Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VÒNG LOẠI - ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ MÙA II

Embed these Brackets

RO256
Best of 1

2821149 1 0 Đ.Lạt_Team Bạc PhậnĐ.Lạt_Team Bạc Phận 10

2821254 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821142 1 0 Dak lak_Super GalaxyDak lak_Super Galaxy 10

2821250 1 0 Dự phòngDự phòng 00

2821132 1 0 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 10

2821255 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821169 1 0 CT_TACT_TA 10

2821256 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821170 1 0 N.Hòa_B10 TQCN.Hòa_B10 TQC 10

2821257 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821200 1 0 75ND.No175ND.No1 10

2821258 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821243 1 0 V.Giã_Lão 79V.Giã_Lão 79 10

2821259 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821138 1 0 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 10

2821260 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821219 1 0 CT_Trai Đẹp Nhất XómCT_Trai Đẹp Nhất Xóm 10

2821261 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821247 1 0 CT_Phụ Kiện Siêu TốcCT_Phụ Kiện Siêu Tốc 10

Match 10
View Details

2821262 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821227 1 0 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 10

Match 11
View Details

2821263 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821147 1 0 Q.Ninh_Đệ Nhàn Q.Ninh_Đệ Nhàn 10

Match 12
View Details

2821264 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821165 1 0 N.Hòa_Champion teamN.Hòa_Champion team 10

Match 13
View Details

2821265 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821118 1 0 ĐN.43NHS_KA TeamĐN.43NHS_KA Team 10

Match 14
View Details

2821266 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821140 1 0 CT_CTECT_CTE 10

Match 15
View Details

2821267 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821127 1 0 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 10

Match 16
View Details

2821268 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821194 1 0 ĐN.26OIK_Serious TeamĐN.26OIK_Serious Team 10

Match 17
View Details

2821269 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821184 1 0 Đak Lak_3 FlowĐak Lak_3 Flow 00

Match 18
View Details

2821176 1 0 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 10

2821133 1 0 B.Thuận_NoNo TVB.Thuận_NoNo TV 10

Match 19
View Details

2821270 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821172 1 0 Bến Tre_FFGBến Tre_FFG 10

Match 20
View Details

2821271 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821245 1 0 Bà Rịa_LT TeamBà Rịa_LT Team 10

Match 21
View Details

2821272 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821215 1 0 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 10

Match 22
View Details

2821273 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821173 1 0 N.TrangClub Cát LợiN.TrangClub Cát Lợi 10

Match 23
View Details

2821274 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821129 1 0 N.Hòa_Hội người giàN.Hòa_Hội người già 10

Match 24
View Details

2821275 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821242 1 0 B.Định_38 Chương DươngB.Định_38 Chương Dương 10

Match 25
View Details

2821276 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821121 1 0 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 10

Match 26
View Details

2821130 1 0 ĐN.43NHS_SFVNĐN.43NHS_SFVN 00

2821178 1 0 Q.Ninh_The KingsQ.Ninh_The Kings 10

Match 27
View Details

2821277 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821202 1 0 CT_XProTeam01CT_XProTeam01 10

Match 28
View Details

2821278 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821144 1 0 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 10

Match 29
View Details

2821279 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821253 1 0 B.Thuận_QTMB.Thuận_QTM 10

Match 30
View Details

2821280 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821225 1 0 N.Trang_King 79N.Trang_King 79 10

Match 31
View Details

2821281 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821151 1 0 CT_An khánh gamingCT_An khánh gaming 10

Match 32
View Details

2821282 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821167 1 0 CT_PQDCT_PQD 10

Match 33
View Details

2821283 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821237 1 0 N.Hòa_C-Casa MiniN.Hòa_C-Casa Mini 10

Match 34
View Details

2821158 1 0 CT_KingUrbanCT_KingUrban 00

2821177 1 0 CT_YCT GamingCT_YCT Gaming 10

Match 35
View Details

2821284 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821230 1 0 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 10

Match 36
View Details

2821285 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821182 1 0 Ben Tre_Young BuffaloBen Tre_Young Buffalo 10

Match 37
View Details

2821286 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821217 1 0 Bến Tre_YSLBến Tre_YSL 10

Match 38
View Details

2821287 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821241 1 0 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 10

Match 39
View Details

2821288 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821164 1 0 HP_Team WeedHP_Team Weed 10

Match 40
View Details

2821289 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821216 1 0 Bến Tre_A-ZBến Tre_A-Z 10

Match 41
View Details

2821290 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821195 1 0 CT_CT TeamCT_CT Team 00

Match 42
View Details

2821211 1 0 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 10

2821235 1 0 V.Giã_Vạn Giã HunterV.Giã_Vạn Giã Hunter 10

Match 43
View Details

2821291 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821117 1 0 CT_Tấu HàiCT_Tấu Hài 10

Match 44
View Details

2821292 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821125 1 0 Huế_ComebackHuế_Comeback 10

Match 45
View Details

2821293 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821197 1 0 ĐN.26OIK_Rau Xanh TeamĐN.26OIK_Rau Xanh Team 10

Match 46
View Details

2821294 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821122 1 0 ĐN.43NHS_Q3ĐN.43NHS_Q3 10

Match 47
View Details

2821295 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821123 1 0 Bến Tre_71BTBến Tre_71BT 10

Match 48
View Details

2821296 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821224 1 0 HP_EGHP_EG 10

Match 49
View Details

2821297 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821218 1 0 CT_DivineCT_Divine 10

Match 50
View Details

2821134 1 0 B.Định_Sơn Ba ThểB.Định_Sơn Ba Thể 00

2821159 1 0 HP_Not young buffaloHP_Not young buffalo 10

Match 51
View Details

2821298 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821209 1 0 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 10

Match 52
View Details

2821299 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821192 1 0 Q.Ngãi 1_Top 76Q.Ngãi 1_Top 76 10

Match 53
View Details

2821300 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821155 1 0 Q.Ninh_End GameQ.Ninh_End Game 10

Match 54
View Details

2821301 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821156 1 0 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 10

Match 55
View Details

2821302 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821222 1 0 ĐN_RIO ZEN 197ĐN_RIO ZEN 197 10

Match 56
View Details

2821303 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821150 1 0 ĐN.191UVK_TTH HouseĐN.191UVK_TTH House 10

Match 57
View Details

2821304 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821119 1 0 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 10

Match 58
View Details

2821168 1 0 ĐN.191UVK_TxoEsportsĐN.191UVK_TxoEsports 00

2821246 1 0 B.Thuận_BTE 2B.Thuận_BTE 2 10

Match 59
View Details

2821305 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821131 1 0 V.Giã_DragonVGV.Giã_DragonVG 10

Match 60
View Details

2821306 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821236 1 0 N.Hòa_PKLN.Hòa_PKL 10

Match 61
View Details

2821307 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821223 1 0 HP_FC 61HP_FC 61 10

Match 62
View Details

2821308 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821162 1 0 Dak Lak_King HouseDak Lak_King House 10

Match 63
View Details

2821309 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821166 1 0 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 10

Match 64
View Details

2821310 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821188 1 0 N.Trang_Mercenary IdolN.Trang_Mercenary Idol 10

Match 65
View Details

2821311 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821152 1 0 Bến Tre_4'47sBến Tre_4'47s 00

Match 66
View Details

2821226 1 0 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 10

2821204 1 0 HP_Cô Thắm SGHP_Cô Thắm SG 10

Match 67
View Details

2821312 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821154 1 0 B.Định_Say GoodByeB.Định_Say GoodBye 10

Match 68
View Details

2821313 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821220 1 0 CT_ACE TeamCT_ACE Team 10

Match 69
View Details

2821314 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821248 1 0 N.Trang_Mercenary 79N.Trang_Mercenary 79 10

Match 70
View Details

2821315 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821249 1 0 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 10

Match 71
View Details

2821316 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821214 1 0 CT_YMFCT_YMF 10

Match 72
View Details

2821317 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821228 1 0 V.Giã_UB TenV.Giã_UB Ten 10

Match 73
View Details

2821318 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821160 1 0 Bà Rịa_Bức Tường NgọcBà Rịa_Bức Tường Ngọc 10

Match 74
View Details

2821319 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821199 1 0 CT_OneTeam CT_OneTeam 10

Match 75
View Details

2821320 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821213 1 0 Đak Lak_Na Na BMTĐak Lak_Na Na BMT 10

Match 76
View Details

2821321 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821207 1 0 ĐN.197PĐL_QQ TeamĐN.197PĐL_QQ Team 10

Match 77
View Details

2821322 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821171 1 0 CT_Red DevilCT_Red Devil 10

Match 78
View Details

2821323 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821190 1 0 N.Trang_FC_3củN.Trang_FC_3củ 10

Match 79
View Details

2821324 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821143 1 0 Đ.Trọng_Hoài Đức TeamĐ.Trọng_Hoài Đức Team 10

Match 80
View Details

2821325 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821251 1 0 B.Thuận_BTE ZENB.Thuận_BTE ZEN 10

Match 81
View Details

2821326 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821179 1 0 Q.Ninh_Team Hạ LongQ.Ninh_Team Hạ Long 00

Match 82
View Details

2821114 1 0 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 10

2821198 1 0 Q.Ninh_FcLengKengQ.Ninh_FcLengKeng 10

Match 83
View Details

2821327 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821180 1 0 Pepsi75Pepsi75 10

Match 84
View Details

2821328 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821157 1 0 Q.Ninh_QN05Q.Ninh_QN05 10

Match 85
View Details

2821329 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821234 1 0 V.Giã_79 V1V.Giã_79 V1 10

Match 86
View Details

2821330 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821203 1 0 ĐN197.PĐL_Love TeamĐN197.PĐL_Love Team 10

Match 87
View Details

2821331 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821116 1 0 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 10

Match 88
View Details

2821332 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821238 1 0 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 10

Match 89
View Details

2821333 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821208 1 0 Q.Ninh_CàeAcesGaminhQ.Ninh_CàeAcesGaminh 10

Match 90
View Details

2821112 1 0 Bà Rịa_PBGBà Rịa_PBG 00

2821113 1 0 Dak Lak King HouseDak Lak King House 10

Match 91
View Details

2821334 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821145 1 0 Đ.Lạt_Bạc PhậnĐ.Lạt_Bạc Phận 10

Match 92
View Details

2821335 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821153 1 0 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 10

Match 93
View Details

2821336 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821137 1 0 ĐN.191UVK_WinboĐN.191UVK_Winbo 10

Match 94
View Details

2821337 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821148 1 0 ĐN.191UVK_WE TEAMĐN.191UVK_WE TEAM 10

Match 95
View Details

2821338 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821196 1 0 N.Trang_CáN.Trang_Cá 10

Match 96
View Details

2821339 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821161 1 0 N.Thuận_3TGamingN.Thuận_3TGaming 10

Match 97
View Details

2821340 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821115 1 0 ĐN.43NHS_Bang BangĐN.43NHS_Bang Bang 00

Match 98
View Details

2821231 1 0 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 10

2821212 1 0 HP_Hawk EmpireHP_Hawk Empire 10

Match 99
View Details

2821341 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821136 1 0 Bến Tre_FirstTime205Bến Tre_FirstTime205 10

Match 100
View Details

2821342 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821191 1 0 Bà Rịa_RealGamerBà Rịa_RealGamer 10

Match 101
View Details

2821343 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821135 1 0 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 10

Match 102
View Details

2821344 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821233 1 0 V.Giã_Star A1V.Giã_Star A1 10

Match 103
View Details

2821345 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821141 1 0 B.Định_Five WolvesB.Định_Five Wolves 10

Match 104
View Details

2821346 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821193 1 0 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 10

Match 105
View Details

2821347 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821240 1 0 Q.Ninh_Ô HợpQ.Ninh_Ô Hợp 00

Match 106
View Details

2821232 1 0 V.Giã_Mecernary EsportsV.Giã_Mecernary Esports 10

2821229 1 0 V.Giã_K2V.Giã_K2 10

Match 107
View Details

2821348 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821206 1 0 N.Trang_NTC79N.Trang_NTC79 10

Match 108
View Details

2821349 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821183 1 0 Q.Ngãi 2_Noo kunQ.Ngãi 2_Noo kun 10

Match 109
View Details

2821350 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821163 1 0 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 10

Match 110
View Details

2821351 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821124 1 0 N.Trang_9.Over.DangerousN.Trang_9.Over.Dangerous 10

Match 111
View Details

2821352 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821146 1 0 Q.Ngãi 1_OverNightQ.Ngãi 1_OverNight 10

Match 112
View Details

2821353 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821139 1 0 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 10

Match 113
View Details

2821354 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821175 1 0 N.Trang_79 yamateN.Trang_79 yamate 10

Match 114
View Details

2821126 1 0 HP_King Of WarrionHP_King Of Warrion 00

2821210 1 0 Bến Tre_Pro Game TeamBến Tre_Pro Game Team 10

Match 115
View Details

2821355 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821221 1 0 CT_KillerCT_Killer 10

Match 116
View Details

2821356 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821181 1 0 75M phê cần75M phê cần 10

Match 117
View Details

2821357 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821239 1 0 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 10

Match 118
View Details

2821358 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821185 1 0 ĐN.26OIK_43diamondĐN.26OIK_43diamond 10

Match 119
View Details

2821359 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821187 1 0 N.Trang10A2CơKhíN.Trang10A2CơKhí 10

Match 120
View Details

2821360 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821128 1 0 ĐN.26OIK_Jungle manĐN.26OIK_Jungle man 10

Match 121
View Details

2821361 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821244 1 0 Bà Rịa_StormBà Rịa_Storm 10

Match 122
View Details

2821120 1 0 V.Giã_KIMOCHIV.Giã_KIMOCHI 00

2821205 1 0 ĐN.197PĐL_DeanĐN.197PĐL_Dean 10

Match 123
View Details

2821362 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821174 1 0 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 10

Match 124
View Details

2821363 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821252 1 0 B.Thuận_FBTB.Thuận_FBT 10

Match 125
View Details

2821364 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821189 1 0 Bến Tre_StudentsBến Tre_Students 10

Match 126
View Details

2821365 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821186 1 0 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 10

