Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Mobile Legends: Bang Bang VNG - Đại Chiến Văn phòng

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2812162 Dú Na và đồng bọnDú Na và đồng bọn 1

2812167 FreeWinFreeWin 0

2812161 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 1

2812165 FEED thật thần thánhFEED thật thần thánh 0

2812166 S8 Sao StarS8 Sao Star 1

2812168 FreeWinFreeWin 0

2812163 IT VNGIT VNG 1

2812164 ZaloPayZaloPay 0

Semi-finals
Best of 1

2812162 Dú Na và đồng bọnDú Na và đồng bọn 0

2812161 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 1

2812166 S8 Sao StarS8 Sao Star 1

2812163 IT VNGIT VNG 0

Final
Best of 1

2812161 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 1

2812166 S8 Sao StarS8 Sao Star 0

RO1
Best of 1

2812161 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker -

Round 1
Best of 1

2812167 FreeWinFreeWin 0

2812165 FEED thật thần thánhFEED thật thần thánh 1

2812168 FreeWinFreeWin 0

2812164 ZaloPayZaloPay 1

Round 2
Best of 1

2812163 IT VNGIT VNG 1

Match 10
View Details

2812165 FEED thật thần thánhFEED thật thần thánh 0

2812162 Dú Na và đồng bọnDú Na và đồng bọn 0

Match 11
View Details

2812164 ZaloPayZaloPay 1

Round 3
Best of 1

2812163 IT VNGIT VNG 1

Match 12
View Details

2812164 ZaloPayZaloPay 0

Round 4
Best of 1

2812166 S8 Sao StarS8 Sao Star 0

Match 13
View Details

2812163 IT VNGIT VNG 1

Round 5
Best of 1

2812163 IT VNGIT VNG -

Final
Best of 1

2812161 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker 1

Match 14
View Details

2812163 IT VNGIT VNG 0

RO1
Best of 3

2812161 MBD ChainsmokerMBD Chainsmoker -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League