Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Solo

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2840000 Hoàng phương Hoàng phương 0

Match 1

2839987 Hữu tú Hữu tú 0

2840006 Công vỹ Công vỹ 0

Match 2

2840008 Văn huy Văn huy 0

2840011 Trương vũ Trương vũ 0

Match 3

2840002 Duy phong Duy phong 0

2839982 Hồng phátHồng phát 0

Match 4

2839983 Ngọc nhất Ngọc nhất 0

2839985 Minh đứcMinh đức 0

Match 5

2839991 Hoàng thái Hoàng thái 0

2839990 Nguyễn thông Nguyễn thông 0

Match 6

2840012 Hồng đức Hồng đức 0

2839999 Tiến trung Tiến trung 0

Match 7

2839996 Bảo châu Bảo châu 0

2840013 Hữu phiHữu phi 0

Match 8

2839995 Đình hùngĐình hùng 0

2840001 Tấn nhật Tấn nhật 0

Match 9

2840010 Thái châu Thái châu 0

2840005 Bảo minh Bảo minh 0

Match 10

2839997 Thanh tùngThanh tùng 0

2840007 Thành hứaThành hứa 0

Match 11

2839992 Chu thiện Chu thiện 0

2839988 Nguyên lý Nguyên lý 0

Match 12

2840003 Minh đức Minh đức 0

2839998 Đại nghĩa Đại nghĩa 0

Match 13

2840004 Thanh lãmThanh lãm 0

2839994 Anh quânAnh quân 0

Match 14

2839986 Như thành Như thành 0

2839984 Ngọc dũng Ngọc dũng 0

Match 15

2839993 Nguyễn tây Nguyễn tây 0

2839989 Thành trung Thành trung 0

Match 16

2840009 Trần văn thái Trần văn thái 0

RO16
Best of 1

0 -

Match 17

0 -

0 -

Match 18

0 -

0 -

Match 19

0 -

0 -

Match 20

0 -

0 -

Match 21

0 -

0 -

Match 22

0 -

0 -

Match 23

0 -

0 -

Match 24

0 -

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League