Match 127
View Details

2821366 1 0 FreeWinFreeWin 00

2821201 1 0 N.Trang_H2KEsportsN.Trang_H2KEsports 10

Match 128
View Details

2821367 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
RO128
Best of 1

Spoiler Free 2821149 1 1 Đ.Lạt_Team Bạc PhậnĐ.Lạt_Team Bạc Phận 10

Match 129
View Details

2821142 1 1 Dak lak_Super GalaxyDak lak_Super Galaxy 00

2821132 1 1 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 10

Match 130
View Details

2821169 1 1 CT_TACT_TA 00

2821170 1 1 N.Hòa_B10 TQCN.Hòa_B10 TQC 00

Match 131
View Details

2821200 1 1 75ND.No175ND.No1 10

2821243 1 1 V.Giã_Lão 79V.Giã_Lão 79 00

Match 132
View Details

2821138 1 1 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 10

2821219 1 1 CT_Trai Đẹp Nhất XómCT_Trai Đẹp Nhất Xóm 10

Match 133
View Details

2821247 1 1 CT_Phụ Kiện Siêu TốcCT_Phụ Kiện Siêu Tốc 00

2821227 1 1 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 10

Match 134
View Details

2821147 1 1 Q.Ninh_Đệ Nhàn Q.Ninh_Đệ Nhàn 00

2821165 1 1 N.Hòa_Champion teamN.Hòa_Champion team 10

Match 135
View Details

2821118 1 1 ĐN.43NHS_KA TeamĐN.43NHS_KA Team 00

2821140 1 1 CT_CTECT_CTE 00

Match 136
View Details

2821127 1 1 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 10

2821194 1 1 ĐN.26OIK_Serious TeamĐN.26OIK_Serious Team 00

Match 137
View Details

2821176 1 1 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 10

2821133 1 1 B.Thuận_NoNo TVB.Thuận_NoNo TV 10

Match 138
View Details

2821172 1 1 Bến Tre_FFGBến Tre_FFG 00

2821245 1 1 Bà Rịa_LT TeamBà Rịa_LT Team 00

Match 139
View Details

2821215 1 1 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 10

2821173 1 1 N.TrangClub Cát LợiN.TrangClub Cát Lợi 10

Match 140
View Details

2821129 1 1 N.Hòa_Hội người giàN.Hòa_Hội người già 00

2821242 1 1 B.Định_38 Chương DươngB.Định_38 Chương Dương 00

Match 141
View Details

2821121 1 1 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 10

2821178 1 1 Q.Ninh_The KingsQ.Ninh_The Kings 10

Match 142
View Details

2821202 1 1 CT_XProTeam01CT_XProTeam01 00

2821144 1 1 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 10

Match 143
View Details

2821253 1 1 B.Thuận_QTMB.Thuận_QTM 00

2821225 1 1 N.Trang_King 79N.Trang_King 79 10

Match 144
View Details

2821151 1 1 CT_An khánh gamingCT_An khánh gaming 00

2821167 1 1 CT_PQDCT_PQD 00

Match 145
View Details

2821237 1 1 N.Hòa_C-Casa MiniN.Hòa_C-Casa Mini 10

2821177 1 1 CT_YCT GamingCT_YCT Gaming 00

Match 146
View Details

2821230 1 1 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 10

2821182 1 1 Ben Tre_Young BuffaloBen Tre_Young Buffalo 00

Match 147
View Details

2821217 1 1 Bến Tre_YSLBến Tre_YSL 10

2821241 1 1 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 10

Match 148
View Details

2821164 1 1 HP_Team WeedHP_Team Weed 00

2821216 1 1 Bến Tre_A-ZBến Tre_A-Z 00

Match 149
View Details

2821211 1 1 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 10

2821235 1 1 V.Giã_Vạn Giã HunterV.Giã_Vạn Giã Hunter 10

Match 150
View Details

2821117 1 1 CT_Tấu HàiCT_Tấu Hài 00

2821125 1 1 Huế_ComebackHuế_Comeback 10

Match 151
View Details

2821197 1 1 ĐN.26OIK_Rau Xanh TeamĐN.26OIK_Rau Xanh Team 00

2821122 1 1 ĐN.43NHS_Q3ĐN.43NHS_Q3 10

Match 152
View Details

2821123 1 1 Bến Tre_71BTBến Tre_71BT 00

2821224 1 1 HP_EGHP_EG 00

Match 153
View Details

2821218 1 1 CT_DivineCT_Divine 10

2821159 1 1 HP_Not young buffaloHP_Not young buffalo 00

Match 154
View Details

2821209 1 1 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 10

2821192 1 1 Q.Ngãi 1_Top 76Q.Ngãi 1_Top 76 10

Match 155
View Details

2821155 1 1 Q.Ninh_End GameQ.Ninh_End Game 00

2821156 1 1 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 10

Match 156
View Details

2821222 1 1 ĐN_RIO ZEN 197ĐN_RIO ZEN 197 00

2821150 1 1 ĐN.191UVK_TTH HouseĐN.191UVK_TTH House 00

Match 157
View Details

2821119 1 1 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 10

2821246 1 1 B.Thuận_BTE 2B.Thuận_BTE 2 10

Match 158
View Details

2821131 1 1 V.Giã_DragonVGV.Giã_DragonVG 00

2821236 1 1 N.Hòa_PKLN.Hòa_PKL 10

Match 159
View Details

2821223 1 1 HP_FC 61HP_FC 61 00

2821162 1 1 Dak Lak_King HouseDak Lak_King House 00

Match 160
View Details

2821166 1 1 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 10

2821188 1 1 N.Trang_Mercenary IdolN.Trang_Mercenary Idol 00

Match 161
View Details

2821226 1 1 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 10

2821204 1 1 HP_Cô Thắm SGHP_Cô Thắm SG 00

Match 162
View Details

2821154 1 1 B.Định_Say GoodByeB.Định_Say GoodBye 10

2821220 1 1 CT_ACE TeamCT_ACE Team 00

Match 163
View Details

2821248 1 1 N.Trang_Mercenary 79N.Trang_Mercenary 79 10

2821249 1 1 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 10

Match 164
View Details

2821214 1 1 CT_YMFCT_YMF 00

2821228 1 1 V.Giã_UB TenV.Giã_UB Ten 00

Match 165
View Details

2821160 1 1 Bà Rịa_Bức Tường NgọcBà Rịa_Bức Tường Ngọc 10

2821199 1 1 CT_OneTeam CT_OneTeam 10

Match 166
View Details

2821213 1 1 Đak Lak_Na Na BMTĐak Lak_Na Na BMT 00

2821207 1 1 ĐN.197PĐL_QQ TeamĐN.197PĐL_QQ Team 00

Match 167
View Details

2821171 1 1 CT_Red DevilCT_Red Devil 10

2821190 1 1 N.Trang_FC_3củN.Trang_FC_3củ 00

Match 168
View Details

2821143 1 1 Đ.Trọng_Hoài Đức TeamĐ.Trọng_Hoài Đức Team 10

2821251 1 1 B.Thuận_BTE ZENB.Thuận_BTE ZEN 00

Match 169
View Details

2821114 1 1 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 10

2821198 1 1 Q.Ninh_FcLengKengQ.Ninh_FcLengKeng 10

Match 170
View Details

2821180 1 1 Pepsi75Pepsi75 00

2821157 1 1 Q.Ninh_QN05Q.Ninh_QN05 10

Match 171
View Details

2821234 1 1 V.Giã_79 V1V.Giã_79 V1 00

2821203 1 1 ĐN197.PĐL_Love TeamĐN197.PĐL_Love Team 00

Match 172
View Details

2821116 1 1 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 10

2821238 1 1 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 10

Match 173
View Details

2821208 1 1 Q.Ninh_CàeAcesGaminhQ.Ninh_CàeAcesGaminh 00

2821113 1 1 Dak Lak King HouseDak Lak King House 10

Match 174
View Details

2821145 1 1 Đ.Lạt_Bạc PhậnĐ.Lạt_Bạc Phận 00

2821153 1 1 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 10

Match 175
View Details

2821137 1 1 ĐN.191UVK_WinboĐN.191UVK_Winbo 00

2821148 1 1 ĐN.191UVK_WE TEAMĐN.191UVK_WE TEAM 10

Match 176
View Details

2821196 1 1 N.Trang_CáN.Trang_Cá 00

2821161 1 1 N.Thuận_3TGamingN.Thuận_3TGaming 00

Match 177
View Details

2821231 1 1 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 10

2821212 1 1 HP_Hawk EmpireHP_Hawk Empire 10

Match 178
View Details

2821136 1 1 Bến Tre_FirstTime205Bến Tre_FirstTime205 00

2821191 1 1 Bà Rịa_RealGamerBà Rịa_RealGamer 00

Match 179
View Details

2821135 1 1 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 10

2821233 1 1 V.Giã_Star A1V.Giã_Star A1 10

Match 180
View Details

2821141 1 1 B.Định_Five WolvesB.Định_Five Wolves 00

2821193 1 1 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 10

Match 181
View Details

2821232 1 1 V.Giã_Mecernary EsportsV.Giã_Mecernary Esports 00

2821229 1 1 V.Giã_K2V.Giã_K2 10

Match 182
View Details

2821206 1 1 N.Trang_NTC79N.Trang_NTC79 00

2821183 1 1 Q.Ngãi 2_Noo kunQ.Ngãi 2_Noo kun 00

Match 183
View Details

2821163 1 1 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 10

2821124 1 1 N.Trang_9.Over.DangerousN.Trang_9.Over.Dangerous 10

Match 184
View Details

2821146 1 1 Q.Ngãi 1_OverNightQ.Ngãi 1_OverNight 00

2821139 1 1 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 10

Match 185
View Details

2821175 1 1 N.Trang_79 yamateN.Trang_79 yamate 00

2821210 1 1 Bến Tre_Pro Game TeamBến Tre_Pro Game Team 00

Match 186
View Details

2821221 1 1 CT_KillerCT_Killer 10

2821181 1 1 75M phê cần75M phê cần 00

Match 187
View Details

2821239 1 1 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 10

2821185 1 1 ĐN.26OIK_43diamondĐN.26OIK_43diamond 10

Match 188
View Details

2821187 1 1 N.Trang10A2CơKhíN.Trang10A2CơKhí 00

2821128 1 1 ĐN.26OIK_Jungle manĐN.26OIK_Jungle man 00

Match 189
View Details

2821244 1 1 Bà Rịa_StormBà Rịa_Storm 10

2821205 1 1 ĐN.197PĐL_DeanĐN.197PĐL_Dean 00

Match 190
View Details

2821174 1 1 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 10

2821252 1 1 B.Thuận_FBTB.Thuận_FBT 10

Match 191
