Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of Legendssolo kill thứ 5

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2636079 1.Tuấn phan1.Tuấn phan 1

2636087 9.Tú(son198)9.Tú(son198) 0

2636084 6.Dương vmi6.Dương vmi 0

2636083 5.Tuấn CR5.Tuấn CR 1

2636086 8.Trung 8.Trung 0

2636094 16.Chan16.Chan 1

2636082 4.Vương(jennmenam)4.Vương(jennmenam) 0

2636092 14.School9914.School99 1

2636093 15.Tin11115.Tin111 0

2636088 10.Danh(thanhdanh)10.Danh(thanhdanh) 1

2636089 11.Dương11.Dương 0

2636085 7.Lộc nhi7.Lộc nhi 1

2636091 13.Trọng(la kem)13.Trọng(la kem) 0

2636090 12.Makimlang512.Makimlang5 1

2636080 2.Phúc20172.Phúc2017 0

2636081 3.Dũng3.Dũng 1

Quarter-finals
Best of 1

2636079 1.Tuấn phan1.Tuấn phan 1

2636083 5.Tuấn CR5.Tuấn CR 0

2636094 16.Chan16.Chan 0

Match 10
View Details

2636092 14.School9914.School99 1

2636088 10.Danh(thanhdanh)10.Danh(thanhdanh) 1

Match 11
View Details

2636085 7.Lộc nhi7.Lộc nhi 0

2636090 12.Makimlang512.Makimlang5 0

Match 12
View Details

2636081 3.Dũng3.Dũng 1

Semi-finals
Best of 1

2636079 1.Tuấn phan1.Tuấn phan 1

Match 13
View Details

2636092 14.School9914.School99 0

2636088 10.Danh(thanhdanh)10.Danh(thanhdanh) 1

Match 14
View Details

2636081 3.Dũng3.Dũng 0

Final
Best of 1

2636079 1.Tuấn phan1.Tuấn phan 1

Match 15
View Details

2636088 10.Danh(thanhdanh)10.Danh(thanhdanh) 0

RO1
Best of 1

2636079 1.Tuấn phan1.Tuấn phan -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League