Add a Timestamp


Local
UTC

E-mail

asdfasdf

VÒNG LOẠI MIỀN BẮC - TPDC

Embed these Brackets

RO32
Best of 3
23/01/2021 / 18:00

2868218 1 0 Hải PhòngHải Phòng 10

2868223 1 0 FreeWinFreeWin 00

2868198 1 0 Lai ChâuLai Châu 00

2868215 1 0 Quảng ninhQuảng ninh 20

2868207 1 0 Thái NguyênThái Nguyên 20

2868209 1 0 Vĩnh PhúcVĩnh Phúc 10

2868202 1 0 Sơn LaSơn La 00

2868212 1 0 cao bằngcao bằng 20

2868216 1 0 Tuyên QuangTuyên Quang 10

2868224 1 0 FreeWinFreeWin 00

2868221 1 0 Bắc NinhBắc Ninh 20

2868222 1 0 Hải DươngHải Dương 00

2868204 1 0 Nam ĐịnhNam Định 10

2868225 1 0 FreeWinFreeWin 00

2868213 1 0 Yên BáiYên Bái 00

2868199 1 0 Lào CaiLào Cai 20

2868210 1 0 Hưng yênHưng yên 10

2868226 1 0 FreeWinFreeWin 00

2868197 1 0 Ninh BìnhNinh Bình 00

Match 10
View Details

2868211 1 0 Thanh hoáThanh hoá 20

2868214 1 0 Hà GiangHà Giang 00

Match 11
View Details

2868208 1 0 Hòa BìnhHòa Bình 20

2868200 1 0 Phú ThọPhú Thọ 20

Match 12
View Details

2868206 1 0 Bắc KanBắc Kan 00

2868220 1 0 Hà NộiHà Nội 10

Match 13
View Details

2868227 1 0 FreeWinFreeWin 00

2868201 1 0 Thái BìnhThái Bình 00

Match 14
View Details

2868205 1 0 Điện BiênĐiện Biên 20

2868217 1 0 Bắc giangBắc giang 10

Match 15
View Details

2868228 1 0 FreeWinFreeWin 00

2868219 1 0 Lạng SơnLạng Sơn 00

Match 16
View Details

2868203 1 0 Hà NamHà Nam 20

+s
RO16
Best of 5
23/01/2021 / 20:00

Spoiler Free 2868218 1 1 Hải PhòngHải Phòng 30

Match 17
View Details

2868215 1 1 Quảng ninhQuảng ninh 00

2868207 1 1 Thái NguyênThái Nguyên 30

Match 18
View Details

2868212 1 1 cao bằngcao bằng 00

2868216 1 1 Tuyên QuangTuyên Quang 00

Match 19
View Details

2868221 1 1 Bắc NinhBắc Ninh 30

2868204 1 1 Nam ĐịnhNam Định 00

Match 20
View Details

2868199 1 1 Lào CaiLào Cai 30

2868210 1 1 Hưng yênHưng yên 30

Match 21
View Details

2868211 1 1 Thanh hoáThanh hoá 00

2868208 1 1 Hòa BìnhHòa Bình 00

Match 22
View Details

2868200 1 1 Phú ThọPhú Thọ 30

2868220 1 1 Hà NộiHà Nội 30

Match 23
View Details

2868205 1 1 Điện BiênĐiện Biên 00

2868217 1 1 Bắc giangBắc giang 30

Match 24
View Details

2868203 1 1 Hà NamHà Nam 00

+s
Quarter-finals
Best of 3
24/01/2021 / 18:00

Spoiler Free 2868218 1 2 Hải PhòngHải Phòng 20

Match 25
View Details

2868207 1 2 Thái NguyênThái Nguyên 00

2868221 1 2 Bắc NinhBắc Ninh 20

Match 26
View Details

2868199 1 2 Lào CaiLào Cai 00

2868210 1 2 Hưng yênHưng yên 20

Match 27
View Details

2868200 1 2 Phú ThọPhú Thọ 00

2868220 1 2 Hà NộiHà Nội 00

Match 28
View Details

2868217 1 2 Bắc giangBắc giang 20

+s
Semi-finals
Best of 3
23/01/2021 / 20:00

Spoiler Free 2868218 1 3 Hải PhòngHải Phòng 20

Match 29
View Details

2868221 1 3 Bắc NinhBắc Ninh 00

2868210 1 3 Hưng yênHưng yên 00

Match 30
View Details

2868217 1 3 Bắc giangBắc giang 20

+s
Final
Best of 1

Spoiler Free 2868218 1 4 Hải PhòngHải Phòng 10

Match 31
View Details

2868217 1 4 Bắc giangBắc giang 00

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2868218 1 5 Hải PhòngHải Phòng -

DreamHack WCG Canda uPlayreal Altitude Gaming League North American Star League