Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2830900 1 0 Phát lêPhát lê 10

2830902 1 0 Tuấn hiệpTuấn hiệp 00

2830889 1 0 Trung hiếuTrung hiếu 00

2830888 1 0 Quốc thiệnQuốc thiện 10

2830909 1 0 Đinh văn vươngĐinh văn vương 00

2830901 1 0 Song anhSong anh 10

2830913 1 0 Quang dubaiQuang dubai 10

2830899 1 0 Như ýNhư ý 00

2830887 1 0 ThanhThanh 10

2830904 1 0 Thanh hùngThanh hùng 00

2830915 1 0 Song luânSong luân 00

2830910 1 0 Văn tuân Văn tuân 10

2830912 1 0 Ngọc tấnNgọc tấn 10

2830905 1 0 Lê công chỉnhLê công chỉnh 00

2830890 1 0 HiệuHiệu 10

2830893 1 0 Hoàng vũHoàng vũ 00

2830891 1 0 LâmLâm 00

2830894 1 0 Phú nguyênPhú nguyên 10

2830898 1 0 Thế Thế 00

Match 10
View Details

2830917 1 0 Nguyễn hoàng minhNguyễn hoàng minh 10

2830896 1 0 Minh tríMinh trí 00

Match 11
View Details

2830916 1 0 TríTrí 10

2830895 1 0 Đắc thanhĐắc thanh 00

Match 12
View Details

2830903 1 0 Đại dươngĐại dương 10

2830906 1 0 Sang việtSang việt 10

Match 13
View Details

2830897 1 0 Đức anhĐức anh 00

2830892 1 0 Văn quốcVăn quốc 10

Match 14
View Details

2830914 1 0 Ngọc namNgọc nam 00

2830911 1 0 NhiênNhiên 00

Match 15
View Details

2830907 1 0 Nguyễn văn bìnhNguyễn văn bình 10

2830908 1 0 Nguyễn văn anhNguyễn văn anh 10

Match 16
View Details

2830918 1 0 TâmTâm 00

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2830900 1 1 Phát lêPhát lê 10

Match 17
View Details

2830888 1 1 Quốc thiệnQuốc thiện 00

2830901 1 1 Song anhSong anh 10

Match 18
View Details

2830913 1 1 Quang dubaiQuang dubai 00

2830887 1 1 ThanhThanh 10

Match 19
View Details

2830910 1 1 Văn tuân Văn tuân 00

2830912 1 1 Ngọc tấnNgọc tấn 10

Match 20
View Details

2830890 1 1 HiệuHiệu 00

2830894 1 1 Phú nguyênPhú nguyên 10

Match 21
View Details

2830917 1 1 Nguyễn hoàng minhNguyễn hoàng minh 00

2830916 1 1 TríTrí 0

Match 22

2830903 1 1 Đại dươngĐại dương 0

2830906 1 1 Sang việtSang việt 00

Match 23
View Details

2830892 1 1 Văn quốcVăn quốc 10

2830907 1 1 Nguyễn văn bìnhNguyễn văn bình 10

Match 24
View Details

2830908 1 1 Nguyễn văn anhNguyễn văn anh 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2830900 1 2 Phát lêPhát lê 0

Match 25

2830901 1 2 Song anhSong anh 0

2830887 1 2 ThanhThanh 0

Match 26

2830912 1 2 Ngọc tấnNgọc tấn 0

2830894 1 2 Phú nguyênPhú nguyên 0

Match 27

0 -

2830892 1 2 Văn quốcVăn quốc 0

Match 28

2830907 1 2 Nguyễn văn bìnhNguyễn văn bình 0

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League