657142 Nguyễn Cửu Trung Nguyễn Cửu Trung 1

2657167 Nguyễn Thành Công Nguyễn Thành Công 0

Match 85
View Details

2657121 Đặng Văn Danh Đặng Văn Danh 1

2657136 Nguyễn Trung Đức Nguyễn Trung Đức 0

Match 86
View Details

2657133 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 1

2657159 Hoàng Lê Quốc Cương Hoàng Lê Quốc Cương 1

Match 87
View Details

2657152 Phan Thiên Tùng Phan Thiên Tùng 0

2657178 Phan Cường Phan Cường 0

Match 88
View Details

2657149 Hoàng Trọng Qúy Hoàng Trọng Qúy 1

2657180 Nguyễn Đăng Phong Nguyễn Đăng Phong 0

Match 89
View Details

2657126 Hồ Trường Hậu Hồ Trường Hậu 1

2657174 Hồ Văn Huy Hồ Văn Huy 0

Match 90
View Details

2657169 Võ Mừng Võ Mừng 1

2657123 Nguyễn Minh Quân Nguyễn Minh Quân 1

Match 91
View Details

2657113 Hồ Văn Quốc Hồ Văn Quốc 0

2657195 Tôn Thất Văn Thắng Tôn Thất Văn Thắng 0

Match 92
View Details

2657161 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong 1

2657117 Nguyễn Ngọc Thật Nguyễn Ngọc Thật 0

Match 93
View Details

2657153 Hoàng Ngọc Khoa Hoàng Ngọc Khoa 1

2657185 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Hải 1

Match 94
View Details

2657176 Nguyễn Bằng Nguyễn Bằng 0

2657175 Nguyễn Viết Nhật Trường Nguyễn Viết Nhật Trường 0

Match 95
View Details

2657116 Bùi Quốc Vinh Bùi Quốc Vinh 1

2657139 Hà Công Phúc Hà Công Phúc 0

Match 96
View Details

2657192 Đỗ Minh Hoàng Đỗ Minh Hoàng 1

RO32
Best of 1

2657160 Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa Đặng Nguyễn Hữu Nghĩa 0

Match 97
View Details

2657134 Phạm Văn Long Phạm Văn Long 1

2657110 Lê Văn ThịnhLê Văn Thịnh 0

Match 98
View Details

2657128 Trần Văn Phồn Trần Văn Phồn 1

2657168 Nguyễn Vũ Nguyễn Vũ 0

Match 99
View Details

2657158 Lê Văn Cường Lê Văn Cường 1

2657143 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 1

Match 100
View Details

2657120 Trần Văn Hậu Trần Văn Hậu 0

2657202 Hoàng Trọng TuệHoàng Trọng Tuệ 1

Match 101
View Details

2657115 Nguyễn Vũ Công Minh Nguyễn Vũ Công Minh 0

2657194 Hoàng Bình Minh Hoàng Bình Minh 0

Match 102
View Details

2657124 Thái Bình Dương Thái Bình Dương 1

2657182 Nguyễn Hữu Tiến Nguyễn Hữu Tiến 0

Match 103
View Details

2657111 Lê Quang Huy Lê Quang Huy 1

2657137 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 1

Match 104
View Details

2657125 Trần Văn Cư Trần Văn Cư 0

2657114 Hồ Đắc Thi Hồ Đắc Thi 1

Match 105
View Details

2657155 Nguyễn Minh Trí Nguyễn Minh Trí 0

2657138 Lê Quang Hải Lê Quang Hải 0

Match 106
View Details

2657142 Nguyễn Cửu Trung Nguyễn Cửu Trung 1

2657121 Đặng Văn Danh Đặng Văn Danh 0

Match 107
View Details

2657133 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 1

2657159 Hoàng Lê Quốc Cương Hoàng Lê Quốc Cương 1

Match 108
View Details

2657149 Hoàng Trọng Qúy Hoàng Trọng Qúy 0

2657126 Hồ Trường Hậu Hồ Trường Hậu 0

Match 109
View Details

2657169 Võ Mừng Võ Mừng 1

2657123 Nguyễn Minh Quân Nguyễn Minh Quân 1

Match 110
View Details

2657161 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong 0

2657153 Hoàng Ngọc Khoa Hoàng Ngọc Khoa 0

Match 111
View Details

2657185 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Hải 1

2657116 Bùi Quốc Vinh Bùi Quốc Vinh 0

Match 112
View Details

2657192 Đỗ Minh Hoàng Đỗ Minh Hoàng 1

RO16
Best of 1

2657134 Phạm Văn Long Phạm Văn Long 0

Match 113
View Details

2657128 Trần Văn Phồn Trần Văn Phồn 1

2657158 Lê Văn Cường Lê Văn Cường 0

Match 114
View Details

2657143 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 1

2657202 Hoàng Trọng TuệHoàng Trọng Tuệ 1

Match 115
View Details

2657124 Thái Bình Dương Thái Bình Dương 0

2657111 Lê Quang Huy Lê Quang Huy 0

Match 116
View Details

2657137 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 1

2657114 Hồ Đắc Thi Hồ Đắc Thi 0

Match 117
View Details

2657142 Nguyễn Cửu Trung Nguyễn Cửu Trung 1

2657133 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 1

Match 118
View Details

2657159 Hoàng Lê Quốc Cương Hoàng Lê Quốc Cương 0

2657169 Võ Mừng Võ Mừng 1

Match 119
View Details

2657123 Nguyễn Minh Quân Nguyễn Minh Quân 0

2657185 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Hải 1

Match 120
View Details

2657192 Đỗ Minh Hoàng Đỗ Minh Hoàng 0

Quarter-finals
Best of 1

2657128 Trần Văn Phồn Trần Văn Phồn 0

Match 121
View Details

2657143 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 1

2657202 Hoàng Trọng TuệHoàng Trọng Tuệ 0

Match 122
View Details

2657137 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 1

2657142 Nguyễn Cửu Trung Nguyễn Cửu Trung 0

Match 123
View Details

2657133 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 1

2657169 Võ Mừng Võ Mừng 1

Match 124
View Details

2657185 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Ngọc Hải 0

Semi-finals
Best of 1

2657143 Võ Hoài Phúc Võ Hoài Phúc 0

Match 125

2657137 Lê Tuấn Kiệt Lê Tuấn Kiệt 0

2657133 Tạ Thành Đồng Tạ Thành Đồng 0

Match 126

2657169 Võ Mừng Võ Mừng 0

Final
Best of 1

0 -

Match 127

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League