Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2GIẢI CỘNG ĐỒNG PHÚ YÊN

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2865330 1 0 XR_GAMINGXR_GAMING 10

2865334 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865312 1 0 XD teamXD team 00

2865315 1 0 Tem đồng đoànTem đồng đoàn 10

2865329 1 0 tây hoà mastercheftây hoà masterchef 10

2865335 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865324 1 0 AR EsportAR Esport 10

2865314 1 0 Coffee HouseCoffee House 00

2865318 1 0 Sherlock HolmesSherlock Holmes 10

2865336 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865313 1 0 Eagle Gaming Eagle Gaming 00

2865317 1 0 Nemo EsportNemo Esport 10

2865319 1 0 Đánh.dở.đừng.gạĐánh.dở.đừng.gạ 10

2865337 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865333 1 0 Dream TeamDream Team 00

2865325 1 0 AIC•phố núiAIC•phố núi 10

2865310 1 0 Minion GamingMinion Gaming 10

2865338 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865311 1 0 Đông Tác EsportĐông Tác Esport 00

Match 10
View Details

2865326 1 0 SOT GAMINGSOT GAMING 10

2865332 1 0 SOT ESPORTSOT ESPORT 10

Match 11
View Details

2865339 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865316 1 0 Seagame espostSeagame espost 00

Match 12
View Details

2865328 1 0 Shut UpShut Up 10

2865321 1 0 Thần đồng 78Thần đồng 78 10

Match 13
View Details

2865340 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865331 1 0 SGP Phú YênSGP Phú Yên 00

Match 14
View Details

2865323 1 0 S.O.T StarS.O.T Star 10

2865322 1 0 RanvensRanvens 10

Match 15
View Details

2865341 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865327 1 0 KTDragonKTDragon 00

Match 16
View Details

2865320 1 0 LTPtem LTPtem 10

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2865330 1 1 XR_GAMINGXR_GAMING 00

Match 17
View Details

2865315 1 1 Tem đồng đoànTem đồng đoàn 10

2865329 1 1 tây hoà mastercheftây hoà masterchef 00

Match 18
View Details

2865324 1 1 AR EsportAR Esport 10

2865318 1 1 Sherlock HolmesSherlock Holmes 10

Match 19
View Details

2865317 1 1 Nemo EsportNemo Esport 00

2865319 1 1 Đánh.dở.đừng.gạĐánh.dở.đừng.gạ 00

Match 20
View Details

2865325 1 1 AIC•phố núiAIC•phố núi 10

2865310 1 1 Minion GamingMinion Gaming 00

Match 21
View Details

2865326 1 1 SOT GAMINGSOT GAMING 10

2865332 1 1 SOT ESPORTSOT ESPORT 10

Match 22
View Details

2865328 1 1 Shut UpShut Up 00

2865321 1 1 Thần đồng 78Thần đồng 78 10

Match 23
View Details

2865323 1 1 S.O.T StarS.O.T Star 00

2865322 1 1 RanvensRanvens 00

Match 24
View Details

2865320 1 1 LTPtem LTPtem 10

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2865315 1 2 Tem đồng đoànTem đồng đoàn 0

Match 25

2865324 1 2 AR EsportAR Esport 0

2865318 1 2 Sherlock HolmesSherlock Holmes 0

Match 26

2865325 1 2 AIC•phố núiAIC•phố núi 0

2865326 1 2 SOT GAMINGSOT GAMING 0

Match 27

2865332 1 2 SOT ESPORTSOT ESPORT 0

2865321 1 2 Thần đồng 78Thần đồng 78 0

Match 28

2865320 1 2 LTPtem LTPtem 0

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League