Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Vòng Loại Đà Nẵng

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2865384 1 0 6. Hoà Vang6. Hoà Vang 10

2865389 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865387 1 0 9. Cổ Lổ Hủ9. Cổ Lổ Hủ 0

Match 2

2865385 1 0 7. Lazykids7. Lazykids 0

2865382 1 0 4. Amico 2K34. Amico 2K3 10

2865390 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865379 1 0 1. Ngũ Hoàng1. Ngũ Hoàng 10

2865391 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865386 1 0 8. Shiba8. Shiba 10

2865392 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865383 1 0 5. Angels Of Death5. Angels Of Death 0

Match 6

2865388 1 0 10. Cài Người Team Bạn10. Cài Người Team Bạn 0

2865380 1 0 2. NAOL Team2. NAOL Team 10

2865393 1 0 FreeWinFreeWin 00

2865381 1 0 3. Dream FC3. Dream FC 10

2865394 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2865384 1 1 6. Hoà Vang6. Hoà Vang 0

Match 9

0 -

2865382 1 1 4. Amico 2K34. Amico 2K3 0

Match 10

2865379 1 1 1. Ngũ Hoàng1. Ngũ Hoàng 0

2865386 1 1 8. Shiba8. Shiba 0

Match 11

0 -

2865380 1 1 2. NAOL Team2. NAOL Team 0

Match 12

2865381 1 1 3. Dream FC3. Dream FC 0

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League