Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsOCT

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

2839693 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 1

2839723 FreeWinFreeWin 0

2839695 11.Huỳnh Trung Tính : TD Professor11.Huỳnh Trung Tính : TD Professor 0

Match 2

2839708 24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom 0

2839686 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 1

2839724 FreeWinFreeWin 0

2839705 21.Trần đại vũ : Omatter21.Trần đại vũ : Omatter 1

2839725 FreeWinFreeWin 0

2839694 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 1

2839726 FreeWinFreeWin 0

2839721 37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ 1

2839727 FreeWinFreeWin 0

2839702 18.Hiếu : Hieu Lam18.Hiếu : Hieu Lam 1

2839728 FreeWinFreeWin 0

2839715 31.Vũ Hùng Anh : vuhunganh030131.Vũ Hùng Anh : vuhunganh0301 1

2839729 FreeWinFreeWin 0

2839707 23.Hoàng hương : bé cá mâp23.Hoàng hương : bé cá mâp 1

2839730 FreeWinFreeWin 0

2839685 Bii Jhon :zZz.F8Bii Jhon :zZz.F8 0

Match 10

2839701 17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin 0

2839718 34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain 1

Match 11
View Details

2839731 FreeWinFreeWin 0

2839710 26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa 1

Match 12
View Details

2839732 FreeWinFreeWin 0

2839698 14.Lê Xuân Bách : Tool Hack 200014.Lê Xuân Bách : Tool Hack 2000 1

Match 13
View Details

2839733 FreeWinFreeWin 0

2839703 19.Phùng Việt Nguyên : Luciferzt19.Phùng Việt Nguyên : Luciferzt 0

Match 14

2839697 13.Phạm Ngọc Quốc Bảo :OBV Blytzuo13.Phạm Ngọc Quốc Bảo :OBV Blytzuo 0

2839722 38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ 1

Match 15
View Details

2839734 FreeWinFreeWin 0

2839690 6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x 1

Match 16
View Details

2839735 FreeWinFreeWin 0

2839714 30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest 1

Match 17
View Details

2839736 FreeWinFreeWin 0

2839692 8.tri nguyen : doqa8.tri nguyen : doqa 0

Match 18

2839687 3.Phạm Thành : Cún Dloce3.Phạm Thành : Cún Dloce 0

2839709 25.Thành Lợi : AT Phantom25.Thành Lợi : AT Phantom 1

Match 19
View Details

2839737 FreeWinFreeWin 0

2839716 32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy 1

Match 20
View Details

2839738 FreeWinFreeWin 0

2839711 27.ngô văn hậu : trùm rakan quận 327.ngô văn hậu : trùm rakan quận 3 1

Match 21
View Details

2839739 FreeWinFreeWin 0

2839719 35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi 1

Match 22
View Details

2839740 FreeWinFreeWin 0

2839696 12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ 1

Match 23
View Details

2839741 FreeWinFreeWin 0

2839704 20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 1

Match 24
View Details

2839742 FreeWinFreeWin 0

2839689 5.Lê Khả Bình : poohwinnie5.Lê Khả Bình : poohwinnie 1

Match 25
View Details

2839743 FreeWinFreeWin 0

2839712 28.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix28.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 0

Match 26

2839699 15.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 017515.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 0175 0

2839700 16.Văn Dương :kssssvk16.Văn Dương :kssssvk 1

Match 27
View Details

2839744 FreeWinFreeWin 0

2839713 29.Lê xuân bách : satobehieu29.Lê xuân bách : satobehieu 1

Match 28
View Details

2839745 FreeWinFreeWin 0

2839691 7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl 1

Match 29
View Details

2839746 FreeWinFreeWin 0

2839717 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 0

Match 30

2839688 4.Trần Đình Việt :tom0981234.Trần Đình Việt :tom098123 0

2839720 36. Matthew Povey: Mariofan89736. Matthew Povey: Mariofan897 1

Match 31
View Details

2839747 FreeWinFreeWin 0

2839706 22.Huỳnh Nam: sochetmay22.Huỳnh Nam: sochetmay 1

Match 32
View Details

2839748 FreeWinFreeWin 0

RO32
Best of 1

2839693 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 0

Match 33

0 -

2839686 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 0

Match 34

2839705 21.Trần đại vũ : Omatter21.Trần đại vũ : Omatter 0

2839694 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 1

Match 35
View Details

2839721 37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ 0

2839702 18.Hiếu : Hieu Lam18.Hiếu : Hieu Lam 0

Match 36

2839715 31.Vũ Hùng Anh : vuhunganh030131.Vũ Hùng Anh : vuhunganh0301 0

2839707 23.Hoàng hương : bé cá mâp23.Hoàng hương : bé cá mâp 0

Match 37

0 -

2839718 34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain 0

Match 38

2839710 26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa 0

2839698 14.Lê Xuân Bách : Tool Hack 200014.Lê Xuân Bách : Tool Hack 2000 0

Match 39

0 -

2839722 38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ 0

Match 40

2839690 6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x 0

2839714 30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest 0

Match 41

0 -

2839709 25.Thành Lợi : AT Phantom25.Thành Lợi : AT Phantom 0

Match 42

2839716 32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy 0

2839711 27.ngô văn hậu : trùm rakan quận 327.ngô văn hậu : trùm rakan quận 3 0

Match 43

2839719 35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi 0

2839696 12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ 0

Match 44

2839704 20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 0

2839689 5.Lê Khả Bình : poohwinnie5.Lê Khả Bình : poohwinnie 0

Match 45

0 -

2839700 16.Văn Dương :kssssvk16.Văn Dương :kssssvk 0

Match 46

2839713 29.Lê xuân bách : satobehieu29.Lê xuân bách : satobehieu 0

2839691 7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl 0

Match 47

0 -

2839720 36. Matthew Povey: Mariofan89736. Matthew Povey: Mariofan897 0

Match 48

2839706 22.Huỳnh Nam: sochetmay22.Huỳnh Nam: sochetmay 0

RO16
Best of 1

0 -

Match 49

0 -

2839694 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 0

Match 50

0 -

0 -

Match 51

0 -

0 -

Match 52

0 -

0 -

Match 53

0 -

0 -

Match 54

0 -

0 -

Match 55

0 -

0 -

Match 56

0 -

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 57

0 -

0 -

Match 58

0 -

0 -

Match 59

0 -

0 -

Match 60

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 61

0 -

0 -

Match 62

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 63

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 64

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League