Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VÒNG ĐỐI ĐẦU

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2870670 1 0 ImProveEsportsImProveEsports 0

Match 1

2870674 1 0 TĐ TeamTĐ Team 0

2870671 1 0 C3TEAMC3TEAM 0

Match 2

2870679 1 0 Đánh Cho CóĐánh Cho Có 0

2870672 1 0 Cần Nhà Tài TrợCần Nhà Tài Trợ 0

Match 3

2870673 1 0 IMCutieNo1IMCutieNo1 0

2870681 1 0 HelloYoEsportHelloYoEsport 0

Match 4

2870680 1 0 OutPlayOutPlay 0

2870675 1 0 Seth TeamSeth Team 0

Match 5

2870678 1 0 CaldavarEsportsCaldavarEsports 0

2870682 1 0 TĐ2K EsportsTĐ2K Esports 0

Match 6

2870669 1 0 ImProveEsports-AOVImProveEsports-AOV 0

2870668 1 0 N2EN2E 0

Match 7

2870677 1 0 No MercyNo Mercy 0

2870676 1 0 NoriDu-AOVNoriDu-AOV 0

Match 8

2870683 1 0 DPDP 0

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

0 -

Match 11

0 -

0 -

Match 12

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League