Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Bảng D

Embed these Brackets

Quarter-finals
Best of 1

2831013 1 0 God Of WarGod Of War 00

2831015 1 0 EZ GameEZ Game 10

2831019 1 0 52 Ngô Quyền52 Ngô Quyền 10

2831014 1 0 Tiger KidTiger Kid 00

2831016 1 0 K25 DTUK25 DTU 00

2831020 1 0 Lùn Liều LĩnhLùn Liều Lĩnh 10

2831017 1 0 TCB TCB 00

2831018 1 0 Hải Phát LandHải Phát Land 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2831015 1 1 EZ GameEZ Game 0

Match 5

2831019 1 1 52 Ngô Quyền52 Ngô Quyền 0

2831020 1 1 Lùn Liều LĩnhLùn Liều Lĩnh 0

Match 6

2831018 1 1 Hải Phát LandHải Phát Land 0

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 7

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 8

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League