Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VÒNG LOẠI - ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ MÙA II

Embed these Brackets

RO256
Best of 1

2821149 Đ.Lạt_Team Bạc PhậnĐ.Lạt_Team Bạc Phận 1

2821254 FreeWinFreeWin 0

2821142 Dak lak_Super GalaxyDak lak_Super Galaxy 1

2821250 Dự phòngDự phòng 0

2821132 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 1

2821255 FreeWinFreeWin 0

2821169 CT_TACT_TA 1

2821256 FreeWinFreeWin 0

2821170 N.Hòa_B10 TQCN.Hòa_B10 TQC 1

2821257 FreeWinFreeWin 0

2821200 75ND.No175ND.No1 1

2821258 FreeWinFreeWin 0

2821243 V.Giã_Lão 79V.Giã_Lão 79 1

2821259 FreeWinFreeWin 0

2821138 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 1

2821260 FreeWinFreeWin 0

2821219 CT_Trai Đẹp Nhất XómCT_Trai Đẹp Nhất Xóm 1

2821261 FreeWinFreeWin 0

2821247 CT_Phụ Kiện Siêu TốcCT_Phụ Kiện Siêu Tốc 1

Match 10
View Details

2821262 FreeWinFreeWin 0

2821227 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 1

Match 11
View Details

2821263 FreeWinFreeWin 0

2821147 Q.Ninh_Đệ Nhàn Q.Ninh_Đệ Nhàn 1

Match 12
View Details

2821264 FreeWinFreeWin 0

2821165 N.Hòa_Champion teamN.Hòa_Champion team 1

Match 13
View Details

2821265 FreeWinFreeWin 0

2821118 ĐN.43NHS_KA TeamĐN.43NHS_KA Team 1

Match 14
View Details

2821266 FreeWinFreeWin 0

2821140 CT_CTECT_CTE 1

Match 15
View Details

2821267 FreeWinFreeWin 0

2821127 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 1

Match 16
View Details

2821268 FreeWinFreeWin 0

2821194 ĐN.26OIK_Serious TeamĐN.26OIK_Serious Team 1

Match 17
View Details

2821269 FreeWinFreeWin 0

2821184 Đak Lak_3 FlowĐak Lak_3 Flow 0

Match 18
View Details

2821176 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 1

2821133 B.Thuận_NoNo TVB.Thuận_NoNo TV 1

Match 19
View Details

2821270 FreeWinFreeWin 0

2821172 Bến Tre_FFGBến Tre_FFG 1

Match 20
View Details

2821271 FreeWinFreeWin 0

2821245 Bà Rịa_LT TeamBà Rịa_LT Team 1

Match 21
View Details

2821272 FreeWinFreeWin 0

2821215 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 1

Match 22
View Details

2821273 FreeWinFreeWin 0

2821173 N.TrangClub Cát LợiN.TrangClub Cát Lợi 1

Match 23
View Details

2821274 FreeWinFreeWin 0

2821129 N.Hòa_Hội người giàN.Hòa_Hội người già 1

Match 24
View Details

2821275 FreeWinFreeWin 0

2821242 B.Định_38 Chương DươngB.Định_38 Chương Dương 1

Match 25
View Details

2821276 FreeWinFreeWin 0

2821121 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 1

Match 26
View Details

2821130 ĐN.43NHS_SFVNĐN.43NHS_SFVN 0

2821178 Q.Ninh_The KingsQ.Ninh_The Kings 1

Match 27
View Details

2821277 FreeWinFreeWin 0

2821202 CT_XProTeam01CT_XProTeam01 1

Match 28
View Details

2821278 FreeWinFreeWin 0

2821144 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 1

Match 29
View Details

2821279 FreeWinFreeWin 0

2821253 B.Thuận_QTMB.Thuận_QTM 1

Match 30
View Details

2821280 FreeWinFreeWin 0

2821225 N.Trang_King 79N.Trang_King 79 1

Match 31
View Details

2821281 FreeWinFreeWin 0

2821151 CT_An khánh gamingCT_An khánh gaming 1

Match 32
View Details

2821282 FreeWinFreeWin 0

2821167 CT_PQDCT_PQD 1

Match 33
View Details

2821283 FreeWinFreeWin 0

2821237 N.Hòa_C-Casa MiniN.Hòa_C-Casa Mini 1

Match 34
View Details

2821158 CT_KingUrbanCT_KingUrban 0

2821177 CT_YCT GamingCT_YCT Gaming 1

Match 35
View Details

2821284 FreeWinFreeWin 0

2821230 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 1

Match 36
View Details

2821285 FreeWinFreeWin 0

2821182 Ben Tre_Young BuffaloBen Tre_Young Buffalo 1

