Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2GIẢI ĐẤU CỘNG ĐỒNG - KHÁNH HOÀ

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2868289 Thế Giới Của QuýThế Giới Của Quý 1

2868301 FreeWinFreeWin 0

2868297 The5brosThe5bros 0

Match 2

2868300 BURNBURN 0

2868291 HHT TeamHHT Team 1

2868302 FreeWinFreeWin 0

2868296 CircusCircus 0

Match 4

2868299 KokaiKokai 0

2868292 Angels of DeathAngels of Death 1

2868303 FreeWinFreeWin 0

2868294 Dreamer LandDreamer Land 0

Match 6

2868298 Đố Ai Nhậu LạiĐố Ai Nhậu Lại 0

2868290 Aka GamingAka Gaming 1

2868304 FreeWinFreeWin 0

2868295 Yangho GamingYangho Gaming 0

Match 8

2868293 AKA2AKA2 0

Quarter-finals
Best of 1

2868289 Thế Giới Của QuýThế Giới Của Quý 0

Match 9

0 -

2868291 HHT TeamHHT Team 0

Match 10

0 -

2868292 Angels of DeathAngels of Death 0

Match 11

0 -

2868290 Aka GamingAka Gaming 0

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League