Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2VÒNG LOẠI ĐH HÀNG HẢI

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2871887 1 0 Hội QuánHội Quán 10

2871892 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871884 1 0 ViHaHaViHaHa 0

Match 2

2871865 1 0 SV Nam PhápSV Nam Pháp 0

2871880 1 0 Team Tấu HàiTeam Tấu Hài 0

Match 3

2871889 1 0 Marine EsportMarine Esport 0

2871873 1 0 MKT61DHMKT61DH 0

Match 4

2871878 1 0 Pray for WinPray for Win 0

2871881 1 0 Liên Minh MkktLiên Minh Mkkt 10

2871893 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871885 1 0 ZoodiacZoodiac 0

Match 6

2871888 1 0 IrisIris 0

2871871 1 0 Rulers of HellRulers of Hell 10

2871894 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871872 1 0 JokerSJokerS 0

Match 8

2871886 1 0 TUF•GamingTUF•Gaming 0

2871882 1 0 HHA EsportsHHA Esports 10

2871895 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871877 1 0 Hàng Hải DCHàng Hải DC 0

Match 10

2871883 1 0 Cyclones EsportCyclones Esport 0

2871890 1 0 Awesome KnightsAwesome Knights 0

Match 11

2871867 1 0 VMU- BossVMU- Boss 0

2871866 1 0 Namex ZooNamex Zoo 0

Match 12

2871869 1 0 HLSHLS 0

2871870 1 0 Turtle teamTurtle team 10

Match 13
View Details

2871896 1 0 FreeWinFreeWin 00

2871876 1 0 Vip63Vip63 0

Match 14

2871879 1 0 kFC Hải PhòngkFC Hải Phòng 0

2871891 1 0 Chú chim Cu GáyChú chim Cu Gáy 0

Match 15

2871868 1 0 MonsterMonster 0

2871875 1 0 FKBFKB 0

Match 16

2871874 1 0 Bún ChảBún Chả 0

+s
RO16
Best of 1

Spoiler Free 2871887 1 1 Hội QuánHội Quán 0

Match 17

0 -

0 -

Match 18

0 -

2871881 1 1 Liên Minh MkktLiên Minh Mkkt 0

Match 19

0 -

2871871 1 1 Rulers of HellRulers of Hell 0

Match 20

0 -

2871882 1 1 HHA EsportsHHA Esports 0

Match 21

0 -

0 -

Match 22

0 -

2871870 1 1 Turtle teamTurtle team 0

Match 23

0 -

0 -

Match 24

0 -

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League