Match 37
View Details

2821286 FreeWinFreeWin 0

2821217 Bến Tre_YSLBến Tre_YSL 1

Match 38
View Details

2821287 FreeWinFreeWin 0

2821241 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 1

Match 39
View Details

2821288 FreeWinFreeWin 0

2821164 HP_Team WeedHP_Team Weed 1

Match 40
View Details

2821289 FreeWinFreeWin 0

2821216 Bến Tre_A-ZBến Tre_A-Z 1

Match 41
View Details

2821290 FreeWinFreeWin 0

2821195 CT_CT TeamCT_CT Team 0

Match 42
View Details

2821211 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 1

2821235 V.Giã_Vạn Giã HunterV.Giã_Vạn Giã Hunter 1

Match 43
View Details

2821291 FreeWinFreeWin 0

2821117 CT_Tấu HàiCT_Tấu Hài 1

Match 44
View Details

2821292 FreeWinFreeWin 0

2821125 Huế_ComebackHuế_Comeback 1

Match 45
View Details

2821293 FreeWinFreeWin 0

2821197 ĐN.26OIK_Rau Xanh TeamĐN.26OIK_Rau Xanh Team 1

Match 46
View Details

2821294 FreeWinFreeWin 0

2821122 ĐN.43NHS_Q3ĐN.43NHS_Q3 1

Match 47
View Details

2821295 FreeWinFreeWin 0

2821123 Bến Tre_71BTBến Tre_71BT 1

Match 48
View Details

2821296 FreeWinFreeWin 0

2821224 HP_EGHP_EG 1

Match 49
View Details

2821297 FreeWinFreeWin 0

2821218 CT_DivineCT_Divine 1

Match 50
View Details

2821134 B.Định_Sơn Ba ThểB.Định_Sơn Ba Thể 0

2821159 HP_Not young buffaloHP_Not young buffalo 1

Match 51
View Details

2821298 FreeWinFreeWin 0

2821209 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 1

Match 52
View Details

2821299 FreeWinFreeWin 0

2821192 Q.Ngãi 1_Top 76Q.Ngãi 1_Top 76 1

Match 53
View Details

2821300 FreeWinFreeWin 0

2821155 Q.Ninh_End GameQ.Ninh_End Game 1

Match 54
View Details

2821301 FreeWinFreeWin 0

2821156 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 1

Match 55
View Details

2821302 FreeWinFreeWin 0

2821222 ĐN_RIO ZEN 197ĐN_RIO ZEN 197 1

Match 56
View Details

2821303 FreeWinFreeWin 0

2821150 ĐN.191UVK_TTH HouseĐN.191UVK_TTH House 1

Match 57
View Details

2821304 FreeWinFreeWin 0

2821119 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 1

Match 58
View Details

2821168 ĐN.191UVK_TxoEsportsĐN.191UVK_TxoEsports 0

2821246 B.Thuận_BTE 2B.Thuận_BTE 2 1

Match 59
View Details

2821305 FreeWinFreeWin 0

2821131 V.Giã_DragonVGV.Giã_DragonVG 1

Match 60
View Details

2821306 FreeWinFreeWin 0

2821236 N.Hòa_PKLN.Hòa_PKL 1

Match 61
View Details

2821307 FreeWinFreeWin 0

2821223 HP_FC 61HP_FC 61 1

Match 62
View Details

2821308 FreeWinFreeWin 0

2821162 Dak Lak_King HouseDak Lak_King House 1

Match 63
View Details

2821309 FreeWinFreeWin 0

2821166 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 1

Match 64
View Details

2821310 FreeWinFreeWin 0

2821188 N.Trang_Mercenary IdolN.Trang_Mercenary Idol 1

Match 65
View Details

2821311 FreeWinFreeWin 0

2821152 Bến Tre_4'47sBến Tre_4'47s 0

Match 66
View Details

2821226 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 1

2821204 HP_Cô Thắm SGHP_Cô Thắm SG 1

Match 67
View Details

2821312 FreeWinFreeWin 0

2821154 B.Định_Say GoodByeB.Định_Say GoodBye 1

Match 68
View Details

2821313 FreeWinFreeWin 0

2821220 CT_ACE TeamCT_ACE Team 1

Match 69
View Details

2821314 FreeWinFreeWin 0

2821248 N.Trang_Mercenary 79N.Trang_Mercenary 79 1

Match 70
View Details

2821315 FreeWinFreeWin 0

2821249 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 1

Match 71
View Details

2821316 FreeWinFreeWin 0

2821214 CT_YMFCT_YMF 1

Match 72
View Details

2821317 FreeWinFreeWin 0

2821228 V.Giã_UB TenV.Giã_UB Ten 1

Match 73
View Details

