Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2KING OF QI - NHÁNH 2

Embed these Brackets

RO32
Best of 1

2872795 Bạch Tùng ChiBạch Tùng Chi 1

2872813 FreeWinFreeWin 0

2872798 Trần Đức ThànhTrần Đức Thành 0

Match 2

2872792 Nguyễn Thanh LongNguyễn Thanh Long 0

2872793 Đinh Xuân Đức AnhĐinh Xuân Đức Anh 0

Match 3

2872806 Đặng Hoài LongĐặng Hoài Long 0

2872811 Nguyễn Trần Anh TúNguyễn Trần Anh Tú 0

Match 4

2872785 Bùi Quang phúBùi Quang phú 0

2872802 Ngô Hữu ThôngNgô Hữu Thông 0

Match 5

2872789 Nguyễn Văn QuyềnNguyễn Văn Quyền 0

2872803 Nguyễn Văn LongNguyễn Văn Long 0

Match 6

2872812 Trần Sơn TùngTrần Sơn Tùng 0

2872784 Phạm Minh HiếuPhạm Minh Hiếu 0

Match 7

2872799 Nguyễn Quốc HuyNguyễn Quốc Huy 0

2872810 Nguyễn thành luânNguyễn thành luân 0

Match 8

2872807 Phạm Đức DuyPhạm Đức Duy 0

2872800 Hồ trungHồ trung 0

Match 9

2872790 Thái Văn HảiThái Văn Hải 0

2872804 Vũ Trường GiangVũ Trường Giang 0

Match 10

2872791 Lê quốc bảoLê quốc bảo 0

2872783 Nguyễn Lâm Gia ThuậnNguyễn Lâm Gia Thuận 0

Match 11

2872805 Nguyễn Tiến NamNguyễn Tiến Nam 0

2872787 Trần NguyênTrần Nguyên 0

Match 12

2872808 Trương Duy QuangTrương Duy Quang 0

2872797 Nguyễn Vững BềnNguyễn Vững Bền 0

Match 13

2872796 Ngô Đình Phi Ngô Đình Phi 0

2872782 Trần Trí CườngTrần Trí Cường 0

Match 14

2872788 Trần Võ ThiệnTrần Võ Thiện 0

2872801 Quản Mạnh DũngQuản Mạnh Dũng 0

Match 15

2872786 Phạm Hoàng VinhPhạm Hoàng Vinh 0

2872794 Nguyễn thanh hiềnNguyễn thanh hiền 0

Match 16

2872809 Nguyễn Văn HòaNguyễn Văn Hòa 0

RO16
Best of 1

2872795 Bạch Tùng ChiBạch Tùng Chi 0

Match 17

0 -

0 -

Match 18

0 -

0 -

Match 19

0 -

0 -

Match 20

0 -

0 -

Match 21

0 -

0 -

Match 22

0 -

0 -

Match 23

0 -

0 -

Match 24

0 -

Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 25

0 -

0 -

Match 26

0 -

0 -

Match 27

0 -

0 -

Match 28

0 -

Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 29

0 -

0 -

Match 30

0 -

Final
Best of 1

0 -

Match 31

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 32

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League