Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Khu vực 1

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2832482 1 0 Auto LossAuto Loss 00

2832494 1 0 43K17 GE43K17 GE 10

2832480 1 0 Nữ Nhi QuốcNữ Nhi Quốc 00

2832490 1 0 K14FPTK14FPT 10

2832481 1 0 GGGG 0

Match 3

2832491 1 0 IOT LaneIOT Lane 0

2832492 1 0 IsofmIsofm 00

2832484 1 0 Gà KuteGà Kute 10

2832479 1 0 19IT219IT2 10

2832485 1 0 DNV DNV 00

2832487 1 0 DVTCDVTC 00

2832488 1 0 Thiếu Người Thiếu Người 10

2832483 1 0 CNTT AOVCNTT AOV 10

2832493 1 0 BossBoss 00

2832486 1 0 K19SICTK19SICT 10

2832489 1 0 Kinh Tế Kinh ThếKinh Tế Kinh Thế 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2832494 1 1 43K17 GE43K17 GE 0

Match 9

2832490 1 1 K14FPTK14FPT 0

0 -

Match 10

2832484 1 1 Gà KuteGà Kute 0

2832479 1 1 19IT219IT2 0

Match 11

2832488 1 1 Thiếu Người Thiếu Người 0

2832483 1 1 CNTT AOVCNTT AOV 0

Match 12

2832486 1 1 K19SICTK19SICT 0

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League