2821318 FreeWinFreeWin 0

2821160 Bà Rịa_Bức Tường NgọcBà Rịa_Bức Tường Ngọc 1

Match 74
View Details

2821319 FreeWinFreeWin 0

2821199 CT_OneTeam CT_OneTeam 1

Match 75
View Details

2821320 FreeWinFreeWin 0

2821213 Đak Lak_Na Na BMTĐak Lak_Na Na BMT 1

Match 76
View Details

2821321 FreeWinFreeWin 0

2821207 ĐN.197PĐL_QQ TeamĐN.197PĐL_QQ Team 1

Match 77
View Details

2821322 FreeWinFreeWin 0

2821171 CT_Red DevilCT_Red Devil 1

Match 78
View Details

2821323 FreeWinFreeWin 0

2821190 N.Trang_FC_3củN.Trang_FC_3củ 1

Match 79
View Details

2821324 FreeWinFreeWin 0

2821143 Đ.Trọng_Hoài Đức TeamĐ.Trọng_Hoài Đức Team 1

Match 80
View Details

2821325 FreeWinFreeWin 0

2821251 B.Thuận_BTE ZENB.Thuận_BTE ZEN 1

Match 81
View Details

2821326 FreeWinFreeWin 0

2821179 Q.Ninh_Team Hạ LongQ.Ninh_Team Hạ Long 0

Match 82
View Details

2821114 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 1

2821198 Q.Ninh_FcLengKengQ.Ninh_FcLengKeng 1

Match 83
View Details

2821327 FreeWinFreeWin 0

2821180 Pepsi75Pepsi75 1

Match 84
View Details

2821328 FreeWinFreeWin 0

2821157 Q.Ninh_QN05Q.Ninh_QN05 1

Match 85
View Details

2821329 FreeWinFreeWin 0

2821234 V.Giã_79 V1V.Giã_79 V1 1

Match 86
View Details

2821330 FreeWinFreeWin 0

2821203 ĐN197.PĐL_Love TeamĐN197.PĐL_Love Team 1

Match 87
View Details

2821331 FreeWinFreeWin 0

2821116 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 1

Match 88
View Details

2821332 FreeWinFreeWin 0

2821238 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 1

Match 89
View Details

2821333 FreeWinFreeWin 0

2821208 Q.Ninh_CàeAcesGaminhQ.Ninh_CàeAcesGaminh 1

Match 90
View Details

2821112 Bà Rịa_PBGBà Rịa_PBG 0

2821113 Dak Lak King HouseDak Lak King House 1

Match 91
View Details

2821334 FreeWinFreeWin 0

2821145 Đ.Lạt_Bạc PhậnĐ.Lạt_Bạc Phận 1

Match 92
View Details

2821335 FreeWinFreeWin 0

2821153 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 1

Match 93
View Details

2821336 FreeWinFreeWin 0

2821137 ĐN.191UVK_WinboĐN.191UVK_Winbo 1

Match 94
View Details

2821337 FreeWinFreeWin 0

2821148 ĐN.191UVK_WE TEAMĐN.191UVK_WE TEAM 1

Match 95
View Details

2821338 FreeWinFreeWin 0

2821196 N.Trang_CáN.Trang_Cá 1

Match 96
View Details

2821339 FreeWinFreeWin 0

2821161 N.Thuận_3TGamingN.Thuận_3TGaming 1

Match 97
View Details

2821340 FreeWinFreeWin 0

2821115 ĐN.43NHS_Bang BangĐN.43NHS_Bang Bang 0

Match 98
View Details

2821231 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 1

2821212 HP_Hawk EmpireHP_Hawk Empire 1

Match 99
View Details

2821341 FreeWinFreeWin 0

2821136 Bến Tre_FirstTime205Bến Tre_FirstTime205 1

Match 100
View Details

2821342 FreeWinFreeWin 0

2821191 Bà Rịa_RealGamerBà Rịa_RealGamer 1

Match 101
View Details

2821343 FreeWinFreeWin 0

2821135 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 1

Match 102
View Details

2821344 FreeWinFreeWin 0

2821233 V.Giã_Star A1V.Giã_Star A1 1

Match 103
View Details

2821345 FreeWinFreeWin 0

2821141 B.Định_Five WolvesB.Định_Five Wolves 1

Match 104
View Details

2821346 FreeWinFreeWin 0

2821193 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 1

Match 105
View Details

2821347 FreeWinFreeWin 0

2821240 Q.Ninh_Ô HợpQ.Ninh_Ô Hợp 0

Match 106
View Details

2821232 V.Giã_Mecernary EsportsV.Giã_Mecernary Esports 1

2821229 V.Giã_K2V.Giã_K2 1

Match 107
View Details

2821348 FreeWinFreeWin 0

2821206 N.Trang_NTC79N.Trang_NTC79 1

Match 108
View Details

2821349 FreeWinFreeWin 0

2821183 Q.Ngãi 2_Noo kunQ.Ngãi 2_Noo kun 1

Match 109
