Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsBaron BD

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2840680 1 0 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 10

2840693 1 0 Viet Nam TÀI SAMATÀI SAMA 00

2840692 1 0 Japan HAZAKA NAGERUHAZAKA NAGERU 00

2840686 1 0 Viet Nam PHAN VĂN ANH QUÂNPHAN VĂN ANH QUÂN 10

2840687 1 0 Viet Nam TUAN ANHTUAN ANH 00

2840691 1 0 Viet Nam TRẦN HẢO PHƯỚCTRẦN HẢO PHƯỚC 10

2840685 1 0 Viet Nam TRẦN LONGTRẦN LONG 00

2840688 1 0 Viet Nam LÝ TRẦN NGỌC LONGLÝ TRẦN NGỌC LONG 10

2840683 1 0 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 10

2840684 1 0 Viet Nam NGUYỄN THẾ NGHĨANGUYỄN THẾ NGHĨA 00

2840681 1 0 Viet Nam PHẠM TiẾN ĐẠTPHẠM TiẾN ĐẠT 10

2840695 1 0 Viet Nam TRƯƠNG QUANG NHẬTTRƯƠNG QUANG NHẬT 00

2840694 1 0 Cambodia Trụ VươngTrụ Vương 10

2840689 1 0 Viet Nam TIEU TỤCTIEU TỤC 00

2840690 1 0 Viet Nam ĐỖ ĐOÀNĐỖ ĐOÀN 10

2840682 1 0 Viet Nam BẮP TẤT NIÊNBắpBẮP TẤT NIÊN 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2840680 1 1 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 10

2840686 1 1 Viet Nam PHAN VĂN ANH QUÂNPHAN VĂN ANH QUÂN 00

2840691 1 1 Viet Nam TRẦN HẢO PHƯỚCTRẦN HẢO PHƯỚC 10

Match 10
View Details

2840688 1 1 Viet Nam LÝ TRẦN NGỌC LONGLÝ TRẦN NGỌC LONG 00

2840683 1 1 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 10

Match 11
View Details

2840681 1 1 Viet Nam PHẠM TiẾN ĐẠTPHẠM TiẾN ĐẠT 00

2840694 1 1 Cambodia Trụ VươngTrụ Vương 10

Match 12
View Details

2840690 1 1 Viet Nam ĐỖ ĐOÀNĐỖ ĐOÀN 00

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2840680 1 2 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 10

Match 13
View Details

2840691 1 2 Viet Nam TRẦN HẢO PHƯỚCTRẦN HẢO PHƯỚC 00

2840683 1 2 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 10

Match 14
View Details

2840694 1 2 Cambodia Trụ VươngTrụ Vương 00

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2840680 1 3 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT 10

Match 15
View Details

2840683 1 3 Viet Nam VĂN HOÀNGVĂN HOÀNG 00

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2840680 1 4 Viet Nam TRẦN ĐÌNH ĐẠTTRẦN ĐÌNH ĐẠT -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League