Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Bảng D

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2831013 God Of WarGod Of War 0

2831015 EZ GameEZ Game 1

2831019 52 Ngô Quyền52 Ngô Quyền 1

2831014 Tiger KidTiger Kid 0

2831016 K25 DTUK25 DTU 0

2831020 Lùn Liều LĩnhLùn Liều Lĩnh 1

2831017 TCB TCB 0

2831018 Hải Phát LandHải Phát Land 1

Semi-finals
Best of 1

2831015 EZ GameEZ Game 0

Match 5

2831019 52 Ngô Quyền52 Ngô Quyền 0

2831020 Lùn Liều LĩnhLùn Liều Lĩnh 0

Match 6

2831018 Hải Phát LandHải Phát Land 0

Final
Best of 1

0 -

Match 7

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 8

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League