View Details

2821350 FreeWinFreeWin 0

2821163 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 1

Match 110
View Details

2821351 FreeWinFreeWin 0

2821124 N.Trang_9.Over.DangerousN.Trang_9.Over.Dangerous 1

Match 111
View Details

2821352 FreeWinFreeWin 0

2821146 Q.Ngãi 1_OverNightQ.Ngãi 1_OverNight 1

Match 112
View Details

2821353 FreeWinFreeWin 0

2821139 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 1

Match 113
View Details

2821354 FreeWinFreeWin 0

2821175 N.Trang_79 yamateN.Trang_79 yamate 1

Match 114
View Details

2821126 HP_King Of WarrionHP_King Of Warrion 0

2821210 Bến Tre_Pro Game TeamBến Tre_Pro Game Team 1

Match 115
View Details

2821355 FreeWinFreeWin 0

2821221 CT_KillerCT_Killer 1

Match 116
View Details

2821356 FreeWinFreeWin 0

2821181 75M phê cần75M phê cần 1

Match 117
View Details

2821357 FreeWinFreeWin 0

2821239 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 1

Match 118
View Details

2821358 FreeWinFreeWin 0

2821185 ĐN.26OIK_43diamondĐN.26OIK_43diamond 1

Match 119
View Details

2821359 FreeWinFreeWin 0

2821187 N.Trang10A2CơKhíN.Trang10A2CơKhí 1

Match 120
View Details

2821360 FreeWinFreeWin 0

2821128 ĐN.26OIK_Jungle manĐN.26OIK_Jungle man 1

Match 121
View Details

2821361 FreeWinFreeWin 0

2821244 Bà Rịa_StormBà Rịa_Storm 1

Match 122
View Details

2821120 V.Giã_KIMOCHIV.Giã_KIMOCHI 0

2821205 ĐN.197PĐL_DeanĐN.197PĐL_Dean 1

Match 123
View Details

2821362 FreeWinFreeWin 0

2821174 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 1

Match 124
View Details

2821363 FreeWinFreeWin 0

2821252 B.Thuận_FBTB.Thuận_FBT 1

Match 125
View Details

2821364 FreeWinFreeWin 0

2821189 Bến Tre_StudentsBến Tre_Students 1

Match 126
View Details

2821365 FreeWinFreeWin 0

2821186 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 1

Match 127
View Details

2821366 FreeWinFreeWin 0

2821201 N.Trang_H2KEsportsN.Trang_H2KEsports 1

Match 128
View Details

2821367 FreeWinFreeWin 0

RO128
Best of 1

2821149 Đ.Lạt_Team Bạc PhậnĐ.Lạt_Team Bạc Phận 1

Match 129
View Details

2821142 Dak lak_Super GalaxyDak lak_Super Galaxy 0

2821132 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 1

Match 130
View Details

2821169 CT_TACT_TA 0

2821170 N.Hòa_B10 TQCN.Hòa_B10 TQC 0

Match 131
View Details

2821200 75ND.No175ND.No1 1

2821243 V.Giã_Lão 79V.Giã_Lão 79 0

Match 132
View Details

2821138 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 1

2821219 CT_Trai Đẹp Nhất XómCT_Trai Đẹp Nhất Xóm 1

Match 133
View Details

2821247 CT_Phụ Kiện Siêu TốcCT_Phụ Kiện Siêu Tốc 0

2821227 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 1

Match 134
View Details

2821147 Q.Ninh_Đệ Nhàn Q.Ninh_Đệ Nhàn 0

2821165 N.Hòa_Champion teamN.Hòa_Champion team 1

Match 135
View Details

2821118 ĐN.43NHS_KA TeamĐN.43NHS_KA Team 0

2821140 CT_CTECT_CTE 0

Match 136
View Details

2821127 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 1

2821194 ĐN.26OIK_Serious TeamĐN.26OIK_Serious Team 0

Match 137
View Details

2821176 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 1

2821133 B.Thuận_NoNo TVB.Thuận_NoNo TV 1

Match 138
View Details

2821172 Bến Tre_FFGBến Tre_FFG 0

2821245 Bà Rịa_LT TeamBà Rịa_LT Team 0

Match 139
View Details

2821215 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 1

2821173 N.TrangClub Cát LợiN.TrangClub Cát Lợi 1

Match 140
View Details

2821129 N.Hòa_Hội người giàN.Hòa_Hội người già 0

2821242 B.Định_38 Chương DươngB.Định_38 Chương Dương 0

Match 141
View Details

2821121 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 1

2821178 Q.Ninh_The KingsQ.Ninh_The Kings 1

Match 142
View Details

2821202 CT_XProTeam01CT_XProTeam01 0

2821144 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 1

Match 143
View Details

2821253 B.Thuận_QTMB.Thuận_QTM 0

2821225 N.Trang_King 79N.Trang_King 79 1

Match 144
View Details

2821151 CT_An khánh gamingCT_An khánh gaming 0

2821167 CT_PQDCT_PQD 0

Match 145
View Details

2821237 N.Hòa_C-Casa MiniN.Hòa_C-Casa Mini 1

2821177 CT_YCT GamingCT_YCT Gaming 0

Match 146
View Details

2821230 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 1

2821182 Ben Tre_Young BuffaloBen Tre_Young Buffalo 0

Match 147
View Details

2821217 Bến Tre_YSLBến Tre_YSL 1

2821241 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 1

Match 148
View Details

2821164 HP_Team WeedHP_Team Weed 0

2821216 Bến Tre_A-ZBến Tre_A-Z 0

Match 149
View Details

2821211 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 1

2821235 V.Giã_Vạn Giã HunterV.Giã_Vạn Giã Hunter 1

Match 150
View Details

2821117 CT_Tấu HàiCT_Tấu Hài 0

2821125 Huế_ComebackHuế_Comeback 1

Match 151
View Details

2821197 ĐN.26OIK_Rau Xanh TeamĐN.26OIK_Rau Xanh Team 0

2821122 ĐN.43NHS_Q3ĐN.43NHS_Q3 1

Match 152
View Details

2821123 Bến Tre_71BTBến Tre_71BT 0

2821224 HP_EGHP_EG 0

Match 153
View Details

2821218 CT_DivineCT_Divine 1

2821159 HP_Not young buffaloHP_Not young buffalo 0

Match 154
View Details

2821209 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 1

2821192 Q.Ngãi 1_Top 76Q.Ngãi 1_Top 76 1

Match 155
View Details

2821155 Q.Ninh_End GameQ.Ninh_End Game 0

2821156 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 1

Match 156
View Details

2821222 ĐN_RIO ZEN 197ĐN_RIO ZEN 197 0

2821150 ĐN.191UVK_TTH HouseĐN.191UVK_TTH House 0

Match 157
View Details

2821119 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 1

2821246 B.Thuận_BTE 2B.Thuận_BTE 2 1

Match 158
View Details

2821131 V.Giã_DragonVGV.Giã_DragonVG 0

2821236 N.Hòa_PKLN.Hòa_PKL 1

Match 159
View Details

2821223 HP_FC 61HP_FC 61 0

2821162 Dak Lak_King HouseDak Lak_King House 0

Match 160
View Details

2821166 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 1

2821188 N.Trang_Mercenary IdolN.Trang_Mercenary Idol 0

Match 161
View Details

2821226 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 1

2821204 HP_Cô Thắm SGHP_Cô Thắm SG 0

Match 162
View Details

2821154 B.Định_Say GoodByeB.Định_Say GoodBye 1

2821220 CT_ACE TeamCT_ACE Team 0

Match 163
View Details

2821248 N.Trang_Mercenary 79N.Trang_Mercenary 79 1

2821249 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 1

Match 164
View Details

2821214 CT_YMFCT_YMF 0

2821228 V.Giã_UB TenV.Giã_UB Ten 0

Match 165
View Details

2821160 Bà Rịa_Bức Tường NgọcBà Rịa_Bức Tường Ngọc 1

2821199 CT_OneTeam CT_OneTeam 1

Match 166
View Details

2821213 Đak Lak_Na Na BMTĐak Lak_Na Na BMT 0

2821207 ĐN.197PĐL_QQ TeamĐN.197PĐL_QQ Team 0

Match 167
View Details

2821171 CT_Red DevilCT_Red Devil 1

2821190 N.Trang_FC_3củN.Trang_FC_3củ 0

Match 168
View Details

2821143 Đ.Trọng_Hoài Đức TeamĐ.Trọng_Hoài Đức Team 1

2821251 B.Thuận_BTE ZENB.Thuận_BTE ZEN 0

Match 169
View Details

2821114 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 1

2821198 Q.Ninh_FcLengKengQ.Ninh_FcLengKeng 1

Match 170
View Details

2821180 Pepsi75Pepsi75 0

2821157 Q.Ninh_QN05Q.Ninh_QN05 1

Match 171
View Details

2821234 V.Giã_79 V1V.Giã_79 V1 0

2821203 ĐN197.PĐL_Love TeamĐN197.PĐL_Love Team 0

Match 172
View Details

2821116 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 1

2821238 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 1

Match 173
View Details

2821208 Q.Ninh_CàeAcesGaminhQ.Ninh_CàeAcesGaminh 0

2821113 Dak Lak King HouseDak Lak King House 1

Match 174
View Details

2821145 Đ.Lạt_Bạc PhậnĐ.Lạt_Bạc Phận 0

2821153 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 1

Match 175
View Details

2821137 ĐN.191UVK_WinboĐN.191UVK_Winbo 0

2821148 ĐN.191UVK_WE TEAMĐN.191UVK_WE TEAM 1

Match 176
View Details

2821196 N.Trang_CáN.Trang_Cá 0

2821161 N.Thuận_3TGamingN.Thuận_3TGaming 0

Match 177
View Details

2821231 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 1

2821212 HP_Hawk EmpireHP_Hawk Empire 1

Match 178
View Details

2821136 Bến Tre_FirstTime205Bến Tre_FirstTime205 0

2821191 Bà Rịa_RealGamerBà Rịa_RealGamer 0

Match 179
View Details

2821135 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 1

2821233 V.Giã_Star A1V.Giã_Star A1 1

Match 180
View Details

2821141 B.Định_Five WolvesB.Định_Five Wolves 0

2821193 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 1

Match 181
View Details

2821232 V.Giã_Mecernary EsportsV.Giã_Mecernary Esports 0

2821229 V.Giã_K2V.Giã_K2 1

Match 182
View Details

2821206 N.Trang_NTC79N.Trang_NTC79 0

2821183 Q.Ngãi 2_Noo kunQ.Ngãi 2_Noo kun 0

Match 183
View Details

2821163 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 1

2821124 N.Trang_9.Over.DangerousN.Trang_9.Over.Dangerous 1

Match 184
View Details

2821146 Q.Ngãi 1_OverNightQ.Ngãi 1_OverNight 0

2821139 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 1

Match 185
View Details

2821175 N.Trang_79 yamateN.Trang_79 yamate 0

2821210 Bến Tre_Pro Game TeamBến Tre_Pro Game Team 0

Match 186
View Details

2821221 CT_KillerCT_Killer 1

2821181 75M phê cần75M phê cần 0

Match 187
View Details

2821239 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 1

2821185 ĐN.26OIK_43diamondĐN.26OIK_43diamond 1

Match 188
View Details

2821187 N.Trang10A2CơKhíN.Trang10A2CơKhí 0

2821128 ĐN.26OIK_Jungle manĐN.26OIK_Jungle man 0

Match 189
View Details

2821244 Bà Rịa_StormBà Rịa_Storm 1

2821205 ĐN.197PĐL_DeanĐN.197PĐL_Dean 0

Match 190
View Details

2821174 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 1

2821252 B.Thuận_FBTB.Thuận_FBT 1

Match 191
View Details

2821189 Bến Tre_StudentsBến Tre_Students 0

2821186 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 1

Match 192
View Details

2821201 N.Trang_H2KEsportsN.Trang_H2KEsports 0

RO64
Best of 1

2821149 Đ.Lạt_Team Bạc PhậnĐ.Lạt_Team Bạc Phận 0

Match 193
View Details

2821132 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 1

2821200 75ND.No175ND.No1 0

Match 194
View Details

2821138 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 1

2821219 CT_Trai Đẹp Nhất XómCT_Trai Đẹp Nhất Xóm 0

Match 195
View Details

2821227 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 1

2821165 N.Hòa_Champion teamN.Hòa_Champion team 0

Match 196
View Details

2821127 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 1

2821176 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 1

Match 197
View Details

2821133 B.Thuận_NoNo TVB.Thuận_NoNo TV 0

2821215 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 1

Match 198
View Details

2821173 N.TrangClub Cát LợiN.TrangClub Cát Lợi 0

2821121 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 1

Match 199
View Details

2821178 Q.Ninh_The KingsQ.Ninh_The Kings 0