View Details

2821189 1 1 Bến Tre_StudentsBến Tre_Students 00

2821186 1 1 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 10

Match 192
View Details

2821201 1 1 N.Trang_H2KEsportsN.Trang_H2KEsports 00

+s
RO64
Best of 1

Spoiler Free 2821149 1 2 Đ.Lạt_Team Bạc PhậnĐ.Lạt_Team Bạc Phận 00

Match 193
View Details

2821132 1 2 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 10

2821200 1 2 75ND.No175ND.No1 00

Match 194
View Details

2821138 1 2 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 10

2821219 1 2 CT_Trai Đẹp Nhất XómCT_Trai Đẹp Nhất Xóm 00

Match 195
View Details

2821227 1 2 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 10

2821165 1 2 N.Hòa_Champion teamN.Hòa_Champion team 00

Match 196
View Details

2821127 1 2 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 10

2821176 1 2 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 10

Match 197
View Details

2821133 1 2 B.Thuận_NoNo TVB.Thuận_NoNo TV 00

2821215 1 2 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 10

Match 198
View Details

2821173 1 2 N.TrangClub Cát LợiN.TrangClub Cát Lợi 00

2821121 1 2 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 10

Match 199
View Details

2821178 1 2 Q.Ninh_The KingsQ.Ninh_The Kings 00

2821144 1 2 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 10

Match 200
View Details

2821225 1 2 N.Trang_King 79N.Trang_King 79 00

2821237 1 2 N.Hòa_C-Casa MiniN.Hòa_C-Casa Mini 00

Match 201
View Details

2821230 1 2 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 10

2821217 1 2 Bến Tre_YSLBến Tre_YSL 00

Match 202
View Details

2821241 1 2 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 10

2821211 1 2 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 10

Match 203
View Details

2821235 1 2 V.Giã_Vạn Giã HunterV.Giã_Vạn Giã Hunter 00

2821125 1 2 Huế_ComebackHuế_Comeback 10

Match 204
View Details

2821122 1 2 ĐN.43NHS_Q3ĐN.43NHS_Q3 00

2821218 1 2 CT_DivineCT_Divine 00

Match 205
View Details

2821209 1 2 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 10

2821192 1 2 Q.Ngãi 1_Top 76Q.Ngãi 1_Top 76 00

Match 206
View Details

2821156 1 2 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 10

2821119 1 2 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 10

Match 207
View Details

2821246 1 2 B.Thuận_BTE 2B.Thuận_BTE 2 00

2821236 1 2 N.Hòa_PKLN.Hòa_PKL 00

Match 208
View Details

2821166 1 2 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 10

2821226 1 2 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 10

Match 209
View Details

2821154 1 2 B.Định_Say GoodByeB.Định_Say GoodBye 00

2821248 1 2 N.Trang_Mercenary 79N.Trang_Mercenary 79 00

Match 210
View Details

2821249 1 2 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 10

2821160 1 2 Bà Rịa_Bức Tường NgọcBà Rịa_Bức Tường Ngọc 00

Match 211
View Details

2821199 1 2 CT_OneTeam CT_OneTeam 10

2821171 1 2 CT_Red DevilCT_Red Devil 10

Match 212
View Details

2821143 1 2 Đ.Trọng_Hoài Đức TeamĐ.Trọng_Hoài Đức Team 00

2821114 1 2 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 10

Match 213
View Details

2821198 1 2 Q.Ninh_FcLengKengQ.Ninh_FcLengKeng 00

2821157 1 2 Q.Ninh_QN05Q.Ninh_QN05 00

Match 214
View Details

2821116 1 2 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 10

2821238 1 2 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 10

Match 215
View Details

2821113 1 2 Dak Lak King HouseDak Lak King House 00

2821153 1 2 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 10

Match 216
View Details

2821148 1 2 ĐN.191UVK_WE TEAMĐN.191UVK_WE TEAM 00

2821231 1 2 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 10

Match 217
View Details

2821212 1 2 HP_Hawk EmpireHP_Hawk Empire 00

2821135 1 2 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 10

Match 218
View Details

2821233 1 2 V.Giã_Star A1V.Giã_Star A1 00

2821193 1 2 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 10

Match 219
View Details

2821229 1 2 V.Giã_K2V.Giã_K2 00

2821163 1 2 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 10

Match 220
View Details

2821124 1 2 N.Trang_9.Over.DangerousN.Trang_9.Over.Dangerous 00

2821139 1 2 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 10

Match 221
View Details

2821221 1 2 CT_KillerCT_Killer 00

2821239 1 2 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 10

Match 222
View Details

2821185 1 2 ĐN.26OIK_43diamondĐN.26OIK_43diamond 00

2821244 1 2 Bà Rịa_StormBà Rịa_Storm 00

Match 223
View Details

2821174 1 2 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 10

2821252 1 2 B.Thuận_FBTB.Thuận_FBT 00

Match 224
View Details

2821186 1 2 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 10

+s
RO32
Best of 1

Spoiler Free 2821132 1 3 Bà Rịa_ĐùaBà Rịa_Đùa 00

Match 225
View Details

2821138 1 3 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 10

2821227 1 3 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 10

Match 226
View Details

2821127 1 3 Bến Tre_XitrumBến Tre_Xitrum 00

2821176 1 3 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 10

Match 227
View Details

2821215 1 3 N.Hòa_Tên Gì Cũng ĐượcN.Hòa_Tên Gì Cũng Được 00

2821121 1 3 Đ.Lat_AE49LDĐ.Lat_AE49LD 00

Match 228
View Details

2821144 1 3 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 10

2821230 1 3 V.Giã_79 HVNV.Giã_79 HVN 00

Match 229
View Details

2821241 1 3 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 10

2821211 1 3 ĐN.197PĐL_Ho Ra SữaĐN.197PĐL_Ho Ra Sữa 00

Match 230
View Details

2821125 1 3 Huế_ComebackHuế_Comeback 10

2821209 1 3 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 10

Match 231
View Details

2821156 1 3 Q.Ninh_CAMPHAGOLDENQ.Ninh_CAMPHAGOLDEN 00

2821119 1 3 G.Lai_BMGLG.Lai_BMGL 00

Match 232
View Details

2821166 1 3 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 10

2821226 1 3 N.Trang_Fury TeamN.Trang_Fury Team 00

Match 233
View Details

2821249 1 3 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 10

2821199 1 3 CT_OneTeam CT_OneTeam 10

Match 234
View Details

2821171 1 3 CT_Red DevilCT_Red Devil 00

2821114 1 3 Bến Tre_MrFortuneBến Tre_MrFortune 00

Match 235
View Details

2821116 1 3 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 10

2821238 1 3 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 10

Match 236
View Details

2821153 1 3 Đ.Trọng_TQT FCĐ.Trọng_TQT FC 00

2821231 1 3 V.Giã_Team C7V.Giã_Team C7 00

Match 237
View Details

2821135 1 3 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 10

2821193 1 3 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 10

Match 238
View Details

2821163 1 3 Dak Lak_Khiêu chiến AWCDak Lak_Khiêu chiến AWC 00

2821139 1 3 Bến Tre_71-Bất BạiBến Tre_71-Bất Bại 00

Match 239
View Details

2821239 1 3 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 10

2821174 1 3 N.Trang_Mộc-CasaEsportsN.Trang_Mộc-CasaEsports 00

Match 240
View Details

2821186 1 3 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 10

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2821138 1 4 ĐN.191UVK_Amico EsportsĐN.191UVK_Amico Esports 0

Match 241

2821227 1 4 N.Trang_Newstar79N.Trang_Newstar79 0

2821176 1 4 ĐN.26OIK_Apple StoreĐN.26OIK_Apple Store 0

Match 242

2821144 1 4 Bến Tre_Team ThỏBến Tre_Team Thỏ 0

2821241 1 4 V.Giã_Cafe PinV.Giã_Cafe Pin 0

Match 243

2821125 1 4 Huế_ComebackHuế_Comeback 0

2821209 1 4 Bà Rịa_Blaze WarriorsBà Rịa_Blaze Warriors 0

Match 244

2821166 1 4 HP_Destroyer EsportsHP_Destroyer Esports 0

2821249 1 4 B.Thuận_BTEB.Thuận_BTE 0

Match 245

2821199 1 4 CT_OneTeam CT_OneTeam 0

2821116 1 4 B.Thuận_CUB.Thuận_CU 0

Match 246

2821238 1 4 N.Thuận_NTCN.Thuận_NTC 0

2821135 1 4 B.Thuận_HTC GamingB.Thuận_HTC Gaming 0

Match 247

2821193 1 4 Dak Lak_Follow Me Dak Lak_Follow Me 0

2821239 1 4 Q.Ngãi 1_Zen76Q.Ngãi 1_Zen76 0

Match 248

2821186 1 4 N.Trang_GBGAMINGN.Trang_GBGAMING 0

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 249

0 -

0 -

Match 250

0 -

0 -

Match 251

0 -

0 -

Match 252

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 253

0 -

0 -

Match 254

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 255

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 256

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League