Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Thap Lua Tinh Yeu

Embed these Brackets

RO64
Best of 1

2826757 Cu ViệtCu Việt 1

2826795 FreeWinFreeWin 0

2826754 Vu Huynh PhiVu Huynh Phi 1

2826749 Văn TiếnVăn Tiến 0

2826783 Hoàng TuấnHoàng Tuấn 0

2826750 Hồ Thanh TùngHồ Thanh Tùng 1

2826765 Trần Quang HoàngTrần Quang Hoàng 1

2826758 Tiến TớiTiến Tới 0

2826755 Trường LêTrường Lê 1

2826796 FreeWinFreeWin 0

2826771 Chiều lâmChiều lâm 1

2826772 Hoàng TuấnHoàng Tuấn 0

2826794 Đói bảo emĐói bảo em 1

2826797 FreeWinFreeWin 0

2826774 Ngọc ThiNgọc Thi 0

2826746 Sol Kidz TrọngSol Kidz Trọng 1

2826793 Thật Pepper Thật Pepper 1

2826798 FreeWinFreeWin 0

2826787 Truong BaoTruong Bao 0

Match 10
View Details

2826748 Cậu Vàng Răng Khểnh Cậu Vàng Răng Khểnh 1

2826782 Long NguyễnLong Nguyễn 1

Match 11
View Details

2826799 FreeWinFreeWin 0

2826779 Duong PhongDuong Phong 1

Match 12
View Details

2826788 Đoàn ĐứcĐoàn Đức 0

2826764 Võ Đức TrườngVõ Đức Trường 1

Match 13
View Details

2826800 FreeWinFreeWin 0

2826759 Cu TuấnCu Tuấn 0

Match 14
View Details

2826747 Bink AcbyBink Acby 1

2826776 Bùi Viết ToànBùi Viết Toàn 1

Match 15
View Details

2826801 FreeWinFreeWin 0

2826752 Phan TiếnPhan Tiến 0

Match 16
View Details

2826790 Zai họ hà vs hà mạnhZai họ hà vs hà mạnh 1

2826773 Nguyễn Tấn DuyNguyễn Tấn Duy 1

Match 17
View Details

2826802 FreeWinFreeWin 0

2826770 Nhật NamNhật Nam 0

Match 18
View Details

2826766 Trần Hoài NamTrần Hoài Nam 1

2826792 Tiên ĐỗTiên Đỗ 1

Match 19
View Details

2826803 FreeWinFreeWin 0

2826768 ThaiduyThaiduy 0

Match 20
View Details

2826753 Hoang NguyenHoang Nguyen 1

2826763 nguyễn văn huynguyễn văn huy 1

Match 21
View Details

2826804 FreeWinFreeWin 0

2826781 Lê Hoàng LâmLê Hoàng Lâm 1

Match 22
View Details

2826775 Trường LêTrường Lê 0

2826786 Văn BảoVăn Bảo 1

Match 23
View Details

2826805 FreeWinFreeWin 0

2826778 Phạm Hoàng NghĩaPhạm Hoàng Nghĩa 0

Match 24
View Details

2826761 Huu tienHuu tien 1

2826756 Đạt NguyễnĐạt Nguyễn 1

Match 25
View Details

2826806 FreeWinFreeWin 0

2826767 Nguyễn khanhNguyễn khanh 1

Match 26
View Details

2826789 Cu'ss Thóc'ssCu'ss Thóc'ss 0

2826791 Hoàng PhúcHoàng Phúc 1

Match 27
View Details

2826807 FreeWinFreeWin 0

2826777 Anh leAnh le 1

Match 28
View Details

2826769 Lương Văn HậuLương Văn Hậu 0

2826760 Hoài thiệnHoài thiện 1

Match 29
View Details

2826808 FreeWinFreeWin 0

2826780 Phạm Thanh DanhPhạm Thanh Danh 1

Match 30
View Details

2826762 Nguyễn TuấnNguyễn Tuấn 0

2826751 Khánh ÂnKhánh Ân 1

Match 31
View Details

2826809 FreeWinFreeWin 0

2826784 Zai họ hàZai họ hà 0

Match 32
View Details

2826785 Thân Đức TiếnThân Đức Tiến 1

RO32
Best of 1

2826757 Cu ViệtCu Việt 0

Match 33
View Details

2826754 Vu Huynh PhiVu Huynh Phi 1

2826750 Hồ Thanh TùngHồ Thanh Tùng 0

Match 34
View Details

2826765 Trần Quang HoàngTrần Quang Hoàng 1

2826755 Trường LêTrường Lê 1

Match 35
View Details

2826771 Chiều lâmChiều lâm 0

2826794 Đói bảo emĐói bảo em 0

Match 36
View Details

2826746 Sol Kidz TrọngSol Kidz Trọng 1

2826793 Thật Pepper Thật Pepper 0

Match 37
View Details

2826748 Cậu Vàng Răng Khểnh Cậu Vàng Răng Khểnh 1

2826782 Long NguyễnLong Nguyễn 1

Match 38
View Details

2826779 Duong PhongDuong Phong 0

2826764 Võ Đức TrườngVõ Đức Trường 1

Match 39
View Details

2826747 Bink AcbyBink Acby 0

2826776 Bùi Viết ToànBùi Viết Toàn 1

Match 40
View Details

2826790 Zai họ hà vs hà mạnhZai họ hà vs hà mạnh 0

2826773 Nguyễn Tấn DuyNguyễn Tấn Duy 1

Match 41
View Details

2826766 Trần Hoài NamTrần Hoài Nam 0

2826792 Tiên ĐỗTiên Đỗ 0

Match 42
View Details

2826753 Hoang NguyenHoang Nguyen 1

2826763 nguyễn văn huynguyễn văn huy 1

Match 43
View Details

2826781 Lê Hoàng LâmLê Hoàng Lâm 0

2826786 Văn BảoVăn Bảo 1

Match 44
View Details

2826761 Huu tienHuu tien 0

2826756 Đạt NguyễnĐạt Nguyễn 0

Match 45
View Details

2826767 Nguyễn khanhNguyễn khanh 1

2826791 Hoàng PhúcHoàng Phúc 1

Match 46
View Details

2826777 Anh leAnh le 0

2826760 Hoài thiệnHoài thiện 1

Match 47
View Details

2826780 Phạm Thanh DanhPhạm Thanh Danh 0

2826751 Khánh ÂnKhánh Ân 0

Match 48
View Details

2826785 Thân Đức TiếnThân Đức Tiến 1

RO16
Best of 1

2826754 Vu Huynh PhiVu Huynh Phi 0

Match 49
View Details

2826765 Trần Quang HoàngTrần Quang Hoàng 1

2826755 Trường LêTrường Lê 0

Match 50
View Details

2826746 Sol Kidz TrọngSol Kidz Trọng 1

2826748 Cậu Vàng Răng Khểnh Cậu Vàng Răng Khểnh 1

Match 51
View Details

2826782 Long NguyễnLong Nguyễn 0

2826764 Võ Đức TrườngVõ Đức Trường 0

Match 52
View Details

2826776 Bùi Viết ToànBùi Viết Toàn 1

2826773 Nguyễn Tấn DuyNguyễn Tấn Duy 1

Match 53
View Details

2826753 Hoang NguyenHoang Nguyen 0

2826763 nguyễn văn huynguyễn văn huy 0

Match 54
View Details

2826786 Văn BảoVăn Bảo 1

2826767 Nguyễn khanhNguyễn khanh 1

Match 55
View Details

2826791 Hoàng PhúcHoàng Phúc 0

2826760 Hoài thiệnHoài thiện 0

Match 56
View Details

2826785 Thân Đức TiếnThân Đức Tiến 1

Quarter-finals
Best of 1

2826765 Trần Quang HoàngTrần Quang Hoàng 0

Match 57
View Details

2826746 Sol Kidz TrọngSol Kidz Trọng 1

2826748 Cậu Vàng Răng Khểnh Cậu Vàng Răng Khểnh 1

Match 58
View Details

2826776 Bùi Viết ToànBùi Viết Toàn 0

2826773 Nguyễn Tấn DuyNguyễn Tấn Duy 0

Match 59
View Details

2826786 Văn BảoVăn Bảo 1

2826767 Nguyễn khanhNguyễn khanh 1

Match 60
View Details

2826785 Thân Đức TiếnThân Đức Tiến 0

Semi-finals
Best of 1

2826746 Sol Kidz TrọngSol Kidz Trọng 0

Match 61

2826748 Cậu Vàng Răng Khểnh Cậu Vàng Răng Khểnh 0

2826786 Văn BảoVăn Bảo 0

Match 62

2826767 Nguyễn khanhNguyễn khanh 0

Final
Best of 1

0 -

Match 63

0 -

RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League