Embed these Brackets

Logo
RO32
Best of 1

2863864 1 0 Trần Viết TiếnTrần Viết Tiến 10

2863866 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863851 1 0 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 10

2863858 1 0 Huỳnh Tấn QuyênHuỳnh Tấn Quyên 00

2863850 1 0 Phạm Hoàng ThànhPhạm Hoàng Thành 10

2863867 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863844 1 0 Dương Nguyễn Dương Nguyễn 10

2863868 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863845 1 0 Hoàng VàngHoàng Vàng 10

2863869 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863855 1 0 Dương Đức PhiDương Đức Phi 10

2863853 1 0 Phạm Minh TrọngPhạm Minh Trọng 00

2863849 1 0 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 10

2863870 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863857 1 0 Phạm DươngPhạm Dương 00

2863865 1 0 Nguyễn Hữu HàmNguyễn Hữu Hàm 10

2863860 1 0 nguyễn thành annguyễn thành an 10

2863871 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863847 1 0 Lê thanh phương Lê thanh phương 10

Match 10
View Details

2863856 1 0 Võ Quốc Gia BảoVõ Quốc Gia Bảo 00

2863848 1 0 Trần Vĩnh ToànTrần Vĩnh Toàn 10

Match 11
View Details

2863872 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863863 1 0 Đặng hiếu nghĩaĐặng hiếu nghĩa 10

Match 12
View Details

2863873 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863862 1 0 Trần Minh NhâthTrần Minh Nhâth 10

Match 13
View Details

2863874 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863846 1 0 Đỗ Văn SangĐỗ Văn Sang 00

Match 14
View Details

2863861 1 0 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 10

2863859 1 0 Nguyễn Hữu HàNguyễn Hữu Hà 10

Match 15
View Details

2863875 1 0 FreeWinFreeWin 00

2863852 1 0 Lê Hoàng KhaLê Hoàng Kha 00

Match 16
View Details

2863854 1 0 Nguyễn Minh ThuậnNguyễn Minh Thuận 10

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2863864 1 1 Trần Viết TiếnTrần Viết Tiến 00

Match 17
View Details

2863851 1 1 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 10

2863850 1 1 Phạm Hoàng ThànhPhạm Hoàng Thành 10

Match 18
View Details

2863844 1 1 Dương Nguyễn Dương Nguyễn 00

2863845 1 1 Hoàng VàngHoàng Vàng 00

Match 19
View Details

2863855 1 1 Dương Đức PhiDương Đức Phi 10

2863849 1 1 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 10

Match 20
View Details

2863865 1 1 Nguyễn Hữu HàmNguyễn Hữu Hàm 00

2863860 1 1 nguyễn thành annguyễn thành an 10

Match 21
View Details

2863847 1 1 Lê thanh phương Lê thanh phương 00

2863848 1 1 Trần Vĩnh ToànTrần Vĩnh Toàn 10

Match 22
View Details

2863863 1 1 Đặng hiếu nghĩaĐặng hiếu nghĩa 00

2863862 1 1 Trần Minh NhâthTrần Minh Nhâth 00

Match 23
View Details

2863861 1 1 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 10

2863859 1 1 Nguyễn Hữu HàNguyễn Hữu Hà 10

Match 24
View Details

2863854 1 1 Nguyễn Minh ThuậnNguyễn Minh Thuận 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2863851 1 2 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 10

Match 25
View Details

2863850 1 2 Phạm Hoàng ThànhPhạm Hoàng Thành 00

2863855 1 2 Dương Đức PhiDương Đức Phi 00

Match 26
View Details

2863849 1 2 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 10

2863860 1 2 nguyễn thành annguyễn thành an 10

Match 27
View Details

2863848 1 2 Trần Vĩnh ToànTrần Vĩnh Toàn 00

2863861 1 2 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 10

Match 28
View Details

2863859 1 2 Nguyễn Hữu HàNguyễn Hữu Hà 00

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2863851 1 3 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 00

Match 29
View Details

2863849 1 3 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 10

2863860 1 3 nguyễn thành annguyễn thành an 10

Match 30
View Details

2863861 1 3 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 00

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2863849 1 4 Võ Văn LượngVõ Văn Lượng 0

Match 31

2863860 1 4 nguyễn thành annguyễn thành an 0

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

2863851 4 0 Nguyễn Thanh HùngNguyễn Thanh Hùng 00

Match 32

2863861 4 0 Vũ Lê NguyễnVũ Lê Nguyễn 00

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -