Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

Bảng đấu vòng loại ĐTDV mùa Hè 2017 khu vực Khánh Hòa

Embed these Brackets

RO16
Best of 3

2679440 ROF (Revenge of Fallen)ROF (Revenge of Fallen) 0

Match 1

2679441 Mortos GamingMortos Gaming 0

2679447 Củ HànhCủ Hành 0

Match 2

2679437 Warriors79Warriors79 0

2679438 NTCityNTCity 0

Match 3

2679449 Ghost RidersGhost Riders 0

2679436 FiveColorFiveColor 0

Match 4

2679444 NTCRNTCR 0

2679445 5 con gà5 con gà 0

Match 5

2679443 AFK Huy DietAFK Huy Diet 0

2679442 Sơn giang 7s9Sơn giang 7s9 0

Match 6

2679450 Ninh Thuận cần teamNinh Thuận cần team 0

2679439 NhaTrang-KitNhaTrang-Kit 0

Match 7

2679451 Siêu SaoSiêu Sao 0

2679448 JoKer79JoKer79 0

Match 8

2679446 Five color t2Five color t2 0

Quarter-finals
Best of 3

0 -

Match 9

0 -

0 -

Match 10

0 -

0 -

Match 11

0 -

0 -

Match 12

0 -

Semi-finals
Best of 3

0 -

Match 13

0 -

0 -

Match 14

0 -

Final
Best of 3

0 -

Match 15

0 -

RO1
Best of 1

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

Match 16

0 -

3rd Place Match
Best of 1

0 -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League