Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo Quảng Ngãi

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2819948 6. Thọ Lê6. Thọ Lê 1

2819957 FreeWinFreeWin 0

2819947 5. Quốc Nguyên5. Quốc Nguyên 1

2819945 3. Ngọc Thịnh3. Ngọc Thịnh 0

2819953 11. Ngọc Hương11. Ngọc Hương 0

2819952 10. Ngọc Quý10. Ngọc Quý 1

2819943 1. Huỳnh Đạt1. Huỳnh Đạt 0

2819949 7. Phúc Tiến7. Phúc Tiến 1

2819944 2. Nguyễn thành duy 2. Nguyễn thành duy 1

2819958 FreeWinFreeWin 0

2819950 8. Tấn Vũ8. Tấn Vũ 1

2819951 9. Hạnh Phước9. Hạnh Phước 0

2819955 13. Minh An13. Minh An 1

2819954 12. Ngọc Tuấn12. Ngọc Tuấn 0

2819946 4. Duy Hiếu4. Duy Hiếu 0

2819956 14. Anh Pháp14. Anh Pháp 1

Quarter-finals
Best of 1

2819948 6. Thọ Lê6. Thọ Lê 0

2819947 5. Quốc Nguyên5. Quốc Nguyên 1

2819952 10. Ngọc Quý10. Ngọc Quý 0

Match 10
View Details

2819949 7. Phúc Tiến7. Phúc Tiến 1

2819944 2. Nguyễn thành duy 2. Nguyễn thành duy 1

Match 11
View Details

2819950 8. Tấn Vũ8. Tấn Vũ 0

2819955 13. Minh An13. Minh An 1

Match 12
View Details

2819956 14. Anh Pháp14. Anh Pháp 0

Semi-finals
Best of 1

2819947 5. Quốc Nguyên5. Quốc Nguyên 0

Match 13

2819949 7. Phúc Tiến7. Phúc Tiến 0

2819944 2. Nguyễn thành duy 2. Nguyễn thành duy 0

Match 14

2819955 13. Minh An13. Minh An 0

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League