Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2ĐẠI CHIẾN XỨ NẪU - NHÁNH 1

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2863531 SC Team_BĐ1SC Team_BĐ1 1

2863539 FreeWinFreeWin 0

2863525 Đông Tác Esport_PY1Đông Tác Esport_PY1 0

Match 2

2863519 The Night_PY1The Night_PY1 0

2863537 Con 3 Bích_PY2Con 3 Bích_PY2 1

2863540 FreeWinFreeWin 0

2863522 Begin_BĐ1Begin_BĐ1 1

2863541 FreeWinFreeWin 0

2863530 Tỷ Muội Minion_PY1Tỷ Muội Minion_PY1 1

2863542 FreeWinFreeWin 0

2863535 C Casa Gaming_BĐ2C Casa Gaming_BĐ2 0

Match 6

2863529 Top Fight_BĐ1Top Fight_BĐ1 0

2863534 ANT_BĐ1ANT_BĐ1 1

2863543 FreeWinFreeWin 0

2863536 S.O.T Gaming 1_PY1S.O.T Gaming 1_PY1 1

2863544 FreeWinFreeWin 0

2863521 YI Gaming_BĐ1YI Gaming_BĐ1 1

2863545 FreeWinFreeWin 0

2863523 Team buff bẩn_BĐ2Team buff bẩn_BĐ2 0

Match 10

2863527 AR Gaming 2k_PY1AR Gaming 2k_PY1 0

2863533 PF4_BĐ2PF4_BĐ2 1

Match 11
View Details

2863546 FreeWinFreeWin 0

2863520 The Star AE_PY1The Star AE_PY1 1

Match 12
View Details

2863547 FreeWinFreeWin 0

2863524 Tháp Đôi_BĐ1Tháp Đôi_BĐ1 1

Match 13
View Details

2863548 FreeWinFreeWin 0

2863528 Minion Gaming_PY1Minion Gaming_PY1 0

Match 14

2863526 King Of War T1_BĐ2King Of War T1_BĐ2 0

2863532 Minion Esport_PY1Minion Esport_PY1 1

Match 15
View Details

2863549 FreeWinFreeWin 0

2863538 ViVu cofee_BĐ1ViVu cofee_BĐ1 1

Match 16
View Details

2863550 FreeWinFreeWin 0

RO16
Best of 1

2863531 SC Team_BĐ1SC Team_BĐ1 0

Match 17

0 -

2863537 Con 3 Bích_PY2Con 3 Bích_PY2 0

Match 18

2863522 Begin_BĐ1Begin_BĐ1 0

2863530 Tỷ Muội Minion_PY1Tỷ Muội Minion_PY1 0

Match 19

0 -

2863534 ANT_BĐ1ANT_BĐ1 0

Match 20

2863536 S.O.T Gaming 1_PY1S.O.T Gaming 1_PY1 0

2863521 YI Gaming_BĐ1YI Gaming_BĐ1 0

Match 21

0 -

2863533 PF4_BĐ2PF4_BĐ2 0

Match 22

2863520 The Star AE_PY1The Star AE_PY1 0

2863524 Tháp Đôi_BĐ1Tháp Đôi_BĐ1 0

Match 23

0 -

2863532 Minion Esport_PY1Minion Esport_PY1 0

Match 24

2863538 ViVu cofee_BĐ1ViVu cofee_BĐ1 0

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League