Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Nhánh 16 đội sáng

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2864082 1 0 GGGG 0

Match 1

2864078 1 0 CTWCTW 0

2864074 1 0 ArtemisHype - AHArtemisHype - AH 0

Match 2

2864086 1 0 B2F GAMINGB2F GAMING 0

2864081 1 0 X-PRO ESPORTS (XPE)X-PRO ESPORTS (XPE) 0

Match 3

2864080 1 0 Suboi Suboi 0

2864073 1 0 Bình Tĩnh Nào - BTNBình Tĩnh Nào - BTN 0

Match 4

2864085 1 0 HEINEKENHEINEKEN 0

2864087 1 0 TeamGaTeamGa 0

Match 5

2864079 1 0 Đom Đóm - 5BĐom Đóm - 5B 0

2864075 1 0 Ông Bùi-FC BùiÔng Bùi-FC Bùi 0

Match 6

2864084 1 0 TigerTiger 0

2864077 1 0 Ngọc Duy Team - NDTNgọc Duy Team - NDT 0

Match 7

2864083 1 0 Nhà Quê Team - NQNhà Quê Team - NQ 0

2864072 1 0 Toán 2 Team - T2TeamToán 2 Team - T2Team 0

Match 8

2864076 1 0 VNG.GROUPVNG.GROUP 0

+s
Quarter-finals
Best of 1

0 -

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

0 -

Match 11

0 -

0 -

Match 12

0 -

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League