Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2GIẢI CỘNG ĐỒNG PHÚ YÊN

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2865330 XR_GAMINGXR_GAMING 1

2865334 FreeWinFreeWin 0

2865312 XD teamXD team 0

2865315 Tem đồng đoànTem đồng đoàn 1

2865329 tây hoà mastercheftây hoà masterchef 1

2865335 FreeWinFreeWin 0

2865324 AR EsportAR Esport 1

2865314 Coffee HouseCoffee House 0

2865318 Sherlock HolmesSherlock Holmes 1

2865336 FreeWinFreeWin 0

2865313 Eagle Gaming Eagle Gaming 0

2865317 Nemo EsportNemo Esport 1

2865319 Đánh.dở.đừng.gạĐánh.dở.đừng.gạ 1

2865337 FreeWinFreeWin 0

2865333 Dream TeamDream Team 0

2865325 AIC•phố núiAIC•phố núi 1

2865310 Minion GamingMinion Gaming 1

2865338 FreeWinFreeWin 0

2865311 Đông Tác EsportĐông Tác Esport 0

Match 10
View Details

2865326 SOT GAMINGSOT GAMING 1

2865332 SOT ESPORTSOT ESPORT 1

Match 11
View Details

2865339 FreeWinFreeWin 0

2865316 Seagame espostSeagame espost 0

Match 12
View Details

2865328 Shut UpShut Up 1

2865321 Thần đồng 78Thần đồng 78 1

Match 13
View Details

2865340 FreeWinFreeWin 0

2865331 SGP Phú YênSGP Phú Yên 0

Match 14
View Details

2865323 S.O.T StarS.O.T Star 1

2865322 RanvensRanvens 1

Match 15
View Details

2865341 FreeWinFreeWin 0

2865327 KTDragonKTDragon 0

Match 16
View Details

2865320 LTPtem LTPtem 1

RO16
Best of 1

2865330 XR_GAMINGXR_GAMING 0

Match 17
View Details

2865315 Tem đồng đoànTem đồng đoàn 1

2865329 tây hoà mastercheftây hoà masterchef 0

Match 18
View Details

2865324 AR EsportAR Esport 1

2865318 Sherlock HolmesSherlock Holmes 1

Match 19
View Details

2865317 Nemo EsportNemo Esport 0

2865319 Đánh.dở.đừng.gạĐánh.dở.đừng.gạ 0

Match 20
View Details

2865325 AIC•phố núiAIC•phố núi 1

2865310 Minion GamingMinion Gaming 0

Match 21
View Details

2865326 SOT GAMINGSOT GAMING 1

2865332 SOT ESPORTSOT ESPORT 1

Match 22
View Details

2865328 Shut UpShut Up 0

2865321 Thần đồng 78Thần đồng 78 1

Match 23
View Details

2865323 S.O.T StarS.O.T Star 0

2865322 RanvensRanvens 0

Match 24
View Details

2865320 LTPtem LTPtem 1

Quarter-finals
Best of 1

2865315 Tem đồng đoànTem đồng đoàn 0

Match 25

2865324 AR EsportAR Esport 0

2865318 Sherlock HolmesSherlock Holmes 0

Match 26

2865325 AIC•phố núiAIC•phố núi 0

2865326 SOT GAMINGSOT GAMING 0

Match 27

2865332 SOT ESPORTSOT ESPORT 0

2865321 Thần đồng 78Thần đồng 78 0

Match 28

2865320 LTPtem LTPtem 0

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League