Embed these Brackets

Logo
Quarter-finals
Best of 1

2860385 Trung HiếuTrung Hiếu 1

2860391 Tiến TúTiến Tú 0

2860388 Duy ThắngDuy Thắng 0

2860389 Hải ĐảoHải Đảo 1

2860386 Huy SơnHuy Sơn 1

2860390 Văn MinhVăn Minh 0

2860392 Anh TuấnAnh Tuấn 0

2860387 Công DoanhCông Doanh 1

Semi-finals
Best of 1

2860385 Trung HiếuTrung Hiếu 0

Match 5

2860389 Hải ĐảoHải Đảo 0

2860386 Huy SơnHuy Sơn 0

Match 6

2860387 Công DoanhCông Doanh 0

Final
Best of 1

0 -

Match 7

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 8

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -