Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Sky Net

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

2791611 Bá NgọcBá Ngọc 1

2791616 FreeWinFreeWin 0

2791608 Chánh HoanChánh Hoan 0

2791589 Văn NgaVăn Nga 1

2791602 Đăng HoàngĐăng Hoàng 1

2791617 FreeWinFreeWin 0

2791582 Minh ThiệnMinh Thiện 1

2791618 FreeWinFreeWin 0

2791592 Hữu DuyHữu Duy 1

2791619 FreeWinFreeWin 0

2791599 Hoàng LộcHoàng Lộc 1

2791620 FreeWinFreeWin 0

2791584 Tấn ThànhTấn Thành 1

2791621 FreeWinFreeWin 0

2791614 Hoàng CátHoàng Cát 1

2791622 FreeWinFreeWin 0

2791595 Tiến DũngTiến Dũng 1

2791623 FreeWinFreeWin 0

2791591 Bảo NhiênBảo Nhiên 1

Match 10
View Details

2791624 FreeWinFreeWin 0

2791607 Hoàng HưngHoàng Hưng 1

Match 11
View Details

2791625 FreeWinFreeWin 0

2791596 Phương NamPhương Nam 1

Match 12
View Details

2791626 FreeWinFreeWin 0

2791613 Thành ĐạtThành Đạt 1

Match 13
View Details

2791627 FreeWinFreeWin 0

2791588 Hữu LộcHữu Lộc 1

Match 14
View Details

2791628 FreeWinFreeWin 0

2791585 Văn ThanhVăn Thanh 1

Match 15
View Details

2791629 FreeWinFreeWin 0

2791586 Anh TuấnAnh Tuấn 1

Match 16
View Details

2791630 FreeWinFreeWin 0

2791615 Quốc HoàngQuốc Hoàng 1

Match 17
View Details

2791631 FreeWinFreeWin 0

2791606 Tấn LộcTấn Lộc 0

Match 18
View Details

2791610 Lưu HuyLưu Huy 1

2791590 Văn HyVăn Hy 1

Match 19
View Details

2791632 FreeWinFreeWin 0

2791603 Quốc ToànQuốc Toàn 1

Match 20
View Details

2791633 FreeWinFreeWin 0

2791604 Chấn MinhChấn Minh 1

Match 21
View Details

2791634 FreeWinFreeWin 0

2791583 Trung VũTrung Vũ 1

Match 22
View Details

2791635 FreeWinFreeWin 0

2791594 Anh KhiêmAnh Khiêm 1

Match 23
View Details

2791636 FreeWinFreeWin 0

2791587 Ngọc VỹNgọc Vỹ 1

Match 24
View Details

2791637 FreeWinFreeWin 0

2791581 Huy TựHuy Tự 1

Match 25
View Details

2791638 FreeWinFreeWin 0

2791597 Xuân QuyềnXuân Quyền 1

Match 26
View Details

2791600 Thanh TràThanh Trà 0

2791609 Nhật NguyênNhật Nguyên 1

Match 27
View Details

2791639 FreeWinFreeWin 0

2791598 Văn HảiVăn Hải 1

Match 28
View Details

2791640 FreeWinFreeWin 0

2791601 Trường PhongTrường Phong 1

Match 29
View Details

2791641 FreeWinFreeWin 0

2791612 Quốc PhiQuốc Phi 1

Match 30
View Details

2791642 FreeWinFreeWin 0

2791593 Chánh ThiChánh Thi 1

Match 31
View Details

2791643 FreeWinFreeWin 0

2791605 Thanh ĐứcThanh Đức 1

Match 32
View Details

2791644 FreeWinFreeWin 0

RO32
Best of 1

2791611 Bá NgọcBá Ngọc 0

Match 33
View Details

2791589 Văn NgaVăn Nga 1

2791602 Đăng HoàngĐăng Hoàng 0

Match 34
View Details

2791582 Minh ThiệnMinh Thiện 1

