Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2NHÁNH 4

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2863490 1 0 Mái Lá GamingMái Lá Gaming 0

Match 1

2863488 1 0 Black WolfBlack Wolf 0

2863483 1 0 Phi Công TrẻPhi Công Trẻ 0

Match 2

2863489 1 0 Đồng3 esportĐồng3 esport 0

2863498 1 0 5 Triệu5 Triệu 0

Match 3

2863491 1 0 Rabbit TeamRabbit Team 0

2863493 1 0 RolyPolyRolyPoly 0

Match 4

2863494 1 0 Ước Được GiảiƯớc Được Giải 0

2863492 1 0 Đánh Cho dzui ThoiiĐánh Cho dzui Thoii 0

Match 5

2863484 1 0 Magic TeamMagic Team 0

2863485 1 0 Dragon Devil SkilllDragon Devil Skilll 0

Match 6

2863486 1 0 Phantom BlackPhantom Black 0

2863497 1 0 SMG-KingSMG-King 0

Match 7

2863495 1 0 SUGAR FAMILYSUGAR FAMILY 0

2863496 1 0 Suha CoffeeSuha Coffee 0

Match 8

2863487 1 0 SlowSlow 0

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

0 -

Match 11

0 -

0 -

Match 12

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League