2821144 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 1

Match 200
View Details

2821225 N.Trang_King 79N.Trang_King 79 0

2821237 N.Hòa_C-Casa MiniN.Hòa_C-Casa Mini 0

Match 201
View Details

2821230 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 1

2821217 Bến Tre_YSLBến Tre_YSL 0

Match 202
View Details

2821241 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 1

2821211 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 1

Match 203
View Details

2821235 V.Giã_Vạn Giã HunterV.Giã_Vạn Giã Hunter 0

2821125 Huế_ComebackHuế_Comeback 1

Match 204
View Details

2821122 ĐN.43NHS_Q3ĐN.43NHS_Q3 0

2821218 CT_DivineCT_Divine 0

Match 205
View Details

2821209 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 1

2821192 Q.Ngãi 1_Top 76Q.Ngãi 1_Top 76 0

Match 206
View Details

2821156 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 1

2821119 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 1

Match 207
View Details

2821246 B.Thuận_BTE 2B.Thuận_BTE 2 0

2821236 N.Hòa_PKLN.Hòa_PKL 0

Match 208
View Details

2821166 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 1

2821226 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 1

Match 209
View Details

2821154 B.Định_Say GoodByeB.Định_Say GoodBye 0

2821248 N.Trang_Mercenary 79N.Trang_Mercenary 79 0

Match 210
View Details

2821249 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 1

2821160 Bà Rịa_Bức Tường NgọcBà Rịa_Bức Tường Ngọc 0

Match 211
View Details

2821199 CT_OneTeam CT_OneTeam 1

2821171 CT_Red DevilCT_Red Devil 1

Match 212
View Details

2821143 Đ.Trọng_Hoài Đức TeamĐ.Trọng_Hoài Đức Team 0

2821114 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 1

Match 213
View Details

2821198 Q.Ninh_FcLengKengQ.Ninh_FcLengKeng 0

2821157 Q.Ninh_QN05Q.Ninh_QN05 0

Match 214
View Details

2821116 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 1

2821238 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 1

Match 215
View Details

2821113 Dak Lak King HouseDak Lak King House 0

2821153 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 1

Match 216
View Details

2821148 ĐN.191UVK_WE TEAMĐN.191UVK_WE TEAM 0

2821231 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 1

Match 217
View Details

2821212 HP_Hawk EmpireHP_Hawk Empire 0

2821135 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 1

Match 218
View Details

2821233 V.Giã_Star A1V.Giã_Star A1 0

2821193 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 1

Match 219
View Details

2821229 V.Giã_K2V.Giã_K2 0

2821163 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 1

Match 220
View Details

2821124 N.Trang_9.Over.DangerousN.Trang_9.Over.Dangerous 0

2821139 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 1

Match 221
View Details

2821221 CT_KillerCT_Killer 0

2821239 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 1

Match 222
View Details

2821185 ĐN.26OIK_43diamondĐN.26OIK_43diamond 0

2821244 Bà Rịa_StormBà Rịa_Storm 0

Match 223
View Details

2821174 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 1

2821252 B.Thuận_FBTB.Thuận_FBT 0

Match 224
View Details

2821186 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 1

RO32
Best of 1

2821132 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 0

Match 225
View Details

2821138 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 1

2821227 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 1

Match 226
View Details

2821127 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 0

