Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Bảng A - LỤC COFFEE

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2861825 , night wolf team , , night wolf team , 1

2861836 FreeWinFreeWin 0

2861829 đăng khoa ,đăng khoa , 0

Match 2

2861831 tây du kí, tây du kí, 0

2861832 IVP, IVP, 1

2861837 FreeWinFreeWin 0

2861833 Sài Gòn Phố, Sài Gòn Phố, 0

Match 4

2861834 Cô Nàng Thép, Cô Nàng Thép, 0

2861835 VNG GroupVNG Group 1

2861838 FreeWinFreeWin 0

2861826 trai văn phòng ,trai văn phòng , 0

Match 6

2861828 làng lá , làng lá , 0

2861824 Team quay xe Team quay xe 1

2861839 FreeWinFreeWin 0

2861830 hội người cao tuổi, hội người cao tuổi, 0

Match 8

2861827 team gà , team gà , 0

Quarter-finals
Best of 1

2861825 , night wolf team , , night wolf team , 0

Match 9

0 -

2861832 IVP, IVP, 0

Match 10

0 -

2861835 VNG GroupVNG Group 0

Match 11

0 -

2861824 Team quay xe Team quay xe 0

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League