Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2828265 TrungTrung 1

2828264 Công huyCông huy 0

2828279 DươngDương 1

2828272 Hữu hiếuHữu hiếu 0

2828278 MếnMến 1

2828260 HàoHào 0

2828257 HiệuHiệu 1

2828252 Đỗ kha 0898223943Đỗ kha 0898223943 0

2828268 Thanh tuấnThanh tuấn 1

2828258 HuyHuy 0

2828259 ViênViên 0

2828263 ThanhThanh 1

2828254 Huy tùngHuy tùng 0

2828253 Văn lựcVăn lực 1

2828256 LâmLâm 0

2828271 Quốc thiệnQuốc thiện 1

2828251 Nguyễn phước thiệnNguyễn phước thiện 0

2828262 Minh huyMinh huy 1

2828261 Thái bìnhThái bình 0

Match 10
View Details

2828267 Lê ngọc namLê ngọc nam 1

2828275 Minh toànMinh toàn 0

Match 11
View Details

2828281 SongSong 1

2828255 ThốngThống 1

Match 12
View Details

2828273 Kim toànKim toàn 0

2828269 Quốc trungQuốc trung 1

Match 13
View Details

2828277 Trí tâmTrí tâm 0

2828276 Hữu nguyênHữu nguyên 1

Match 14
View Details

2828282 Tất ThắngTất Thắng 0

2828274 Anh đứcAnh đức 0

Match 15
View Details

2828270 Nguyễn hoàng minhNguyễn hoàng minh 1

2828266 Song luânSong luân 1

Match 16
View Details

2828280 ThếThế 0

RO16
Best of 1

2828265 TrungTrung 0

Match 17
View Details

2828279 DươngDương 1

2828278 MếnMến 0

Match 18
View Details

2828257 HiệuHiệu 1

2828268 Thanh tuấnThanh tuấn 1

Match 19
View Details

2828263 ThanhThanh 0

2828253 Văn lựcVăn lực 1

Match 20
View Details

2828271 Quốc thiệnQuốc thiện 0

2828262 Minh huyMinh huy 1

Match 21
View Details

2828267 Lê ngọc namLê ngọc nam 0

2828281 SongSong 0

Match 22
View Details

2828255 ThốngThống 1

2828269 Quốc trungQuốc trung 0

Match 23
View Details

2828276 Hữu nguyênHữu nguyên 1

2828270 Nguyễn hoàng minhNguyễn hoàng minh 0

Match 24
View Details

2828266 Song luânSong luân 1

Quarter-finals
Best of 1

2828279 DươngDương 1

Match 25
View Details

2828257 HiệuHiệu 0

2828268 Thanh tuấnThanh tuấn 0

Match 26
View Details

2828253 Văn lựcVăn lực 1

2828262 Minh huyMinh huy 1

Match 27
View Details

2828255 ThốngThống 0

2828276 Hữu nguyênHữu nguyên 0

Match 28
View Details

2828266 Song luânSong luân 1

Semi-finals
Best of 1

2828279 DươngDương 0

Match 29
View Details

2828253 Văn lựcVăn lực 1

2828262 Minh huyMinh huy 0

Match 30

2828266 Song luânSong luân 0

Final
Best of 1

2828253 Văn lựcVăn lực 0

Match 31

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2828279 DươngDương 0

Match 32

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League