Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2TUẦN 1 - NHÁNH 3

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2863864 Trần Viết TiếnTrần Viết Tiến 1

2863866 FreeWinFreeWin 0

2863851 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 1

2863858 Huỳnh Tấn QuyênHuỳnh Tấn Quyên 0

2863850 Phạm Hoàng ThànhPhạm Hoàng Thành 1

2863867 FreeWinFreeWin 0

2863844 Dương Nguyễn Dương Nguyễn 1

2863868 FreeWinFreeWin 0

2863845 Hoàng VàngHoàng Vàng 1

2863869 FreeWinFreeWin 0

2863855 Dương Đức PhiDương Đức Phi 1

2863853 Phạm Minh TrọngPhạm Minh Trọng 0

2863849 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 1

2863870 FreeWinFreeWin 0

2863857 Phạm DươngPhạm Dương 0

2863865 Nguyễn Hữu HàmNguyễn Hữu Hàm 1

2863860 nguyễn thành annguyễn thành an 1

2863871 FreeWinFreeWin 0

2863847 Lê thanh phương Lê thanh phương 1

Match 10
View Details

2863856 Võ Quốc Gia BảoVõ Quốc Gia Bảo 0

2863848 Trần Vĩnh ToànTrần Vĩnh Toàn 1

Match 11
View Details

2863872 FreeWinFreeWin 0

2863863 Đặng hiếu nghĩaĐặng hiếu nghĩa 1

Match 12
View Details

2863873 FreeWinFreeWin 0

2863862 Trần Minh NhâthTrần Minh Nhâth 1

Match 13
View Details

2863874 FreeWinFreeWin 0

2863846 Đỗ Văn SangĐỗ Văn Sang 0

Match 14
View Details

2863861 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 1

2863859 Nguyễn Hữu HàNguyễn Hữu Hà 1

Match 15
View Details

2863875 FreeWinFreeWin 0

2863852 Lê Hoàng KhaLê Hoàng Kha 0

Match 16
View Details

2863854 Nguyễn Minh ThuậnNguyễn Minh Thuận 1

RO16
Best of 1

2863864 Trần Viết TiếnTrần Viết Tiến 0

Match 17
View Details

2863851 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 1

2863850 Phạm Hoàng ThànhPhạm Hoàng Thành 1

Match 18
View Details

2863844 Dương Nguyễn Dương Nguyễn 0

2863845 Hoàng VàngHoàng Vàng 0

Match 19
View Details

2863855 Dương Đức PhiDương Đức Phi 1

2863849 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 1

Match 20
View Details

2863865 Nguyễn Hữu HàmNguyễn Hữu Hàm 0

2863860 nguyễn thành annguyễn thành an 1

Match 21
View Details

2863847 Lê thanh phương Lê thanh phương 0

2863848 Trần Vĩnh ToànTrần Vĩnh Toàn 1

Match 22
View Details

2863863 Đặng hiếu nghĩaĐặng hiếu nghĩa 0

2863862 Trần Minh NhâthTrần Minh Nhâth 0

Match 23
View Details

2863861 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 1

2863859 Nguyễn Hữu HàNguyễn Hữu Hà 1

Match 24
View Details

2863854 Nguyễn Minh ThuậnNguyễn Minh Thuận 0

Quarter-finals
Best of 1

2863851 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 1

Match 25
View Details

2863850 Phạm Hoàng ThànhPhạm Hoàng Thành 0

2863855 Dương Đức PhiDương Đức Phi 0

Match 26
View Details

2863849 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 1

2863860 nguyễn thành annguyễn thành an 1

Match 27
View Details

2863848 Trần Vĩnh ToànTrần Vĩnh Toàn 0

2863861 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 1

Match 28
View Details

2863859 Nguyễn Hữu HàNguyễn Hữu Hà 0

Semi-finals
Best of 1

2863851 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 0

Match 29
View Details

2863849 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 1

2863860 nguyễn thành annguyễn thành an 1

Match 30
View Details

2863861 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 0

Final
Best of 1

2863849 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 0

Match 31

2863860 nguyễn thành annguyễn thành an 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2863851 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 0

Match 32

2863861 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League