Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VÒNG LOẠI - ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ MÙA II

Team NameBattle.net 2 Name . CharacterCodeStatus Country Wins LB Wins Draws
Avatar 75M phê cần Confirmed - 1 1 -
Avatar 75ND.No1 Confirmed - 2 3 -
Avatar B.Thuận_BTE Confirmed - 4 -1 -
Avatar B.Thuận_BTE 2 Confirmed - 2 3 -
Avatar B.Thuận_BTE ZEN Confirmed - 1 1 -
Avatar B.Thuận_CU Confirmed - 4 -1 -
Avatar B.Thuận_FBT Confirmed - 2 3 -
Avatar B.Thuận_HTC Gaming Confirmed - 4 -1 -
Avatar B.Thuận_NoNo TV Confirmed - 2 3 -
Avatar B.Thuận_QTM Confirmed - 1 1 -
Avatar B.Định_38 Chương Dương Confirmed - 1 1 -
Avatar B.Định_Five Wolves Confirmed - 1 1 -
Avatar B.Định_Say GoodBye Confirmed - 2 3 -
Avatar B.Định_Sơn Ba Thể Confirmed - - - -
Avatar Bà Rịa_Blaze Warriors Confirmed - 4 -1 -
Avatar Bà Rịa_Bức Tường Ngọc Confirmed - 2 3 -
Avatar Bà Rịa_LT Team Confirmed - 1 1 -
Avatar Bà Rịa_PBG Confirmed - - - -
Avatar Bà Rịa_RealGamer Confirmed - 1 1 -
Avatar Bà Rịa_Storm Confirmed - 2 3 -
Avatar Bà Rịa_Đùa Confirmed - 3 5 -
Avatar Bến Tre_4'47s Confirmed - - - -
Avatar Bến Tre_71-Bất Bại Confirmed - 3 5 -
Avatar Bến Tre_71BT Confirmed - 1 1 -
Avatar Bến Tre_A-Z Confirmed - 1 1 -
Avatar Bến Tre_FFG Confirmed - 1 1 -
Avatar Bến Tre_FirstTime205 Confirmed - 1 1 -
Avatar Bến Tre_MrFortune Confirmed - 3 5 -
Avatar Bến Tre_Pro Game Team Confirmed - 1 1 -
Avatar Bến Tre_Students Confirmed - 1 1 -
Avatar Bến Tre_Team Thỏ Confirmed - 4 -1 -
Avatar Bến Tre_Xitrum Confirmed - 3 5 -
Avatar Ben Tre_Young Buffalo Confirmed - 1 1 -
Avatar Bến Tre_YSL Confirmed - 2 3 -
Avatar CT_ACE Team Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_An khánh gaming Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_CT Team Confirmed - - - -
Avatar CT_CTE Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_Divine Confirmed - 2 3 -
Avatar CT_Killer Confirmed - 2 3 -
Avatar CT_KingUrban Confirmed - - - -
Avatar CT_OneTeam Confirmed - 4 -1 -
Avatar CT_Phụ Kiện Siêu Tốc Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_PQD Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_Red Devil Confirmed - 3 5 -
Avatar CT_TA Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_Tấu Hài Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_Trai Đẹp Nhất Xóm Confirmed - 2 3 -
Avatar CT_XProTeam01 Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_YCT Gaming Confirmed - 1 1 -
Avatar CT_YMF Confirmed - 1 1 -
Avatar Dak Lak King House Confirmed - 2 3 -
Avatar Dak Lak_Follow Me Confirmed - 4 -1 -
Avatar Dak Lak_Khiêu chiến AWC Confirmed - 3 5 -
Avatar Dak Lak_King House Confirmed - 1 1 -
Avatar Dak lak_Super Galaxy Confirmed - 1 1 -
Avatar Dự phòng Confirmed - - - -
Avatar G.Lai_BMGL Confirmed - 3 5 -
Avatar HP_Cô Thắm SG Confirmed - 1 1 -
Avatar HP_Destroyer Esports Confirmed - 4 -1 -
Avatar HP_EG Confirmed - 1 1 -
Avatar HP_FC 61 Confirmed - 1 1 -
Avatar HP_Hawk Empire Confirmed - 2 3 -
Avatar HP_King Of Warrion Confirmed - - - -
Avatar HP_Not young buffalo Confirmed - 1 1 -
Avatar HP_Team Weed Confirmed - 1 1 -
Avatar Huế_Comeback Confirmed - 4 -1 -
Avatar N.Hòa_B10 TQC Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Hòa_C-Casa Mini Confirmed - 2 3 -
Avatar N.Hòa_Champion team Confirmed - 2 3 -
Avatar N.Hòa_Hội người già Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Hòa_PKL Confirmed - 2 3 -
