Embed these Brackets

Logo
Quarter-finals
Best of 1

2868173 Khánh Sơn 79Khánh Sơn 79 1

2868180 FreeWinFreeWin 0

2868179 DPDP 0

2868174 Thua Đi VềThua Đi Về 1

2868175 Royal TeamRoyal Team 0

2868177 GuppyNoproGuppyNopro 1

2868178 Đồng ĐoànĐồng Đoàn 1

2868176 OneShotKiller CLOneShotKiller CL 0

Semi-finals
Best of 1

2868173 Khánh Sơn 79Khánh Sơn 79 0

2868174 Thua Đi VềThua Đi Về 1

2868177 GuppyNoproGuppyNopro 1

2868178 Đồng ĐoànĐồng Đoàn 0

Final
Best of 1

2868174 Thua Đi VềThua Đi Về 1

2868177 GuppyNoproGuppyNopro 0

RO1
Best of 1

2868174 Thua Đi VềThua Đi Về -

3rd Place Match
Best of 1

2868173 Khánh Sơn 79Khánh Sơn 79 0

Match 8

2868178 Đồng ĐoànĐồng Đoàn 0

3rd Place Match
Best of 1

0 -