Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

League of LegendsAST Tournament

Embed these Brackets

The Proving Grounds
Best of 1

2861743 Hiệp X Hiếu Hiệp X Hiếu 1

2861744 Tú X Vĩ Tú X Vĩ 0

2861747 Long x Phú Long x Phú 0

Match 2

2861748 ayano x Duy ayano x Duy 0

2861750 Hải Hồ x DũngHải Hồ x Dũng 0

Match 3

2861759 Kai x SoáiKai x Soái 0

2861746 Ú X Thanh Ú X Thanh 0

2861742 Đạt X ThịnhAST Di nguuĐạt X Thịnh 1

The Proving Grounds
Best of 1

2861743 Hiệp X Hiếu Hiệp X Hiếu 0

Match 5

0 -

0 -

Match 6

2861742 Đạt X ThịnhAST Di nguuĐạt X Thịnh 0

The Proving Grounds
Best of 1

0 -

Match 7

0 -

The Proving Grounds
Best of 1

0 -

The Proving Grounds
Best of 1

2861744 Tú X Vĩ Tú X Vĩ 0

Match 8

0 Loser of Match 2 -

0 Loser of Match 3 -

Match 9

2861746 Ú X Thanh Ú X Thanh 0

The Proving Grounds
Best of 1

0 Loser of Match 6 -

Match 10

0 -

0 Loser of Match 5 -

Match 11

0 -

The Proving Grounds
Best of 1

0 -

Match 12

0 -

The Proving Grounds
Best of 1

0 Loser of Match 7 -

Match 13

0 -

The Proving Grounds
Best of 1

0 -

The Proving Grounds
Best of 1

0 -

Match 14

0 -

The Proving Grounds
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League