Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsOne Champ Team

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

2839806 18.Hiếu : Hieu Lam18.Hiếu : Hieu Lam 1

2839827 FreeWinFreeWin 0

2839807 19.Phùng Việt Nguyên : Luciferzt19.Phùng Việt Nguyên : Luciferzt 0

Match 2

2839789 Bii Jhon :zZz.F8Bii Jhon :zZz.F8 0

2839822 34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain 1

2839828 FreeWinFreeWin 0

2839811 23.Hoàng hương : bé cá mâp23.Hoàng hương : bé cá mâp 1

2839829 FreeWinFreeWin 0

2839800 12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ 1

2839830 FreeWinFreeWin 0

2839805 17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin 1

2839831 FreeWinFreeWin 0

2839817 29.Lê xuân bách : satobehieu29.Lê xuân bách : satobehieu 1

2839832 FreeWinFreeWin 0

2839803 15.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 017515.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 0175 1

2839833 FreeWinFreeWin 0

2839826 38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ 1

2839834 FreeWinFreeWin 0

2839791 3.Phạm Thành : Cún Dloce3.Phạm Thành : Cún Dloce 0

Match 10

2839816 28.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix28.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 0

2839793 5.Lê Khả Bình : poohwinnie5.Lê Khả Bình : poohwinnie 1

Match 11
View Details

2839835 FreeWinFreeWin 0

2839814 26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa 1

Match 12
View Details

2839836 FreeWinFreeWin 0

2839790 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 1

Match 13
View Details

2839837 FreeWinFreeWin 0

2839801 13.Phạm Ngọc Quốc Bảo :OBV Blytzuo13.Phạm Ngọc Quốc Bảo :OBV Blytzuo 0

Match 14

2839796 8.tri nguyen : doqa8.tri nguyen : doqa 0

2839815 27.ngô văn hậu : trùm rakan quận 327.ngô văn hậu : trùm rakan quận 3 1

Match 15
View Details

2839838 FreeWinFreeWin 0

2839825 37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ 1

Match 16
View Details

2839839 FreeWinFreeWin 0

2839798 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 1

Match 17
View Details

2839840 FreeWinFreeWin 0

2839823 35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi35.Hoàng Nguyên: ßé Tỏi 0

Match 18

2839792 4.Trần Đình Việt :tom0981234.Trần Đình Việt :tom098123 0

2839813 25.Thành Lợi : AT Phantom25.Thành Lợi : AT Phantom 1

Match 19
View Details

2839841 FreeWinFreeWin 0

2839795 7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl 1

Match 20
View Details

2839842 FreeWinFreeWin 0

2839824 36. Matthew Povey: Mariofan89736. Matthew Povey: Mariofan897 1

Match 21
View Details

2839843 FreeWinFreeWin 0

2839821 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 1

Match 22
View Details

2839844 FreeWinFreeWin 0

2839820 32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy 1

Match 23
View Details

2839845 FreeWinFreeWin 0

2839812 24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom 1

Match 24
View Details

2839846 FreeWinFreeWin 0

2839804 16.Văn Dương :kssssvk16.Văn Dương :kssssvk 1

Match 25
View Details

2839847 FreeWinFreeWin 0

2839799 11.Huỳnh Trung Tính : TD Professor11.Huỳnh Trung Tính : TD Professor 0

Match 26

2839794 6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x6.Vũ quốc Tuấn:dai_chien_9x 0

2839809 21.Trần đại vũ : Omatter21.Trần đại vũ : Omatter 1

Match 27
View Details

2839848 FreeWinFreeWin 0

2839797 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 1

Match 28
View Details

2839849 FreeWinFreeWin 0

2839818 30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest 1

Match 29
View Details

2839850 FreeWinFreeWin 0

2839819 31.Vũ Hùng Anh : vuhunganh030131.Vũ Hùng Anh : vuhunganh0301 0

Match 30

2839808 20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix20.Lê Nguyễn Thanh Duy : Magix 0

2839802 14.Lê Xuân Bách : Tool Hack 200014.Lê Xuân Bách : Tool Hack 2000 1

Match 31
View Details

2839851 FreeWinFreeWin 0

2839810 22.Huỳnh Nam: sochetmay22.Huỳnh Nam: sochetmay 1

Match 32
View Details

2839852 FreeWinFreeWin 0

RO32
Best of 1

2839806 18.Hiếu : Hieu Lam18.Hiếu : Hieu Lam 0

Match 33

0 -

2839822 34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain34.Phạm Bá Sơn Tùng :BBWRain 0

Match 34

2839811 23.Hoàng hương : bé cá mâp23.Hoàng hương : bé cá mâp 0

2839800 12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ12.Quang Nguyen :ˇBoiiYå ˇ 0

Match 35

2839805 17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin17.Lâm Hoàng ingame : Ahri ko skin 0

2839817 29.Lê xuân bách : satobehieu29.Lê xuân bách : satobehieu 0

Match 36

2839803 15.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 017515.Nguyễn Thế Hiển : concátrêê 0175 0

2839826 38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ38.Hoàng Dương : PykEˆGodˆ 0

Match 37

0 -

2839793 5.Lê Khả Bình : poohwinnie5.Lê Khả Bình : poohwinnie 0

Match 38

2839814 26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa26.Cao Đức Nghĩa : Gấu Bông Bốc Lửa 0

2839790 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 2.Nguyễn Ngọc Tú : T 28 12 8 02 0

Match 39

0 -

2839815 27.ngô văn hậu : trùm rakan quận 327.ngô văn hậu : trùm rakan quận 3 0

Match 40

2839825 37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ37.Nguyễn Trung Dũng: ˆDũng Caø Thủˆ 0

2839798 10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ10.nguyễn võ anh hậu: mèo xào lá mơ 0

Match 41

0 -

2839813 25.Thành Lợi : AT Phantom25.Thành Lợi : AT Phantom 0

Match 42

2839795 7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl7.Nguyễn Trung Dũng : Qiyana My Girl 0

2839824 36. Matthew Povey: Mariofan89736. Matthew Povey: Mariofan897 0

Match 43

2839821 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 33.Trần Minh Quân : ºĐậu Hũ Dahyunº 0

2839820 32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy32.Chu Tú Vy : Chu Tú Vy 0

Match 44

2839812 24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom24.Trung Lương : Teddy Trảng Bom 0

2839804 16.Văn Dương :kssssvk16.Văn Dương :kssssvk 0

Match 45

0 -

2839809 21.Trần đại vũ : Omatter21.Trần đại vũ : Omatter 0

Match 46

2839797 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 9.Huy Nguyễn:Huyhero35567 0

2839818 30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest30.lê thành trung : Quyên IsrTheBest 0

Match 47

0 -

2839802 14.Lê Xuân Bách : Tool Hack 200014.Lê Xuân Bách : Tool Hack 2000 0

Match 48

2839810 22.Huỳnh Nam: sochetmay22.Huỳnh Nam: sochetmay 0

RO16
Best of 1

0 -

Match 49

0 -

0 -

Match 50

0 -

0 -

Match 51

0 -

0 -

Match 52

0 -

0 -

Match 53

0 -

0 -

Match 54

0 -

0 -

Match 55

0 -

0 -

Match 56

0 -

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 57

0 -

0 -

Match 58

0 -

0 -

Match 59

0 -

0 -

Match 60

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 61

0 -

0 -

Match 62

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 63

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League