2821176 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 1

Match 227
View Details

2821215 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 0

2821121 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 0

Match 228
View Details

2821144 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 1

2821230 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 0

Match 229
View Details

2821241 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 1

2821211 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 0

Match 230
View Details

2821125 Huế_ComebackHuế_Comeback 1

2821209 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 1

Match 231
View Details

2821156 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 0

2821119 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 0

Match 232
View Details

2821166 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 1

2821226 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 0

Match 233
View Details

2821249 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 1

2821199 CT_OneTeam CT_OneTeam 1

Match 234
View Details

2821171 CT_Red DevilCT_Red Devil 0

2821114 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 0

Match 235
View Details

2821116 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 1

2821238 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 1

Match 236
View Details

2821153 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 0

2821231 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 0

Match 237
View Details

2821135 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 1

2821193 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 1

Match 238
View Details

2821163 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 0

2821139 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 0

Match 239
View Details

2821239 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 1

2821174 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 0

Match 240
View Details

2821186 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 1

RO16
Best of 1

2821138 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 0

Match 241

2821227 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 0

2821176 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 0

Match 242

2821144 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 0

2821241 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 0

Match 243

2821125 Huế_ComebackHuế_Comeback 0

2821209 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 0

Match 244

2821166 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 0

2821249 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 0

Match 245

2821199 CT_OneTeam CT_OneTeam 0

2821116 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 0

Match 246

2821238 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 0

2821135 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 0

Match 247

2821193 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 0

2821239 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 0

Match 248

2821186 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 0

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 249

0 -

0 -

Match 250

0 -

0 -

Match 251

0 -

0 -

Match 252

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 253

0 -

0 -

Match 254

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 255

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 256

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League