Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2TUẦN 3 - NHÁNH 1

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2867141 X-PRO ESPORTS X-PRO ESPORTS 1

2867151 FreeWinFreeWin 0

2867147 VivuVivu 0

2867150 Mấy Cu nèMấy Cu nè 1

2867138 Ninh ThuậnNinh Thuận 1

2867137 AnhEmVuiVẻ EsporstAnhEmVuiVẻ Esporst 0

2867149 ADNADN 1

2867144 The New DayThe New Day 0

2867139 1

2867152 FreeWinFreeWin 0

2867142 Giải nhất chứ còn gìGiải nhất chứ còn gì 0

2867146 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 1

2867140 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 1

2867143 Team NLSTeam NLS 0

2867145 TGG kì dậy kìaTGG kì dậy kìa 0

2867148 Xin game nàyXin game này 1

Quarter-finals
Best of 1

2867141 X-PRO ESPORTS X-PRO ESPORTS 1

2867150 Mấy Cu nèMấy Cu nè 0

2867138 Ninh ThuậnNinh Thuận 0

Match 10
View Details

2867149 ADNADN 1

2867139 0

Match 11
View Details

2867146 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 1

2867140 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 1

Match 12
View Details

2867148 Xin game nàyXin game này 0

Semi-finals
Best of 1

2867141 X-PRO ESPORTS X-PRO ESPORTS 0

Match 13

2867149 ADNADN 0

2867146 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 0

Match 14
View Details

2867140 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 1

Final
Best of 1

0 -

Match 15

2867140 Zen Thức GamingZen Thức Gaming 0

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

2867146 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 0

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League