2791592 Hữu DuyHữu Duy 1

Match 35
View Details

2791599 Hoàng LộcHoàng Lộc 0

2791584 Tấn ThànhTấn Thành 0

Match 36
View Details

2791614 Hoàng CátHoàng Cát 1

2791595 Tiến DũngTiến Dũng 1

Match 37
View Details

2791591 Bảo NhiênBảo Nhiên 0

2791607 Hoàng HưngHoàng Hưng 0

Match 38
View Details

2791596 Phương NamPhương Nam 1

2791613 Thành ĐạtThành Đạt 1

Match 39
View Details

2791588 Hữu LộcHữu Lộc 0

2791585 Văn ThanhVăn Thanh 1

Match 40
View Details

2791586 Anh TuấnAnh Tuấn 0

2791615 Quốc HoàngQuốc Hoàng 1

Match 41
View Details

2791610 Lưu HuyLưu Huy 0

2791590 Văn HyVăn Hy 1

Match 42
View Details

2791603 Quốc ToànQuốc Toàn 0

2791604 Chấn MinhChấn Minh 1

Match 43
View Details

2791583 Trung VũTrung Vũ 0

2791594 Anh KhiêmAnh Khiêm 1

Match 44
View Details

2791587 Ngọc VỹNgọc Vỹ 0

2791581 Huy TựHuy Tự 1

Match 45
View Details

2791597 Xuân QuyềnXuân Quyền 0

2791609 Nhật NguyênNhật Nguyên 0

Match 46
View Details

2791598 Văn HảiVăn Hải 1

2791601 Trường PhongTrường Phong 1

Match 47
View Details

2791612 Quốc PhiQuốc Phi 0

2791593 Chánh ThiChánh Thi 0

Match 48
View Details

2791605 Thanh ĐứcThanh Đức 1

RO16
Best of 1

2791589 Văn NgaVăn Nga 1

Match 49
View Details

2791582 Minh ThiệnMinh Thiện 0

2791592 Hữu DuyHữu Duy 1

Match 50
View Details

2791614 Hoàng CátHoàng Cát 0

2791595 Tiến DũngTiến Dũng 1

Match 51
View Details

2791596 Phương NamPhương Nam 0

2791613 Thành ĐạtThành Đạt 1

Match 52
View Details

2791585 Văn ThanhVăn Thanh 0

2791615 Quốc HoàngQuốc Hoàng 0

Match 53
View Details

2791590 Văn HyVăn Hy 1

2791604 Chấn MinhChấn Minh 0

Match 54
View Details

2791594 Anh KhiêmAnh Khiêm 1

2791581 Huy TựHuy Tự 1

Match 55
View Details

2791598 Văn HảiVăn Hải 0

2791601 Trường PhongTrường Phong 1

Match 56
View Details

2791605 Thanh ĐứcThanh Đức 0

Quarter-finals
Best of 1

2791589 Văn NgaVăn Nga 1

Match 57
View Details

2791592 Hữu DuyHữu Duy 0

2791595 Tiến DũngTiến Dũng 0

Match 58
View Details

2791613 Thành ĐạtThành Đạt 1

2791590 Văn HyVăn Hy 0

Match 59
View Details

2791594 Anh KhiêmAnh Khiêm 1

2791581 Huy TựHuy Tự 0

Match 60
View Details

2791601 Trường PhongTrường Phong 1

Semi-finals
Best of 1

2791589 Văn NgaVăn Nga 0

Match 61
View Details

2791613 Thành ĐạtThành Đạt 1

2791594 Anh KhiêmAnh Khiêm 0

Match 62
View Details

2791601 Trường PhongTrường Phong 1

Final
Best of 1

2791613 Thành ĐạtThành Đạt 0

Match 63

2791601 Trường PhongTrường Phong 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2791589 Văn NgaVăn Nga 0

Match 64

2791594 Anh KhiêmAnh Khiêm 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League