Embed these Brackets

Logo
Quarter-finals
Best of 1

2860385 1 0 Trung HiếuTrung Hiếu 10

2860391 1 0 Tiến TúTiến Tú 00

2860388 1 0 Duy ThắngDuy Thắng 00

2860389 1 0 Hải ĐảoHải Đảo 10

2860386 1 0 Huy SơnHuy Sơn 10

2860390 1 0 Văn MinhVăn Minh 00

2860392 1 0 Anh TuấnAnh Tuấn 00

2860387 1 0 Công DoanhCông Doanh 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2860385 1 1 Trung HiếuTrung Hiếu 0

Match 5

2860389 1 1 Hải ĐảoHải Đảo 0

2860386 1 1 Huy SơnHuy Sơn 0

Match 6

2860387 1 1 Công DoanhCông Doanh 0

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 7

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 8

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -