Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2ĐTST - CẦN THƠ & QUẢNG NINH

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2861579 1 0 Có Chắc Đây Là YêuCó Chắc Đây Là Yêu 10

2861588 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861572 1 0 Top one champ_Q.NinhTop one champ_Q.Ninh 0

Match 2

2861583 1 0 Coffee SportCoffee Sport 0

2861569 1 0 KM Eleven_Q.NinhKM Eleven_Q.Ninh 10

2861589 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861574 1 0 ZEN HL_Q.NinhZEN HL_Q.Ninh 10

2861590 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861585 1 0 OneTeamOneTeam 10

2861591 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861581 1 0 CD Esports CD Esports 0

Match 6

2861567 1 0 Đụt Team_Q.NinhĐụt Team_Q.Ninh 0

2861580 1 0 Ice TeamIce Team 10

2861592 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861573 1 0 Digital Technology_Q.NinhDigital Technology_Q.Ninh 0

Match 8

2861566 1 0 All Champ_Q.NinhAll Champ_Q.Ninh 0

2861571 1 0 Đam Mê_Q.NinhĐam Mê_Q.Ninh 10

2861593 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861587 1 0 DP 2DP 2 0

Match 10

2861570 1 0 King Of The King_Q.NinhKing Of The King_Q.Ninh 0

2861577 1 0 AKG AKG 10

Match 11
View Details

2861594 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861578 1 0 Anh em cây khế Anh em cây khế 10

Match 12
View Details

2861595 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861575 1 0 ITK6ITK6 10

Match 13
View Details

2861596 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861582 1 0 injustice injustice 0

Match 14

2861576 1 0 Zen65Zen65 0

2861586 1 0 DP 1DP 1 10

Match 15
View Details

2861597 1 0 FreeWinFreeWin 00

2861584 1 0 CTEC ESPORT TEAMCTEC ESPORT TEAM 0

Match 16

2861568 1 0 NoName_Q.NinhNoName_Q.Ninh 0

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2861579 1 1 Có Chắc Đây Là YêuCó Chắc Đây Là Yêu 0

Match 17

0 -

2861569 1 1 KM Eleven_Q.NinhKM Eleven_Q.Ninh 0

Match 18

2861574 1 1 ZEN HL_Q.NinhZEN HL_Q.Ninh 0

2861585 1 1 OneTeamOneTeam 0

Match 19

0 -

2861580 1 1 Ice TeamIce Team 0

Match 20

0 -

2861571 1 1 Đam Mê_Q.NinhĐam Mê_Q.Ninh 0

Match 21

0 -

2861577 1 1 AKG AKG 0

Match 22

2861578 1 1 Anh em cây khế Anh em cây khế 0

2861575 1 1 ITK6ITK6 0

Match 23

0 -

2861586 1 1 DP 1DP 1 0

Match 24

0 -

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League