Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

StarCraft 2Bảng A - ZEN ROVINA

Embed these Brackets

RO16
Best of 1

2867157 1 0 Pink BullPink Bull 10

2867162 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867161 1 0 TDMTDM 0

Match 2

2867154 1 0 desginerdesginer 0

2867160 1 0 Zen Mộc MiênZen Mộc Miên 10

2867163 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867155 1 0 DKDK 10

2867164 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867156 1 0 DRT DRT 10

2867165 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867158 1 0 Funny gamingFunny gaming 10

2867166 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867159 1 0 D2GD2G 10

2867167 1 0 FreeWinFreeWin 00

2867153 1 0 ChickenChicken 10

2867168 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
Quarter-finals
Best of 1

Spoiler Free 2867157 1 1 Pink BullPink Bull 0

Match 9

0 -

2867160 1 1 Zen Mộc MiênZen Mộc Miên 0

Match 10

2867155 1 1 DKDK 0

2867156 1 1 DRT DRT 0

Match 11

2867158 1 1 Funny gamingFunny gaming 0

2867159 1 1 D2GD2G 0

Match 12

2867153 1 1 ChickenChicken 0

+s
Semi-finals
Best of 1

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

+s
Final
Best of 1

0 -

Match 15

0 -

+s
RO1
Best of 1

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League