Avatar N.Hòa_Tên Gì Cũng Được Confirmed - 3 5 -
Avatar N.Thuận_3TGaming Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Thuận_NTC Confirmed - 4 -1 -
Avatar N.Trang10A2CơKhí Confirmed - 1 1 -
Avatar N.TrangClub Cát Lợi Confirmed - 2 3 -
Avatar N.Trang_79 yamate Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Trang_9.Over.Dangerous Confirmed - 2 3 -
Avatar N.Trang_Cá Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Trang_FC_3củ Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Trang_Fury Team Confirmed - 3 5 -
Avatar N.Trang_GBGAMING Confirmed - 4 -1 -
Avatar N.Trang_H2KEsports Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Trang_King 79 Confirmed - 2 3 -
Avatar N.Trang_Mercenary 79 Confirmed - 2 3 -
Avatar N.Trang_Mercenary Idol Confirmed - 1 1 -
Avatar N.Trang_Mộc-CasaEsports Confirmed - 3 5 -
Avatar N.Trang_Newstar79 Confirmed - 4 -1 -
Avatar N.Trang_NTC79 Confirmed - 1 1 -
Avatar Pepsi75 Confirmed - 1 1 -
Avatar Q.Ngãi 1_OverNight Confirmed - 1 1 -
Avatar Q.Ngãi 1_Top 76 Confirmed - 2 3 -
Avatar Q.Ngãi 1_Zen76 Confirmed - 4 -1 -
Avatar Q.Ngãi 2_Noo kun Confirmed - 1 1 -
Avatar Q.Ninh_CàeAcesGaminh Confirmed - 1 1 -
Avatar Q.Ninh_CAMPHAGOLDEN Confirmed - 3 5 -
Avatar Q.Ninh_End Game Confirmed - 1 1 -
Avatar Q.Ninh_FcLengKeng Confirmed - 2 3 -
Avatar Q.Ninh_Ô Hợp Confirmed - - - -
Avatar Q.Ninh_QN05 Confirmed - 2 3 -
Avatar Q.Ninh_Team Hạ Long Confirmed - - - -
Avatar Q.Ninh_The Kings Confirmed - 2 3 -
Avatar Q.Ninh_Đệ Nhàn Confirmed - 1 1 -
Avatar V.Giã_79 HVN Confirmed - 3 5 -
Avatar V.Giã_79 V1 Confirmed - 1 1 -
Avatar V.Giã_Cafe Pin Confirmed - 4 -1 -
Avatar V.Giã_DragonVG Confirmed - 1 1 -
Avatar V.Giã_K2 Confirmed - 2 3 -
Avatar V.Giã_KIMOCHI Confirmed - - - -
Avatar V.Giã_Lão 79 Confirmed - 1 1 -
Avatar V.Giã_Mecernary Esports Confirmed - 1 1 -
Avatar V.Giã_Star A1 Confirmed - 2 3 -
Avatar V.Giã_Team C7 Confirmed - 3 5 -
Avatar V.Giã_UB Ten Confirmed - 1 1 -
Avatar V.Giã_Vạn Giã Hunter Confirmed - 2 3 -
Avatar Đ.Lat_AE49LD Confirmed - 3 5 -
Avatar Đ.Lạt_Bạc Phận Confirmed - 1 1 -
Avatar Đ.Lạt_Team Bạc Phận Confirmed - 2 3 -
Avatar Đ.Trọng_Hoài Đức Team Confirmed - 2 3 -
Avatar Đ.Trọng_TQT FC Confirmed - 3 5 -
Avatar Đak Lak_3 Flow Confirmed - - - -
Avatar Đak Lak_Na Na BMT Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.191UVK_Amico Esports Confirmed - 4 -1 -
Avatar ĐN.191UVK_TTH House Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.191UVK_TxoEsports Confirmed - - - -
Avatar ĐN.191UVK_WE TEAM Confirmed - 2 3 -
Avatar ĐN.191UVK_Winbo Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.197PĐL_Dean Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa Confirmed - 3 5 -
Avatar ĐN.197PĐL_QQ Team Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.26OIK_43diamond Confirmed - 2 3 -
Avatar ĐN.26OIK_Apple Store Confirmed - 4 -1 -
Avatar ĐN.26OIK_Jungle man Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.26OIK_Rau Xanh Team Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.26OIK_Serious Team Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.43NHS_Bang Bang Confirmed - - - -
Avatar ĐN.43NHS_KA Team Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN.43NHS_Q3 Confirmed - 2 3 -
Avatar ĐN.43NHS_SFVN Confirmed - - - -
Avatar ĐN197.PĐL_Love Team Confirmed - 1 1 -
Avatar ĐN_RIO ZEN 197 Confirmed - 1 1 -
DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League