Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2TUẦN 1 - NHÁNH 1

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2863778 Nguyễn Văn NghĩaNguyễn Văn Nghĩa 1

2863788 FreeWinFreeWin 0

2863786 Nguyễn Đình DuyNguyễn Đình Duy 0

2863777 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 1

2863782 Đặng Minh HoàngĐặng Minh Hoàng 1

2863789 FreeWinFreeWin 0

2863787 Huỳnh Trung KiênHuỳnh Trung Kiên 1

2863790 FreeWinFreeWin 0

2863774 Huỳnh Văn HuyHuỳnh Văn Huy 1

2863791 FreeWinFreeWin 0

2863769 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 1

2863783 Nguyễn Văn HùngNguyễn Văn Hùng 0

2863768 Nguyễn Tấn KhoaNguyễn Tấn Khoa 1

2863792 FreeWinFreeWin 0

2863779 Nguyễn Minh DươngNguyễn Minh Dương 1

2863793 FreeWinFreeWin 0

2863772 Nguyễn Anh Kiệt Nguyễn Anh Kiệt 1

2863794 FreeWinFreeWin 0

2863770 Lê Văn LựcLê Văn Lực 0

Match 10
View Details

2863771 Huỳnh Văn HảiHuỳnh Văn Hải 1

2863776 Võ Tài TríVõ Tài Trí 1

Match 11
View Details

2863795 FreeWinFreeWin 0

2863775 Trần Minh ThànhTrần Minh Thành 1

Match 12
View Details

2863796 FreeWinFreeWin 0

2863785 Phạm Đình VõPhạm Đình Võ 1

Match 13
View Details

2863797 FreeWinFreeWin 0

2863773 Vũ Quang MinhVũ Quang Minh 0

Match 14
View Details

2863781 Nguyễn tất lợiNguyễn tất lợi 1

2863780 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 1

Match 15
View Details

2863798 FreeWinFreeWin 0

2863784 Đỗ nguyễn trung namĐỗ nguyễn trung nam 1

Match 16
View Details

2863799 FreeWinFreeWin 0

RO16
Best of 1

2863778 Nguyễn Văn NghĩaNguyễn Văn Nghĩa 0

Match 17
View Details

2863777 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 1

2863782 Đặng Minh HoàngĐặng Minh Hoàng 0

Match 18
View Details

2863787 Huỳnh Trung KiênHuỳnh Trung Kiên 1

2863774 Huỳnh Văn HuyHuỳnh Văn Huy 0

Match 19
View Details

2863769 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 1

2863768 Nguyễn Tấn KhoaNguyễn Tấn Khoa 0

Match 20
View Details

2863779 Nguyễn Minh DươngNguyễn Minh Dương 1

2863772 Nguyễn Anh Kiệt Nguyễn Anh Kiệt 1

Match 21
View Details

2863771 Huỳnh Văn HảiHuỳnh Văn Hải 0

2863776 Võ Tài TríVõ Tài Trí 1

Match 22
View Details

2863775 Trần Minh ThànhTrần Minh Thành 0

2863785 Phạm Đình VõPhạm Đình Võ 1

Match 23
View Details

2863781 Nguyễn tất lợiNguyễn tất lợi 0

2863780 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 1

Match 24
View Details

2863784 Đỗ nguyễn trung namĐỗ nguyễn trung nam 0

Quarter-finals
Best of 1

2863777 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 1

Match 25
View Details

2863787 Huỳnh Trung KiênHuỳnh Trung Kiên 0

2863769 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 1

Match 26
View Details

2863779 Nguyễn Minh DươngNguyễn Minh Dương 0

2863772 Nguyễn Anh Kiệt Nguyễn Anh Kiệt 0

Match 27
View Details

2863776 Võ Tài TríVõ Tài Trí 1

2863785 Phạm Đình VõPhạm Đình Võ 0

Match 28
View Details

2863780 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 1

Semi-finals
Best of 1

2863777 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 0

Match 29
View Details

2863769 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 1

2863776 Võ Tài TríVõ Tài Trí 1

Match 30
View Details

2863780 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 0

Final
Best of 1

2863769 Trần Vĩnh PhướcTrần Vĩnh Phước 0

Match 31

2863776 Võ Tài TríVõ Tài Trí 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2863777 Trần Chí BảoTrần Chí Bảo 0

Match 32

2863780 Nguyễn Thanh HảiNguyễn Thanh Hải 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League