Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VÒNG ĐỐI ĐẦU

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2870670 ImProveEsportsImProveEsports 0

Match 1

2870674 TĐ TeamTĐ Team 0

2870671 C3TEAMC3TEAM 0

Match 2

2870679 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 0

2870672 Cần Nhà Tài TrợCần Nhà Tài Trợ 0

Match 3

2870673 IMCutieNo1IMCutieNo1 0

2870681 HelloYoEsportHelloYoEsport 0

Match 4

2870680 OutPlayOutPlay 0

2870675 Seth TeamSeth Team 0

Match 5

2870678 CaldavarEsportsCaldavarEsports 0

2870682 TĐ2K EsportsTĐ2K Esports 0

Match 6

2870669 ImProveEsports-AOVImProveEsports-AOV 0

2870668 N2EN2E 0

Match 7

2870677 No MercyNo Mercy 0

2870676 NoriDu-AOVNoriDu-AOV 0

Match 8

2870683 DPDP 0

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

0 -

Match 11

0 -

0 -

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League