Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of Legendssdf

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2811929 1 0 Chưa Nghĩ Ra TênChưa Nghĩ Ra Tên 10

2811934 1 0 FreeWinFreeWin 00

2811931 1 0 xin nhẹ cái giảixin nhẹ cái giải 0

Match 2

2811930 1 0 DNDN 0

2811923 1 0 Gặt Nhẹ Team HOMGặt Nhẹ Team HOM 10

2811935 1 0 FreeWinFreeWin 00

2811922 1 0 LogaritLogarit 0

Match 4

2811925 1 0 HOMHOM 0

2811928 1 0 Trời ơii Tin Được HônTrời ơii Tin Được Hôn 10

2811936 1 0 FreeWinFreeWin 00

2811933 1 0 Lần đầu đánh giảiLần đầu đánh giải 0

Match 6

2811927 1 0 nhậu team HOMnhậu team HOM 0

2811932 1 0 IS GAMINGIS GAMING 10

2811937 1 0 FreeWinFreeWin 00

2811926 1 0 TGPTGP 0

Match 8

2811924 1 0 Tôi Lo ĐượcTôi Lo Được 0

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2811929 1 1 Chưa Nghĩ Ra TênChưa Nghĩ Ra Tên 0

Match 9

0 -

2811923 1 1 Gặt Nhẹ Team HOMGặt Nhẹ Team HOM 0

Match 10

0 -

2811928 1 1 Trời ơii Tin Được HônTrời ơii Tin Được Hôn 0

Match 11

0 -

2811932 1 1 IS GAMINGIS GAMING 0

Match 12

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League