Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsBaron BD

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2840680 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 1

2840693 Viet Nam TÀI SAMATÀI SAMA 0

2840692 Japan HAZAKA NAGERUHAZAKA NAGERU 0

2840686 Viet Nam PHAN VĂN ANH QUÂNPHAN VĂN ANH QUÂN 1

2840687 Viet Nam TUAN ANHTUAN ANH 0

2840691 Viet Nam TRẦN HẢO PHƯỚCTRẦN HẢO PHƯỚC 1

2840685 Viet Nam TRẦN LONGTRẦN LONG 0

2840688 Viet Nam LÝ TRẦN NGỌC LONGLÝ TRẦN NGỌC LONG 1

2840683 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 1

2840684 Viet Nam NGUYỄN THẾ NGHĨANGUYỄN THẾ NGHĨA 0

2840681 Viet Nam PHẠM TiẾN ĐẠTPHẠM TiẾN ĐẠT 1

2840695 Viet Nam TRƯƠNG QUANG NHẬTTRƯƠNG QUANG NHẬT 0

2840694 Cambodia Trụ VươngTrụ Vương 1

2840689 Viet Nam TIEU TỤCTIEU TỤC 0

2840690 Viet Nam ĐỖ ĐOÀNĐỖ ĐOÀN 1

2840682 Viet Nam BẮP TẤT NIÊNBắpBẮP TẤT NIÊN 0

Quarter-finals
Best of 1

2840680 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 1

2840686 Viet Nam PHAN VĂN ANH QUÂNPHAN VĂN ANH QUÂN 0

2840691 Viet Nam TRẦN HẢO PHƯỚCTRẦN HẢO PHƯỚC 1

Match 10
View Details

2840688 Viet Nam LÝ TRẦN NGỌC LONGLÝ TRẦN NGỌC LONG 0

2840683 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 1

Match 11
View Details

2840681 Viet Nam PHẠM TiẾN ĐẠTPHẠM TiẾN ĐẠT 0

2840694 Cambodia Trụ VươngTrụ Vương 1

Match 12
View Details

2840690 Viet Nam ĐỖ ĐOÀNĐỖ ĐOÀN 0

Semi-finals
Best of 1

2840680 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 1

Match 13
View Details

2840691 Viet Nam TRẦN HẢO PHƯỚCTRẦN HẢO PHƯỚC 0

2840683 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 1

Match 14
View Details

2840694 Cambodia Trụ VươngTrụ Vương 0

Final
Best of 1

2840680 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 1

Match 15
View Details

2840683 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 0

RO1
Best of 1

2840680 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League