Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2820049 Việt ĐôngViệt Đông 1

2820045 Ngọc ThịnhNgọc Thịnh 0

2820046 Bảo ThắngBảo Thắng 1

2820047 Văn ThuyếtVăn Thuyết 0

2820043 Quốc ThànhQuốc Thành 0

2820042 Lê KhoaLê Khoa 1

2820048 Minh TúMinh Tú 0

2820044 Đan TrườngĐan Trường 1

Semi-finals
Best of 1

2820049 Việt ĐôngViệt Đông 1

2820046 Bảo ThắngBảo Thắng 0

2820042 Lê KhoaLê Khoa 0

2820044 Đan TrườngĐan Trường 1

Final
Best of 1

2820049 Việt ĐôngViệt Đông 0

Match 7

2820044 Đan TrườngĐan Trường 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2820046 Bảo ThắngBảo Thắng 0

Match 8

2820042 Lê KhoaLê Khoa 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League